Liên kết Website
Skip Navigation Links.
Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 
Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Dân vận Thành ủy
Thời gian: 01/10/2019 - 08:58
Căn cứ Kết luận của Ban Thường vụ Thành uỷ tại Thông báo số 766-TB/TU, ngày 03/6/2019 về việc triển khai thực hiện Quy định số 04-QĐi/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư quy định chức năng, nhiệm ...
Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ quan Ban Dân vận Thành uỷ
Thời gian: 30/08/2017 - 16:14