Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 312237
Khách trực tuyến : 6598
Thành viên trực tuyến : 20
 
Thành phố Hải Phòng tích cực triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin
Thời gian: 05/06/2018 - 15:18
Ngay sau khi Luật Tiếp cận thông tin được Quốc hội thông qua, công tác chỉ đạo, triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin đã được Ủy ban nhân dân thành phố xác định ...
Quy chế cung cấp thông tin tại Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng và các mẫu phiếu sử dụng trong tiếp cận thông tin
Thời gian: 01/06/2018 - 15:13
Danh mục thông tin cung cấp theo Luật Tiếp cận thông tin
Thời gian: 09/05/2018 - 17:01
Văn bản quy phạm pháp luật; văn bản hành chính có giá trị áp dụng chung; điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa ...
Cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ cung cấp thông tin của Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng
Thời gian: 09/05/2018 - 10:19
Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin
Thời gian: 04/05/2018 - 08:11
Về việc hướng dẫn, đôn đốc việc xây dựng và ban hành Quy chế nội bộ về cung cấp thông tin
Thời gian: 30/01/2018 - 14:38
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 8564/UBND-NC ngày 30/11/2017 về việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn thành phố Hải ...
Luật Tiếp cận thông tin - Phương tiện pháp lý hữu hiệu góp phần bảo đảm thực hiện quyền con người theo Hiến pháp năm 2013
Thời gian: 17/01/2018 - 16:42
Quyền tiếp cận thông tin là một trong các quyền cơ bản của con người, của công dân thuộc nhóm quyền dân sự - chính trị đã được ghi nhận trong Tuyên ngôn thế giới về ...
Sở Tư pháp Hải Phòng tổ chức Hội nghị giới thiệu, phổ biến Luật Tiếp cận thông tin
Thời gian: 06/12/2017 - 07:53
Quyền tiếp cận thông tin là một trong những quyền cơ bản của công dân thuộc nhóm quyền dân sự - chính trị, đã được ghi nhận trong Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền của ...
Tin mới
Thông báo về việc đăng ký hoạt động của Công ty đấu giá hợp danh Fansipan Việt Nam - chi nhánh Hải Phòng
Thông báo về việc thành lập Văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư
Kiểm tra công tác tư pháp tại huyện An Lão
Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 9 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 10/2019
Về việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019
Về việc thông tin, truyền thông về thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động cho người lao động và người sử dụng lao động
Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng Thực hiện Chương trình “Tặng sách pháp luật” cho Thư viện sách đọc miễn phí quận Lê Chân
Chung tay tuyên truyền pháp luật trong nhà trường thông qua hình thức tổ chức “phiên tòa giả định”
Tổ chức thành công Đại hội Luật sư nhiệm kỳ IX của Đoàn Luật sư thành phố Hải Phòng
Danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành, phục vụ kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2019 lĩnh vực tư pháp
Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
Hội thảo góp ý dự thảo Nghị định quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến
Họp góp ý vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính
Thông báo về việc đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư