Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 
Quyết định về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Thời gian: 19/07/2018 - 16:54
Ngày 31/5/2018, Văn phòng UBND thành phố ban hành Quyết định về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.