Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 154533
Khách trực tuyến : 1874
Thành viên trực tuyến : 1
 
Chấp thuận điều chỉnh về quy mô, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, danh mục ngành nghề trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao
Thời gian: 27/06/2017 - 08:14
Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh
Thời gian: 27/06/2017 - 08:13
Chấp thuận việc điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án
Thời gian: 27/06/2017 - 08:13
Thẩm định và phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung ðối với hoạt ðộng khai thác khoáng sản (trýờng hợp có phýõng án và báo cáo ðánh giá tác ðộng môi trýờng không cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt)
Thời gian: 27/06/2017 - 08:12
Thẩm định và phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt ðộng khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt)
Thời gian: 27/06/2017 - 08:11
Thẩm định và phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt)
Thời gian: 27/06/2017 - 08:11
Thẩm định và phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt)
Thời gian: 27/06/2017 - 08:10
Xác nhận các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án (đối với dự án được UBND thành phố phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường)
Thời gian: 27/06/2017 - 08:09
Thẩm định và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường (BVMT) chi tiết
Thời gian: 27/06/2017 - 08:09
Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố quy định tại Mục d Khoản 1 Điều 14 và Phụ lục II Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ)
Thời gian: 27/06/2017 - 08:07

 

Tin mới
Quyết định về việc phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với nhà máy nước sạch Ngọ Dương của Công ty TNHH dịch vụ Đại Quyết
Quyết định về việc phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với Nhà máy nước Minh Tân của Hộ kinh doanh cá thể Ninh Hoài Thắm
Thủ tục hành chính thẩm quyền cấp Ủy ban nhân dân Thành phố năm 2020
Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Cấp Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2020
Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân cấp huyện
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng; điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở
Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển thành phố Hải Phòng
Quyết định số 3258/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2019 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Thông báo việc thực hiện báo cáo xả nước thải vào nguồn nước của Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco
Lịch tiếp công dân Quý I năm 2020
Thông báo về việc thực hiện lập báo cáo xả nước thải vào nguồn nước của bệnh viện trẻ em Hải Phòng
Thông báo về việc thực hiện lập báo cáo hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước của Văn Phòng Cảng - Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng
Thông báo về việc thực hiện lập báo cáo hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước và tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép của Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng
Thông báo về việc thực hiện lập báo cáo xả nước thải vào nguồn nước của Chợ Cầu Vồng do Công ty Thương mại Hải Hưng Thịnh làm chủ đầu tư
Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ