Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 154533
Khách trực tuyến : 3865
Thành viên trực tuyến : 12
 
Thủ tục hành chính thẩm quyền cấp Ủy ban nhân dân Thành phố năm 2020
Thời gian: 09/01/2020 - 09:13
Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Cấp Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2020
Thời gian: 09/01/2020 - 09:12
Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân cấp huyện
Thời gian: 09/01/2020 - 09:06
Quyết định số 3258/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2019 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Thời gian: 06/01/2020 - 09:08
Thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Đo Đạc và Bản đồ
Thời gian: 05/11/2019 - 08:45
Quyết định số 2538/QĐ-UBND ngày 22/10/2019 về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Thời gian: 30/10/2019 - 10:32
Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã năm 2019
Thời gian: 20/03/2019 - 09:33
Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Cấp Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2019
Thời gian: 20/03/2019 - 09:32
Thủ tục hành chính thẩm quyền cấp Ủy ban nhân dân Thành phố năm 2019
Thời gian: 20/03/2019 - 09:31
Quyết định 555/QĐ-CT của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Thời gian: 20/03/2019 - 08:53
Chuyển trang    
Trang số:  1/18
Số bản ghi trên trang:

 

Tin mới
Thông báo về việc thực hiện lập báo cáo hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước và tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép của Chi nhánh Công ty Cổ phần Hóa dầu Quân đội
Quyết định về việc phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với nhà máy nước sạch Ngọ Dương của Công ty TNHH dịch vụ Đại Quyết
Quyết định về việc phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với Nhà máy nước Minh Tân của Hộ kinh doanh cá thể Ninh Hoài Thắm
Thủ tục hành chính thẩm quyền cấp Ủy ban nhân dân Thành phố năm 2020
Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Cấp Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2020
Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân cấp huyện
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng; điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở
Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển thành phố Hải Phòng
Quyết định số 3258/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2019 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Thông báo việc thực hiện báo cáo xả nước thải vào nguồn nước của Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco
Lịch tiếp công dân Quý I năm 2020
Thông báo về việc thực hiện lập báo cáo xả nước thải vào nguồn nước của bệnh viện trẻ em Hải Phòng
Thông báo về việc thực hiện lập báo cáo hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước của Văn Phòng Cảng - Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng
Thông báo về việc thực hiện lập báo cáo hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước và tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép của Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng
Thông báo về việc thực hiện lập báo cáo xả nước thải vào nguồn nước của Chợ Cầu Vồng do Công ty Thương mại Hải Hưng Thịnh làm chủ đầu tư