Liên kết Website
Skip Navigation Links.
Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 
Chuẩn y chức danh Bí thư Đảng ủy Công an thành phố
Thời gian: 10/10/2019 - 14:09
Chiều ngày 09/10/2019, Đảng ủy Công an thành phố tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về việc chuẩn y chức danh Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí ...
Lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ
Thời gian: 09/10/2019 - 17:15
Chiều ngày 03/10/2019, Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động ...
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính Đảng năm 2019
Thời gian: 04/10/2019 - 09:45
Ngày 02/10/2019, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Ban Nội chính Thành ủy phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác nội ...
Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Thành ủy
Thời gian: 01/10/2019 - 09:01
Căn cứ Kết luận của Ban Thường vụ Thành uỷ tại Thông báo số 766-TB/TU, ngày 03/6/2019 về việc triển khai thực hiện Quy định số 04-QĐi/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư quy định chức năng, nhiệm ...
Quyết định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Thành ủy
Thời gian: 01/10/2019 - 08:06
Căn cứ Kết luận của Ban Thường vụ Thành uỷ tại Thông báo số 766-TB/TU, ngày 03/6/2019 về việc triển khai thực hiện Quy định số 04-QĐi/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư quy định chức năng, nhiệm ...
Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Công an thành phố Hải Phòng
Thời gian: 22/03/2019 - 17:14
Chiều ngày 20/3, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Bộ Công an tổ chức công bố Quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ tại Công an thành phố Hải ...
Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Cải cách tư pháp năm 2019
Thời gian: 22/02/2019 - 16:12
Chiều 21/2/2019, Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp thành phố triển khai nhiệm vụ công tác cải cách tư pháp năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực ...
Tổng kết phong trào thi đua Khối các ban, cơ quan Thành ủy năm 2018
Thời gian: 31/01/2019 - 09:41
Chiều 29/01/2019, Khối thi đua các ban, cơ quan Thành ủy tổng kết phong trào thi đua năm 2018, triển khai nhiệm vụ và ký kết giao ước thi đua năm 2019.
Ban Nội chính Thành ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019
Thời gian: 31/01/2019 - 09:39
Ban Nội chính Thành ủy vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó ...
Hội nghị thông qua kết quả kiểm tra, đánh giá của Đoàn Công tác số 1 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại Thành ủy Hải Phòng
Thời gian: 18/10/2018 - 16:20
Sáng ngày 17/10, Đoàn công tác số 01, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy thông qua Dự thảo báo cáo kết ...
Chuyển trang    
Trang số:  1/5
Số bản ghi trên trang: