Chức năng, nhiệm vụ
Thời gian: 11/11/2014 - 11:34
Trình quy hoạch, kế hoạch dài hạn và hàng năm, chương trình, dự án, cơ chế chính sách về sắp xếp, điều chỉnh bố trí lại dân cư trong nông nghiệp và ...
Đoàn công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XII của Đảng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng
Thời gian: 05/11/2014 - 10:49
Để phục vụ cho việc chuẩn bị, hoàn thiện Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng, ngày 31/10, Đoàn công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XII của Đảng do đồng ...
Phát triển quần đảo Cát Bà trở thành điểm du lịch đẳng cấp quốc tế
Thời gian: 05/11/2014 - 10:49
Sáng 30/10, Chủ tịch UBND thành phố Dương Anh Điền chủ trì buổi làm việc nghe báo cáo cuối kỳ Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch bền vững quần đảo Cát Bà...
Điều tra tổng hợp tài nguyên và môi trường vùng biển Tây vịnh Bắc Bộ phục vụ phát triển kinh tế biển và an ninh quốc phòng
Thời gian: 05/11/2014 - 10:47
UBND thành phố vừa tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý nội dung Đề cương dự án thành phần 1 về “ Điều tra tổng hợp tài nguyên và môi trường vùng biển Tây ...
Tin mới
Quyết định về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Vị trí việc làm thuộc nhóm công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành
Chức năng, nhiệm vụ
Hợp tác phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn giữa 2 sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng và Hà Nội
Đảng ủy cơ quan Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI
Đoàn công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XII của Đảng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng
Đoàn công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XII của Đảng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng
Điều tra tổng hợp tài nguyên và môi trường vùng biển Tây vịnh Bắc Bộ phục vụ phát triển kinh tế biển và an ninh quốc phòng
Điều tra tổng hợp tài nguyên và môi trường vùng biển Tây vịnh Bắc Bộ phục vụ phát triển kinh tế biển và an ninh quốc phòng
Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics khai giảng năm học 2014 - 2015
Ngành Công thương phấn đấu hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng năm 2014
Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics khai giảng năm học 2014 - 2015
Ngành Công thương phấn đấu hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng năm 2014
Đoàn công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XII của Đảng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng
Đoàn công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XII của Đảng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng


Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...