Liên kết Website
Skip Navigation Links.
Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 
Thông báo kết quả thi nâng ngạch công chức, xét thăng hạng viên chức cơ quan đảng, đoàn thể năm 2018 (Kèm mẫu đơn phúc khảo)
Thời gian: 18/02/2019 - 18:03
BỔ SUNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ VÀ TIN HỌC KỲ THI NÂNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN VÀ CHUYÊN VIÊN CHÍNH NĂM 2018
Thời gian: 21/12/2018 - 17:28
Phổ biến Nội quy, Quy chế thi và hướng dẫn ôn tập kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên và chuyên viên chính năm 2018
Thời gian: 20/12/2018 - 10:45
Danh sách thí sinh dự thi nâng ngạch lên chuyên viên và chuyên viên chính năm 2018 (chính thức)
Thời gian: 19/12/2018 - 07:14
Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi nâng ngạch lên chuyên viên và chuyên viên chính năm 2018; danh sách thí sinh dự thi nâng ngạch (có bổ sung điều chỉnh)
Thời gian: 16/12/2018 - 09:33
Tài liệu ôn thi nâng ngạch từ Cán sự lên Chuyên viên; Chuyên viên lên Chuyên viên chính năm 2018 và Danh sách thí sinh đủ điều kiện
Thời gian: 27/11/2018 - 09:51
Thông báo kết quả thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, đoàn thể của thành phố năm 2017 (kèm mẫu đơn phúc khảo)
Thời gian: 02/03/2018 - 11:10
V/v triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi tuyển CCVC cơ quan Đảng, đoàn thể năm 2017 (Kèm theo danh sách thí sinh dự thi và Thông báo tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính của Sở Nội vụ)
Thời gian: 04/02/2018 - 11:14
V/v triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi tuyển CCVC cơ quan Đảng, đoàn thể năm 2017
Thông báo về việc tổ chức hướng dẫn thí sinh làm bài thi trắc nghiệm trên máy tính kỳ thi tuyển công chức, viên chức năm 2017
Thời gian: 11/01/2018 - 17:04
Thông báo kết quả thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính và xét thăng hạng viên chức hạng II năm 2017
Thời gian: 10/01/2018 - 09:38
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:Tin mới
TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2010 – 2020.
Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
Lễ Thông xe kỹ thuật công trình cầu Hoàng Văn Thụ
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Hội thảo khoa học 70 năm tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao giải cuộc thi viết “Dân vận khéo”
Hội nghị lần thứ 21 Đảng ủy khối các cơ quan thành phố
Tổ chức Hội thi tác nghiệp trên mạng máy tính huyện Thuỷ Nguyên lần thứ IV năm 2019
Quận ủy Lê Chân: Biểu dương 15 tập thể, 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 28 của Ban Thường vụ Thành ủy
Chuẩn y chức danh Bí thư Đảng ủy Công an thành phố
Tổng Bí thư Trường Chinh viết tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi
Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Chỉ thị Toàn dân kháng chiến
Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc tập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Chỉ thị "Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta"
Ban Thường vụ Xứ uỷ Bắc Kỳ ra Chỉ thị về củng cố, phát triển Đảng và phương pháp chống khủng bố
Quân lệnh số 1