Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 154533
Khách trực tuyến : 4435
Thành viên trực tuyến : 12
 
Chấp thuận điều chỉnh về quy mô, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, danh mục ngành nghề trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao
Thời gian: 27/06/2017 - 08:14
Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh
Thời gian: 27/06/2017 - 08:13
Chấp thuận việc điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án
Thời gian: 27/06/2017 - 08:13
Thẩm định và phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung ðối với hoạt ðộng khai thác khoáng sản (trýờng hợp có phýõng án và báo cáo ðánh giá tác ðộng môi trýờng không cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt)
Thời gian: 27/06/2017 - 08:12
Thẩm định và phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt ðộng khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt)
Thời gian: 27/06/2017 - 08:11
Thẩm định và phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt)
Thời gian: 27/06/2017 - 08:11
Thẩm định và phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt)
Thời gian: 27/06/2017 - 08:10
Xác nhận các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án (đối với dự án được UBND thành phố phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường)
Thời gian: 27/06/2017 - 08:09
Thẩm định và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường (BVMT) chi tiết
Thời gian: 27/06/2017 - 08:09
Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố quy định tại Mục d Khoản 1 Điều 14 và Phụ lục II Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ)
Thời gian: 27/06/2017 - 08:07

 

Tin mới
Thông báo về việc nhận lại hồ sơ đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Thông báo việc lập báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt cho Công ty Cổ phần Cấp nước - Xây dựng Hải Phòng
Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt của Hợp tác xã sản xuất kinh doanh - dịch vụ nông nghiệp An Sơn
Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước và tình hình thực hiện giấy phép của Công ty CP Xây dựng tổng hợp Tiên Lãng
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Quyết định phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với Trạm cấp nước sạch của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nam Sơn
Thông báo về việc thực hiện lập báo cáo xả nước thải vào nguồn nước của Công ty cổ phần Thương mại Ngọc Hà
Quyết định phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với 02 Trạm bơm khai thác nước mặt của Công ty TNHH Huyndai E&C Vina Sông Giá
Thông báo về việc thực hiện lập báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất Công ty TNHH MTV Nước tinh khiết chất lượng cao
Thông báo về việc thực hiện lập báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt của Công ty TNHH thương mại dịch vụ và xây dựng điện nước Huy Chiên
Thông báo về việc thực hiện lập báo cáo xả nước thải vào nguồn nước cho Công ty Cổ phần Cáp điện và Hệ thống LS-Vina
Thông báo về việc thực hiện lập báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt của hộ kinh doanh cá thể Ninh Hoài
Thông báo về việc thực hiện lập báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại dịch vụ Long Thành
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 08/7/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác và kinh doanh khoáng sản cát trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Kế hoạch hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường