Tin mới
Chủ nhật, ngày 26 tháng 01 năm 2020
Quản lý sạt lở
Quản lý tàu, thuyền
Phòng chống ngập úng
Bão, áp thất nhiệt đới
Lũ, lụt, triều cường
Động đất, sóng thần
Các lĩnh vực thiên tai khác
Đê điều
Phòng chống lụt bão
Tìm kiếm, cứu nạn
Động đất, sóng thần
Ứng cứu sự cố tràn dầu
Quyết định thành lập
Cơ cấu tổ chức
Công tác phòng chống lụt bão
Trang chủ
Giới thiệu
Phòng chống thiên tai
Phổ biến kiến thức
Văn bản pháp luật
Liên hệ
Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 
Dự thảo và phụ lục kèm theo Quyết định Phê duyệt vị trí điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và Danh mục công trình từ điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi đến công trình đầu mối trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Thời gian: 21/08/2019 - 17:09
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê Điều"
Thời gian: 19/08/2019 - 14:13
Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 của UBND thành phố Quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Thời gian: 22/03/2019 - 08:39
Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng chống thiên tai
Thời gian: 11/12/2018 - 09:16
Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng chống thiên tai thay thế Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính ...
Thông tư số 31/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2017 quy định về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực PCTT
Thời gian: 23/02/2018 - 11:20
Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
Thời gian: 30/03/2017 - 15:11
Quyết định của UBND TP v/v phê duyệt Kế hoạch Phòng chống thiên tai trên địa bàn, giai đoạn 2016-2020
Thời gian: 15/03/2017 - 10:25
Hướng dẫn về việc tổ chức thu nộp và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố Hải Phòng
Thời gian: 20/09/2016 - 14:40
Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về Quỹ Phòng, chống thiên tai
Thời gian: 23/08/2016 - 08:59
Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về Quỹ Phòng, chống thiên tai
Thời gian: 23/08/2016 - 08:04
Chuyển trang    
Trang số:  1/4
Số bản ghi trên trang: