Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 312237
Khách trực tuyến : 6508
Thành viên trực tuyến : 20
 
Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 9 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 10/2019
Thời gian: 04/11/2019 - 08:31
Ngày 04/10/2019, Sở Tư pháp đã ban hành Thông báo số 1554/TB-STP về kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban ...
Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 8 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 9/2019
Thời gian: 13/09/2019 - 13:41
Ngày 05/9/2019, Sở Tư pháp đã ban hành Thông báo số 1366/TB-STP về kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban ...
Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 7 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 8/2019
Thời gian: 21/08/2019 - 15:19
Ngày 08/8/2019, Sở Tư pháp đã ban hành Thông báo số 1203/TB-STP về kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân ...
Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 06 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 7/2019
Thời gian: 25/07/2019 - 09:08
Ngày 05/7/2019, Sở Tư pháp đã ban hành Thông báo số 1028/TB-STP về kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân ...
Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 05 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 6/2019
Thời gian: 24/06/2019 - 16:37
Ngày 06/6/2019, Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng đã ban hành Thông báo số 892/TB-STP về kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm ...
Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 04 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 5/2019
Thời gian: 20/05/2019 - 10:40
Ngày 03/5/2019, Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng đã ban hành Thông báo số 660/TB-STP về kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm ...
Sở Tư pháp tổ chức họp với các sở, ngành thống nhất danh mục văn bản QPPL của UBND thành phố quy định chi tiết các nội dung được giao
Thời gian: 27/03/2019 - 07:35
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban ...
Họp thống nhất kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hải Phòng kỳ 2014-2018
Thời gian: 06/03/2019 - 15:23
Sở Tư pháp đã tổ chức cuộc họp với 23 sở, ban, ngành để thống nhất kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL. Dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo, Trưởng phòng Pháp chế, ...
Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2019
Thời gian: 27/02/2019 - 07:27
Để triển khai đồng bộ, kịp thời và hiệu quả các hoạt động pháp chế trên địa bàn thành phố; đồng thời nhằm bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ pháp chế, tăng cường chất lượng, hiệu ...
Họp lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Thời gian: 25/01/2019 - 13:52
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân thành phố, ngày 14/01/2019, Sở Tư pháp tổ chức cuộc họp lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một ...
Chuyển trang    
Trang số:  1/10
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Thông báo về việc đăng ký hoạt động của Công ty đấu giá hợp danh Fansipan Việt Nam - chi nhánh Hải Phòng
Thông báo về việc thành lập Văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư
Kiểm tra công tác tư pháp tại huyện An Lão
Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 9 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 10/2019
Về việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019
Về việc thông tin, truyền thông về thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động cho người lao động và người sử dụng lao động
Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng Thực hiện Chương trình “Tặng sách pháp luật” cho Thư viện sách đọc miễn phí quận Lê Chân
Chung tay tuyên truyền pháp luật trong nhà trường thông qua hình thức tổ chức “phiên tòa giả định”
Tổ chức thành công Đại hội Luật sư nhiệm kỳ IX của Đoàn Luật sư thành phố Hải Phòng
Danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành, phục vụ kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2019 lĩnh vực tư pháp
Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
Hội thảo góp ý dự thảo Nghị định quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến
Họp góp ý vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính
Thông báo về việc đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư