Giới thiệu chung
Thời gian: 22/02/2017 - 09:36
Xã Thụy Hư­ơng nằm về phía Tây Nam huyện. Từ trung tâm xã đến trung tâm huyện lỵ theo đ­ường 402 dài 3 km. Bắc giáp xã Hữu Bằng; Đông giáp xã Thanh Sơn; ...
Liên kết website