Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 
Báo cáo Tình hình tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về Công báo năm 2019 của Công báo thành phố Hải Phòng
Thời gian: 17/01/2020 - 07:35
Tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố
Thời gian: 02/01/2020 - 17:28
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Thời gian: 02/01/2020 - 17:24
Thông báo về việc đăng ký đề tài, sáng kiến, giải pháp năm 2019
Thời gian: 11/12/2019 - 16:43
Để có cơ sở thông qua Hội đồng Sáng kiến Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố xét duyệt, công nhận đề tài, sáng kiến cấp cơ sở năm 2019; báo cáo, đề nghị ...
Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Văn phòng UBND thành phố
Thời gian: 29/11/2019 - 16:01
Đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin và trả kết quả cung cấp thông tin
Thời gian: 28/11/2019 - 16:11
Quy chế cung cấp thông tin của Văn phòng UBND thành phố
Thời gian: 20/11/2019 - 14:42
Vừa qua, Văn phòng UBND thành phố Hải Phòng ban hànhQuy chếcung cấp thông tin của Văn phòng UBND thành phố.
Thông tin về danh mục và kết quả chương trình, đề tài khoa học
Thời gian: 09/02/2019 - 08:03
Thông tin thống kê
Thời gian: 09/02/2019 - 08:01
Báo cáo tài chính năm
Thời gian: 09/02/2019 - 08:01
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:Tin mới
Báo cáo Tình hình tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về Công báo năm 2019 của Công báo thành phố Hải Phòng
Công bố Quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng UBND thành phố
Văn phòng UBND thành phố chào cờ tháng 01/2020
Đồng chí Nguyễn Kim Pha giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy
Đồng chí Phạm Hưng Hùng giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND thành phố
Văn phòng UBND thành phố làm tốt công tác tham mưu, tổng hợp
Chi bộ Trung tâm Thông tin – Tin học kết nạp đảng viên mới
Đồng chí Trần Huy Kiên giữ chức vụ Trưởng ban Ban Tiếp công dân thành phố
05 hội viên Hội Cựu chiến binh Cơ quan Văn phòng UBND thành phố vinh dự nhận Kỷ niệm chương Cựu chiến binh Việt Nam
Văn phòng UBND thành phố chào cờ tháng 12/2019
Hơn 300 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các Sở, ngành, đoàn thể thành phố tham gia hiến máu tình nguyện
Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ một số Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND thành phố
Chủ tịch UBND quận Lê Chân đối thoại trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử thành phố
Giám đốc Sở Công Thương đối thoại trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử thành phố
Quy chế cung cấp thông tin của Văn phòng UBND thành phố