Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 312404
Khách trực tuyến : 4196
Thành viên trực tuyến : 0
 
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch
Thời gian: 15/01/2020 - 09:39
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư pháp về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch ...
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
Thời gian: 04/12/2019 - 17:12
Thực hiện hướng dẫn của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp tại Công văn số 1139/HTQTCT-CT ngày 22/10/2019, vừa qua, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư ...
Tuyên truyền pháp luật hộ tịch tại UBND xã Tân Tiến
Thời gian: 04/12/2019 - 17:09
Thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của Sở Tư pháp, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11; ngày 15/11/2019, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp ...
Kiểm tra công tác tư pháp tại huyện An Lão
Thời gian: 06/11/2019 - 16:26
Thực hiện kế hoạch kiểm tra nghiệp vụ công tác tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2019, vừa qua, Sở Tư pháp đã tiến hành kiểm tra nghiệp vụ công ...
Hội thảo góp ý dự thảo Nghị định quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến
Thời gian: 10/10/2019 - 07:58
Thực hiện Luật Hộ tịch, Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch, vừa qua Bộ Tư pháp phối hợp với Quỹ dân số Liên hiệp quốc tổ chức Hội thảo ...
Hội nghị tập huấn kỹ năng sử dụng Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch, số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Thời gian: 25/09/2019 - 14:41
Thực hiện Chương trình công tác tư pháp năm 2019, Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 19/02/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử trên địa ...
Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014
Thời gian: 20/08/2019 - 09:14
Vừa qua, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 03 năm thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hội nghị có ...
Kiểm tra công tác Bồi thường nhà nước tại thành phố Hải Phòng
Thời gian: 18/07/2019 - 16:32
Thực hiện kế hoạch số 04/KH-BTNN ngày 06/3/2019 của Cục Bồi thường nhà nước-Bộ Tư pháp về việc kiểm tra công tác bồi thường nhà nước năm 2019, ngày 11/7/2019, Cục Bồi thường nhà nước ...
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ liên thông TTHC: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất /hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí
Thời gian: 01/04/2019 - 10:50
Sở Tư pháp phối hợp với Công an thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thực hiện liên thông thủ tục ...
Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác chứng thực năm 2019
Thời gian: 15/03/2019 - 15:41
Thực hiện Chương trình công tác tư pháp năm 2019, nhằm tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác chứng thực trên địa ...
Chuyển trang    
Trang số:  1/8
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch
Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2020
Về việc Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020
Lịch tiếp công dân Qúy I/2020
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Bình đẳng giới; Pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị và Luật Giao thông đường bộ
Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp
Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Ngành Tư pháp thành phố giai đoạn 2019-2021”
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
Tuyên truyền pháp luật hộ tịch tại UBND xã Tân Tiến
Hội nghị tập huấn chuyên sâu về kỹ năng luật sư tư vấn đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài