Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 154533
Khách trực tuyến : 4602
Thành viên trực tuyến : 9
 
Thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Đo Đạc và Bản đồ
Thời gian: 05/11/2019 - 08:45
Quyết định số 2538/QĐ-UBND ngày 22/10/2019 về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Thời gian: 30/10/2019 - 10:32
Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã năm 2019
Thời gian: 20/03/2019 - 09:33
Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Cấp Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2019
Thời gian: 20/03/2019 - 09:32
Thủ tục hành chính thẩm quyền cấp Ủy ban nhân dân Thành phố năm 2019
Thời gian: 20/03/2019 - 09:31
Quyết định 555/QĐ-CT của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Thời gian: 20/03/2019 - 08:53
Công văn số 1427/STNMT-VP ngày 17/4/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn thành phố
Thời gian: 17/04/2018 - 18:03
Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã
Thời gian: 17/04/2018 - 17:54
Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Cấp Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời gian: 17/04/2018 - 17:48
Thủ tục hành chính thẩm quyền cấp Ủy ban nhân dân Thành phố
Thời gian: 17/04/2018 - 17:44
Chuyển trang    
Trang số:  1/17
Số bản ghi trên trang:

 

Tin mới
Thông báo về việc lập Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước của Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa Hồng Đức
Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức Tài nguyên và Môi trường hạng III
Hội nghị Tuyên truyền, phổ biên Luật Đo đạc và bản đồ, các văn bản quy định chi tiết
Thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Đo Đạc và Bản đồ
Kế hoạch 48/KH-STN&MT ngày 30/10/2019 thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021" của Sở Tài nguyên và Môi trường trong năm 2019 và năm 2020
Quyết định số 2585/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 Về việc phê duyệt danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Quyết định số 2538/QĐ-UBND ngày 22/10/2019 về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021" của Sở Tài nguyên và Môi trường
Luật tố cáo số 25/2018/QH14
Nghị định số 31/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo
Luật khiếu nại số 02/2011/QH13
Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13
Luật nhà ở số 65/2014/QH13
Luật Đo đạc và Bản đồ số 27/2018/QH14
Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14