Tin mới
Chủ nhật, ngày 19 tháng 01 năm 2020
Quản lý sạt lở
Quản lý tàu, thuyền
Phòng chống ngập úng
Bão, áp thất nhiệt đới
Lũ, lụt, triều cường
Động đất, sóng thần
Các lĩnh vực thiên tai khác
Đê điều
Phòng chống lụt bão
Tìm kiếm, cứu nạn
Động đất, sóng thần
Ứng cứu sự cố tràn dầu
Quyết định thành lập
Cơ cấu tổ chức
Công tác phòng chống lụt bão
Trang chủ
Giới thiệu
Phòng chống thiên tai
Phổ biến kiến thức
Văn bản pháp luật
Liên hệ
Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 
Hướng dẫn về việc tổ chức thu nộp và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố Hải Phòng
Thời gian: 20/09/2016 - 14:40
Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về Quỹ Phòng, chống thiên tai
Thời gian: 23/08/2016 - 08:04
Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai
Thời gian: 21/08/2014 - 16:25
Quyết định số 1061/QĐ-TTg ngày 01/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật phòng, chống thiên tai.
Thời gian: 21/08/2014 - 15:47
Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ: Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai
Thời gian: 10/07/2014 - 09:42
Luật số 33/2013/QH13 của Quốc hội: Luật phòng, chống thiên tai
Thời gian: 28/11/2013 - 10:57
Tài liệu Văn bản Quy phạm Pháp luật về Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Thời gian: 25/11/2013 - 10:49
Quyết định số 2389/QĐ-BNN-TCTS ngày 17 tháng 10 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc công bố Danh sách các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá
Thời gian: 25/11/2013 - 10:45
Nghị số 80/2012/NĐ-CP định về quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá
Thời gian: 25/11/2013 - 10:31
MỨC BÁO ĐỘNG THỦY VĂN CÁC TRẠM CHÍNH TRÊN TOÀN QUỐC
Thời gian: 11/08/2013 - 17:31