Tin mới
Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 
Quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định 620/QĐ-CT ngày 25/3/2019
Thời gian: 24/06/2019 - 14:41
Thủ tục hành chính về thủy lợi và đê điều
Thời gian: 03/08/2018 - 08:09
08 quy trình về giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực thủy lợi và đê điều
Giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thủy lợi và phòng chống thiên tai
Thời gian: 25/04/2018 - 18:20
Quyết định số 479/QĐ-CT ngày 05/3/2018 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hải ...
DANH SÁCH MÃ LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH PHỤC VỤ KẾT NỐI LIÊN THÔNG CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN DÙNG CHUNG, CHUYÊN NGÀNH CỦA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Thời gian: 10/10/2017 - 14:43
Thông tư 46/2011/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2011
Thời gian: 16/10/2016 - 22:04
Quy định về trình tự thực hiện việc chấp thuận, thẩm địnhcác hoạt động liên quan đến đê điều
Mẫu Biên bản vi phạm hành chính
Thời gian: 09/12/2013 - 08:12
Ngày 04/12/2013, Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão đã tổ chức họp giao ban với Lãnh đạo các Phòng, Hạt quản lý đê điều với nội dung triển khai thực hiện Nghị định số 139/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi ...
Quy trình cấp giấy phép các hoạt động xây dựng trong phạm vi bảo vệ đê điều và bãi sông
Thời gian: 05/11/2013 - 10:55
Thực hiện chức năng tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng trong việc cấp phép các hoạt động xây dựng trong phạm vi bảo vệ đê điều và bãi ...
Sở Nông nghiệp và PTNT sơ kết 6 tháng đầu năm triển khai thủ tục hành chính
Thời gian: 07/08/2013 - 12:54
Từ đầu năm đến nay, Sở NN-PTNT đã tiếp nhận và giải quyết gần 9.800 hồ sơ, thủ tục hành chính theo cơ chế "Một cửa".