Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 154533
Khách trực tuyến : 5173
Thành viên trực tuyến : 23
 
Chấp thuận điều chỉnh về quy mô, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, danh mục ngành nghề trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao
Thời gian: 27/06/2017 - 08:14
Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh
Thời gian: 27/06/2017 - 08:13
Chấp thuận việc điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án
Thời gian: 27/06/2017 - 08:13
Thẩm định và phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung ðối với hoạt ðộng khai thác khoáng sản (trýờng hợp có phýõng án và báo cáo ðánh giá tác ðộng môi trýờng không cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt)
Thời gian: 27/06/2017 - 08:12
Thẩm định và phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt ðộng khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt)
Thời gian: 27/06/2017 - 08:11
Thẩm định và phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt)
Thời gian: 27/06/2017 - 08:11
Thẩm định và phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt)
Thời gian: 27/06/2017 - 08:10
Xác nhận các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án (đối với dự án được UBND thành phố phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường)
Thời gian: 27/06/2017 - 08:09
Thẩm định và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường (BVMT) chi tiết
Thời gian: 27/06/2017 - 08:09
Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố quy định tại Mục d Khoản 1 Điều 14 và Phụ lục II Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ)
Thời gian: 27/06/2017 - 08:07

 

Tin mới
Lịch sử hình thành Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng
Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Tài nguyên và Môi trường phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước của "Công ty TNHH Liên doanh Du lịch quốc tế Đồ Sơn"
Quyết định phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với Nhà máy nước sạch giai đoạn 2, công suất 10.000m3/ngày đêm của Công ty TNHH VSIP Hải Phòng
Thông báo về việc đăng tải danh mục tài liệu phần thi Kiến thức chung và danh mục tài liệu môn chuyên ngành kỳ thi tuyển, xét tuyển theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2019
Lịch làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 07/10/2019 đến ngày 12/10/2019
Lịch làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 30/9/2019 đến 05/10/2019
Lịch làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 23/9/2019 đến ngày 28/9/2019
Thông báo việc thực hiện báo cáo xả nước thải vào nguồn nước của Công ty TNHH Nam Hoa
Lịch tiếp công dân quý IV
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2019 trên địa bàn thành phố
Công văn số 4020/UBND-NC ngày 05/7/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng
Công văn số 2576/STNMT-TTr ngày 04/7/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ
Công văn số 3629/UBND-NC ngày 20/6/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ
Thông báo việc thực hiện báo cáo hiện trạng khai thác nước mặt của các nhà máy nước thuộc công ty cổ phần cấp nước Hải Phòng