Tin mới
Thứ hai, ngày 20 tháng 05 năm 2019
Quản lý sạt lở
Quản lý tàu, thuyền
Phòng chống ngập úng
Bão, áp thất nhiệt đới
Lũ, lụt, triều cường
Động đất, sóng thần
Các lĩnh vực thiên tai khác
Đê điều
Phòng chống lụt bão
Tìm kiếm, cứu nạn
Động đất, sóng thần
Ứng cứu sự cố tràn dầu
Quyết định thành lập
Cơ cấu tổ chức
Công tác phòng chống lụt bão
Trang chủ
Giới thiệu
Phòng chống thiên tai
Phổ biến kiến thức
Văn bản pháp luật
Liên hệ
Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 
Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 6/5/2019 của UBND TP Tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai (từ ngày 15-22/5/2019), với chủ đề “Giảm nhẹ rủi ro thiên tai bắt đầu từ cộng đồng”.
Thời gian: 08/05/2019 - 14:57
UBND thành phố vừa ban hànhKế hoạch số 140/KH-UBNDngày 6/5/2019 Tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai (từ ngày 15-22/5/2019), với chủ đề “Giảm nhẹ rủi ro thiên tai bắt đầu từ ...
27/PCTT&TKCN về việc ứng phó với thời tiết nguy hiểm trên vịnh Bắc Bộ
Thời gian: 19/04/2019 - 16:11
Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 01/4/2019 của UBND TP Hải Phòng về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019
Thời gian: 11/04/2019 - 13:48
Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 01/4/2019 của UBND TP Hải Phòng về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019
CV số 19/PCTT&TKCN V/v ứng phó với thời tiết nguy hiểm trên vịnh Bắc Bộ
Thời gian: 22/03/2019 - 09:49
Công văn số: 11/PCTT&TKCN V/v ứng phó với thời tiết nguy hiểm trên vịnh Bắc bộ
Thời gian: 22/02/2019 - 15:30
CV số: 02/PCTT&TKCN-VP V/v ứng phó với thời tiết nguy hiểm trên vịnh Bắc Bộ
Thời gian: 15/01/2019 - 14:55
CV số: 141/PCTT&TKCN V/v ứng phó với rét đậm, rét hại và thời thiết nguy hiểm
Thời gian: 28/12/2018 - 09:33
CV số 137/PCTT&TKCN của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn V/v ứng phó với thời tiết nguy hiểm trên vịnh Bắc Bộ
Thời gian: 21/12/2018 - 17:59
Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai
Thời gian: 05/12/2018 - 09:52
Tài liệu Phương án ứng phó và Phụ lục kèm theo Công văn số 131/PCTT&TKCN ngày 27/11/2018 của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thành phố (Hồng Bàng - Ngô Quyền - Lê Chân - Hải An - Kiến An - Dương Kinh - Kiến Thụy)
Thời gian: 28/11/2018 - 09:48
Chuyển trang    
Trang số:  1/22
Số bản ghi trên trang: