Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 154533
Khách trực tuyến : 1814
Thành viên trực tuyến : 4
 
Giới thiệu chung về Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng
Thời gian: 13/05/2015 - 16:15
Quy định xác định giá đất cụ thể để làm căn cứ xây dựng giá khởi điểm thực hiện đấu giá QSDĐ
Thời gian: 31/03/2015 - 10:50
Phương pháp xác định đường cơ sở trong Luật Biển quốc tế và tuyên bố của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam về đường cơ sở
Thời gian: 31/03/2015 - 10:49
Đăng ký thế chấp Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố Hải Phòng
Thời gian: 31/03/2015 - 10:47
Về xác định tỷ lệ quy đổi số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai để tính phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Thời gian: 31/03/2015 - 10:45
Những điểm mới về bồi thường và thu hồi đất được quy định trong Luật Đất đai 2013 so với Luật Đất đai 2003
Thời gian: 31/03/2015 - 10:41
Toàn bộ rác thải y tế nguy hại của thành phố Hải Phòng sẽ được xử lý bằng lò đốt IVMS-200, công suất 200kg/giờ do Chính phủ Nhật bản tài trợ bằng nguồn vốn ODA không hoàn lại
Thời gian: 31/03/2015 - 10:36
Triển khai áp dụng Nghị định số 27/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường tại Trung tâm Quan trắc môi trường Hải Phòng
Thời gian: 31/03/2015 - 10:33
Quy hoạch chi tiết, lập dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, bố trí tái định cư và đấu giá QSDĐ khi đất tại phường Đồng Hòa, quận Kiến An, TP Hải Phòng
Thời gian: 31/03/2015 - 10:30
Công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư tại cơ quan sở tài nguyên và môi trường 9 tháng đầu năm 2014
Thời gian: 31/03/2015 - 10:27
Chuyển trang    
Trang số:  1/7
Số bản ghi trên trang:

 

Tin mới
Thông báo về việc thực hiện lập báo cáo xả nước thải vào nguồn nước của Công ty TNHH Stateway Việt Nam
Thông báo về việc thực hiện lập báo cáo xả nước thải vào nguồn nước của Công ty TNHH Du lịch - Thương mại Tân An
Quyết định 317/QĐ-UBND ngày 11-2-2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với Trạm cấp nước sạch sinh hoạt thôn Hà Nhuận 3, Hà Nhuận 4 và Trạm cấp nước sạch sinh hoạt thôn Tỉnh Thủy tại xã An Hòa, huyện An Dương của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và xây dựng điện nước Huy Chiên
Quyết định về việc phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với Nhà máy nước số 1 Vĩnh Bảo của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng
Quyết định về việc phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với nhà máy nước số 2 Vĩnh Bảo của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Công văn số 341/STN&MT-VP Về việc thực hiện Luật Tiếp cận thông tin
Thông báo về việc thực hiện lập báo cáo hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước và tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép của Chi nhánh Công ty Cổ phần Hóa dầu Quân đội
Quyết định về việc phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với nhà máy nước sạch Ngọ Dương của Công ty TNHH dịch vụ Đại Quyết
Quyết định về việc phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với Nhà máy nước Minh Tân của Hộ kinh doanh cá thể Ninh Hoài Thắm
Thủ tục hành chính thẩm quyền cấp Ủy ban nhân dân Thành phố năm 2020
Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Cấp Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2020
Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân cấp huyện
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng; điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở
Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển thành phố Hải Phòng