LỄ ĐÓN NHẬN DANH HIỆU THÔN VĂN HÓA CẤP HUYỆN GIAI ĐOẠN 2013 - 2016 THÔN ĐẠI TRÀ HẢI, ĐẠI TRÀ SƠN, ĐẠI TRÀ HỒNG XÃ ĐÔNG PHƯƠNG
Thời gian: 11/09/2017 - 09:05
LỄ ĐÓN NHẬN DANH HIỆU THÔN VĂN HÓA CẤP HUYỆN GIAI ĐOẠN 2013 - 2016 THÔN ĐẠI TRÀ HẢI, ĐẠI TRÀ SƠN, ĐẠI TRÀ HỒNG XÃ ĐÔNG PHƯƠNG
Xã Đông Phương tưng bừng ngày hội đến trường năm học 2017 - 2018.
Thời gian: 06/09/2017 - 15:07
Xã Đông Phương tưng bừng ngày hội đến trường năm học 2017 - 2018.Lễ khai giảng trường Tiểu học xã Đông Phương.
Liên kết website