Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 312251
Khách trực tuyến : 4252
Thành viên trực tuyến : 1
 
Bàn giao Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính về Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố
Thời gian: 08/12/2017 - 16:27
Ngày 05/12/2017, Sở Tư pháp phối hợp với Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị bàn giao Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính và ...
Về việc lập danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích
Thời gian: 24/05/2017 - 16:25
Thực hiện Thông báo số 183/TB-UBND ngày 09/5/2017 về việc thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Khắc Nam tại Hội nghị triển khai Quyết định ...
Bộ Tư pháp công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực quốc tịch
Thời gian: 22/05/2017 - 08:42
Ngày 10/5/2017, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 654/QĐ-BTP về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của ...
Ủy ban nhân dân thành phố công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Ngoại vụ
Thời gian: 15/05/2017 - 09:13
Ngày 05/5/2017, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 1041/QĐ-CT về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở ...
Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2017
Thời gian: 11/05/2017 - 14:16
Thực hiện Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực ...
Sở Tư pháp Hải Phòng họp lấy ý kiến vào dự thảo Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính
Thời gian: 11/05/2017 - 14:13
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính; ngày 09/5/2017,Sở Tư pháp ...
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Thời gian: 22/03/2017 - 08:14
Ngày 16 tháng 3 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ký Quyết định số 579/QĐ-CT về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tài ...
Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2017
Thời gian: 14/03/2017 - 15:37
Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 21/02/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn thành phố ...
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội
Thời gian: 14/03/2017 - 15:23
Ngày 03 tháng 03 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ký Quyết định số 474/QĐ-CT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ ...
Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017 trên địa bàn thành phố Hải phòng
Thời gian: 10/03/2017 - 14:08
Thực hiện Nghịđịnh số 66/2208/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; Quyếtđịnh số 2139/QĐ-TTg ngày 28/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện ...
Chuyển trang    
Trang số:  1/4
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh
Thành phố Hải Phòng triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Thông báo về việc đăng ký hoạt động của Công ty đấu giá hợp danh Fansipan Việt Nam - chi nhánh Hải Phòng
Thông báo về việc thành lập Văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư
Kiểm tra công tác tư pháp tại huyện An Lão
Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 9 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 10/2019
Về việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019
Về việc thông tin, truyền thông về thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động cho người lao động và người sử dụng lao động
Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng Thực hiện Chương trình “Tặng sách pháp luật” cho Thư viện sách đọc miễn phí quận Lê Chân
Chung tay tuyên truyền pháp luật trong nhà trường thông qua hình thức tổ chức “phiên tòa giả định”
Tổ chức thành công Đại hội Luật sư nhiệm kỳ IX của Đoàn Luật sư thành phố Hải Phòng
Danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành, phục vụ kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2019 lĩnh vực tư pháp
Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
Hội thảo góp ý dự thảo Nghị định quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến