Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp thông tin
Thời gian: 28/08/2018 - 15:28
Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp thông tin
Phụ lục 04 Quy trình cung cấp thông tin theo yêu cầu của UBND xã Thụy Hương
Thời gian: 17/08/2018 - 08:21
Phụ lục 04 Quy trình cung cấp thông tin theo yêu cầu của UBND xã Thụy Hương
PHỤ LUC 3: SỔ THEO DÕI CUNG CẤP THÔNG TIN THEO YÊU CẦU
Thời gian: 17/08/2018 - 08:18
PHỤ LUC 3: SỔ THEO DÕI CUNG CẤP THÔNG TIN THEO YÊU CẦU
Phụ luc 2: Quy trình chuyển giao thông tin của UBND xã Thụy Hương
Thời gian: 17/08/2018 - 08:10
Phụ luc 2: Quy trình chuyển giao thông tin của UBND xã Thụy Hương
Phiếu xác nhận: Kết quả rà soát, kiểm tra tính bí mật của thông tin, phân loại thông tin
Thời gian: 17/08/2018 - 08:07
Phiếu xác nhận: Kết quả rà soát, kiểm tra tính bí mật của thông tin, phân loại thông tin
Liên kết website