Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 312237
Khách trực tuyến : 6490
Thành viên trực tuyến : 20
 
Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019
Thời gian: 10/04/2019 - 10:58
Báo cáo số 178/BC-STP ngày 10/12/2018 của Sở Tư pháp về kết quả công tác thanh tra và phòng, chống tham nhũng năm 2018
Thời gian: 09/04/2019 - 16:51
Báo cáo số 177/BC-STP ngày 10/12/2018 của Sở Tư pháp về kết quả công tác thanh tra và phòng, chống tham nhũng quý IV năm 2018
Thời gian: 09/04/2019 - 16:51
Báo cáo số 116/BC-STP ngày 10/9/2018 của Sở Tư pháp về kết quả công tác thanh tra và phòng, chống tham nhũng 09 tháng đầu năm 2018
Thời gian: 09/04/2019 - 16:50
Báo cáo số 115/BC-STP ngày 10/9/2018 của Sở Tư pháp về kết quả công tác thanh tra và phòng, chống tham nhũng quý III năm 2018
Thời gian: 09/04/2019 - 16:50
Báo cáo số 50/BC-STP ngày 22/5/2018 của Sở Tư pháp về kết quả công tác thanh tra và phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm 2018
Thời gian: 09/04/2019 - 16:50
Báo cáo số 49/BC-STP ngày 22/5/2018 của Sở Tư pháp về kết quả công tác thanh tra và phòng, chống tham nhũng quý II năm 2018
Thời gian: 09/04/2019 - 16:48
Báo cáo số 17/BC-STP ngày 09/3/2018 của Sở Tư pháp về kết quả công tác thanh tra và phòng, chống tham nhũng quý I năm 2018
Thời gian: 09/04/2019 - 16:47
Dự toán thu, chi ngân sách năm 2019
Thời gian: 15/03/2019 - 15:39
Hợp đồng mua sắm thiết bị năm 2018
Thời gian: 15/03/2019 - 15:38
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Thông báo về việc đăng ký hoạt động của Công ty đấu giá hợp danh Fansipan Việt Nam - chi nhánh Hải Phòng
Thông báo về việc thành lập Văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư
Kiểm tra công tác tư pháp tại huyện An Lão
Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 9 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 10/2019
Về việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019
Về việc thông tin, truyền thông về thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động cho người lao động và người sử dụng lao động
Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng Thực hiện Chương trình “Tặng sách pháp luật” cho Thư viện sách đọc miễn phí quận Lê Chân
Chung tay tuyên truyền pháp luật trong nhà trường thông qua hình thức tổ chức “phiên tòa giả định”
Tổ chức thành công Đại hội Luật sư nhiệm kỳ IX của Đoàn Luật sư thành phố Hải Phòng
Danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành, phục vụ kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2019 lĩnh vực tư pháp
Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
Hội thảo góp ý dự thảo Nghị định quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến
Họp góp ý vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính
Thông báo về việc đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư