Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 69133
Khách trực tuyến : 4503
Thành viên trực tuyến : 2
 
Thông báo danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật các gói thầu thuốc
Thời gian: 10/04/2017 - 14:46
Theo thông báo 82 của Sở Y tế
Thông báo danh sách các cơ sở y tế đủ điều kiện khám sức khỏe theo thông tư 14/2013 của Bộ Y tế và thông tư liên tịch 24/2015
Thời gian: 22/03/2017 - 15:53
Thông báo số 70 năm 2017 và 239 năm 2016 của Sở Y tế
Thông báo quyết định thành lập cơ sở điều trị Methadone Đồ Sơn
Thời gian: 22/03/2017 - 15:31
Theo quyết định 06 của Trung tâm Y tế Đồ Sơn
Cung cấp thông tin xây dựng danh mục đấu thầu thuốc tập trung cấp địa phương
Thời gian: 08/02/2017 - 16:24
Theo công văn 150 của Sở Y tế
Thông báo đình chỉ thuốc và mỹ phẩm
Thời gian: 08/02/2017 - 16:22
Theo công văn 152 của Sở Y tế
Thông tin về đình chỉ thuốc
Thời gian: 03/02/2017 - 15:07
Theo các công văn 40,42,43,44,73,74,82,121,122,123 năm 2017 của Sở Y tế
Sở Y tế công bố phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1,2,3 thuốc 2016-2017
Thời gian: 13/09/2016 - 17:46
Theo quyết định 918/SYT của Sở Y tế
Danh sách các cơ sở y tế đủ điều kiện theo thông tư 14/2013 của Bộ Y tế
Thời gian: 17/08/2016 - 10:21
Theo thông báo 174/SYT-TB của Sở Y tế Hải Phòng
Đình chỉ và thu hồi mỹ phẩm
Thời gian: 28/07/2016 - 17:06
Theo công văn 1246 của sở Y tế
Thu hồi phiếu tiếp nhận sản phẩm mỹ phẩm
Thời gian: 26/07/2016 - 16:27
Theo các quyết định của Bộ Y tế
Chuyển trang    
Trang số:  1/5
Số bản ghi trên trang: