Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 312251
Khách trực tuyến : 1710
Thành viên trực tuyến : 1
 
Thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích
Thời gian: 27/07/2017 - 15:40
Tổng kết công tác hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp năm 2016 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Thời gian: 28/11/2016 - 06:46
Quyết định 1654/QĐ-BTP ngày 15/9/2015 của Bộ Tư pháp về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống quản lý và đánh giá về KSTTHC
Thời gian: 19/10/2015 - 09:57
Quyết định 2163/QĐ-CT ngày 17/9/2015 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015
Thời gian: 19/10/2015 - 09:53
Quyết định 700/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Thời gian: 07/08/2015 - 09:12
Quyết định 09/2015/QĐ-TTg Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương
Thời gian: 07/08/2015 - 09:06
Thông tư 25/2014/TT-BTP Hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính
Thời gian: 07/08/2015 - 09:04
Thông tư 19/2014/TT-BTP Quy định về nhập, đăng tải, khai thác dữ liệu thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính
Thời gian: 07/08/2015 - 09:00
Văn bản hợp nhất Nghị định 63 và Nghị định 48 của Chính phủ
Thời gian: 07/08/2015 - 08:59
Quyết định 698/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp trong việc công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan trực thuộc trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Thời gian: 07/08/2015 - 08:53
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh
Thành phố Hải Phòng triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Thông báo về việc đăng ký hoạt động của Công ty đấu giá hợp danh Fansipan Việt Nam - chi nhánh Hải Phòng
Thông báo về việc thành lập Văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư
Kiểm tra công tác tư pháp tại huyện An Lão
Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 9 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 10/2019
Về việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019
Về việc thông tin, truyền thông về thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động cho người lao động và người sử dụng lao động
Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng Thực hiện Chương trình “Tặng sách pháp luật” cho Thư viện sách đọc miễn phí quận Lê Chân
Chung tay tuyên truyền pháp luật trong nhà trường thông qua hình thức tổ chức “phiên tòa giả định”
Tổ chức thành công Đại hội Luật sư nhiệm kỳ IX của Đoàn Luật sư thành phố Hải Phòng
Danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành, phục vụ kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2019 lĩnh vực tư pháp
Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
Hội thảo góp ý dự thảo Nghị định quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến