Liên kết Website
Skip Navigation Links.
Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 
Thông báo triệu tập công chức, viên chức dự thi nâng ngạch công chức cơ quan Đảng, đoàn thể năm 2019
Thời gian: 06/12/2019 - 16:48
Thông báo triệu tập thí sinh dự thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, đoàn thể năm 2019
Thời gian: 06/12/2019 - 16:45
Quy chế và Nội quy thi nâng ngạch công chức cơ quan Đảng, đoàn thể năm 2019
Thời gian: 06/12/2019 - 16:23
Danh sách 112 thi sinh dự thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, đoàn thể thành phố năm 2019
Thời gian: 06/12/2019 - 14:56
Thông báo về danh mục tài liệu môn ngoại ngữ kỳ thi nâng ngạch công chức cơ quan Đảng, đoàn thể thành phố năm 2019
Thời gian: 05/12/2019 - 16:17
Thông báo về tài liệu môn ngoại ngữ kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, đoàn thể năm 2019
Thời gian: 05/12/2019 - 16:15
Thông báo về Danh mục tài liệu thi môn kiến thức chung và môn chuyên ngành kỳ thi nâng ngạch công chức khối cơ quan Đảng, đoàn thể thành phố năm 2019
Thời gian: 03/12/2019 - 11:06
Thông báo về Danh mục tài liệu thi môn kiến thức chung và môn chuyên ngành kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức khối cơ quan Đảng, đoàn thể thành phố năm 2019
Thời gian: 03/12/2019 - 11:04
Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Thành ủy
Thời gian: 01/10/2019 - 09:05
Ngày 19/8/2019, Thành ủy Hải Phòng ban hành Quyết định số 1547-QĐ/TU về Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Thành ủy cụ thể như sau: Normal 0 ...
Quyết định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Thành ủy
Thời gian: 01/10/2019 - 08:00
Ngày 19/8/2019, Thành ủy Hải Phòng ban hành Quyết định số 1547-QĐ/TU về Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Thành ủy cụ thể như sau: Normal 0 ...
Chuyển trang    
Trang số:  1/3
Số bản ghi trên trang:Tin mới
Thông báo triệu tập công chức, viên chức dự thi nâng ngạch công chức cơ quan Đảng, đoàn thể năm 2019
Thông báo triệu tập thí sinh dự thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, đoàn thể năm 2019
Quy chế và Nội quy thi nâng ngạch công chức cơ quan Đảng, đoàn thể năm 2019
Danh sách 112 thi sinh dự thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, đoàn thể thành phố năm 2019
Thông báo về danh mục tài liệu môn ngoại ngữ kỳ thi nâng ngạch công chức cơ quan Đảng, đoàn thể thành phố năm 2019
Thông báo về tài liệu môn ngoại ngữ kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, đoàn thể năm 2019
Hội thi Báo cáo viên giỏi Khu vực I năm 2019
Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hải An tổ chức hội nghị lần thứ 19 tổng kết công tác năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020.
Thông báo về Danh mục tài liệu thi môn kiến thức chung và môn chuyên ngành kỳ thi nâng ngạch công chức khối cơ quan Đảng, đoàn thể thành phố năm 2019
Thông báo về Danh mục tài liệu thi môn kiến thức chung và môn chuyên ngành kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức khối cơ quan Đảng, đoàn thể thành phố năm 2019
Hội nghị Thành ủy lần thứ 23
Tiếp xúc đại biểu cử tri Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phấn đấu để kinh tế tăng trưởng cao hơn, bền vững hơn, xã hội ổn định, phồn vinh
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị
Geleximco triển khai hàng loạt dự án quy mô lớn tại Hải Phòng
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên Tổ dân phố số 1 phường Hải Thành, quận Dương Kinh