Thông tin về việc mở mục tiếp cận thông tin trên cổng thông tin điện tử xã Minh Tân.
Thời gian: 08/08/2018 - 10:10
Từ ngày 08 tháng 8 năm 2018, UBND xã chính thức mở mục Tiếp cận thông tin trên cổng thông tin điện tử của xã. Đây là đầu mối để cán bộ và nhân dân ...
Video Clip
abc
Liên kết website