Tin mới
Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 
Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng
Thời gian: 09/08/2013 - 16:13
Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòngđược thànhlập tạiQuyết định số 1499/QĐ-UB ngày 16/7/2001 vàhoạt động theo quy chế ban hành theo quyết định số800/QĐ-UB ngày 07/5/2009 của Uỷ ban nhân dân thành phố.