Huyện Kiến Thụy chủ động triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa 2015
Thời gian: 28/09/2015 - 16:19
Vụ mùa 2015, huyện Kiến Thụy có kế hoạch gieo cấy 4.700 ha, trong đó cơ cấu trà mùa sớm 15% diện trích, trà mùa trung chiếm 75%, trà mùa muộn 10%.
Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM trên địa bàn huyện Kiến Thụy 6 tháng đầu năm 2015
Thời gian: 28/09/2015 - 16:13
Theo kế hoạch của Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Kiến Thụy, trong năm 2015 huyện phấn đấu hoàn thành 5 xã cơ bản về đích xây dựng NTM
Hợp tác xã - giải pháp cho phát triển nhanh khu vực nông nghiệp (16/03/2015)
Thời gian: 28/09/2015 - 16:10
Quy luật phát triển của kinh tế hợp tác: không phủ định, không thay thế kinh tế hộ mà làm cho kinh tế hộ có sức cạnh tranh tốt hơn và thu nhập cao hơn trong điều kiện cạnh tranh ...
Huyện Kiến Thụy thực hiện 11 mô hình thí điểm giống lúa mới
Thời gian: 28/07/2015 - 14:43
Vụ mùa 2015, huyện Kiến Thụy thực hiện 11 mô hình thí điểm cấy các giống lúa mới gồm: TBR225- ĐA1, VT-NA2, Hoa khôi 4, HB3, HB5, M1,…với tổng diện tích 198,5 ha tại 14 xã: ...
Liên kết website