Thứ năm, ngày 20 tháng 02 năm 2020
Thông tin trao đổi
Lịch sử phát triển
Chức năng nhiệm vụ
Tổ chức bộ máy
Kế hoạch mở lớp
Hệ đào tạo
Hệ bồi dưỡng
Nội san
Đề tài khoa học
Hội thảo, thông tin khoa học
Thông tin liên quan
Hoạt động của Trường
Thông tin Đảng - Đoàn thể
Thông tin Đào tạo - Bồi dưỡng
Thông tin khoa học
Văn nghệ
Văn bản Trung ương
Văn bản Thành phố
Văn bản của Trường
Nghiên cứu thực tế
Đảng - Đoàn thể
Đảng ủy
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội cựu chiến binh
Trang chủ
Giới thiệu trường
Đào tạo - Bồi dưỡng
Nghiên cứu khoa học
Quản lý văn bản
Dữ liệu ảnh
Liên hệ
 
Đảng ta 90 mùa Xuân
Thời gian: 01/02/2020 - 15:21
http://pup.edu.vn/pa_uploads/news/2020_01/16-1-2.jpgVào những năm cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đất nước ta chìm trong đêm dài nô lệ. Sự thống trị tàn bạo của thực dân Pháp đã ...
Tìm hiểu về tên gọi của quân đội nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ
Thời gian: 18/12/2019 - 08:41
Trải qua 75 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng lớn mạnh, cùng toàn Đảng, toàn dân vượt qua muôn vàn ...
Chặng đường 20 năm - Hội Cựu chiến binh Trường Chính trị Tô Hiệu
Thời gian: 18/12/2019 - 08:30
Được sự chấp thuận của Thường trực Hội Cựu chiến binh thành phố Hải Phòng, sự nhất trí của Đảng ủy và lãnh đạo Trường Chính trị Tô Hiệu, Hội Cựu chiến binh Trường Chính trị Tô ...
30 năm ngày hội quốc phòng toàn dân - ngày hội phát huy truyền thống yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc
Thời gian: 17/12/2019 - 09:31
Đoàn kết toàn dân, lấy ý chí của dân làm thành trì vững chắc để bảo vệ Tổ quốc là bài học mà cha ông ta đã từng đúc kết trong lịch sử ...
Truyền thống 75 năm vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng
Thời gian: 16/12/2019 - 08:39
Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, được nhân dân tin yêu, ...
Một số vấn đề xây dựng cổng thông tin điện tử trường chính trị góp phần đảm bảo các tiêu chí trường chính trị chuẩn trong thời gian tới
Thời gian: 08/10/2019 - 10:15
Ngày 13/11/2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 09-QĐi/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo ...
Chi bộ Khoa Lý luận cơ sở tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý 3 năm 2019
Thời gian: 25/09/2019 - 08:09
Thực Kế hoạch số 01-KH/ĐU, ngày 26/02/2019 của Đảng ủy Trường Chính trị Tô Hiệu về tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2019, chiều ngày 23/9/2019, Chi bộ khoa Lý luận cơ sở tổ chức sinh hoạt chuyên ...
SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG PHONG CÁCH NHÀ GIÁO TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TÔ HIỆU
Thời gian: 20/11/2018 - 05:17
Trong đời sống xã hội nói chung, nhà giáo có vị trí rất quan trọng, được mọi người tôn vinh và kính trọng. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng khẳng định: “Nhiệm vụ ...
SUY NGHĨ VỀ VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI THẦY TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Thời gian: 19/11/2018 - 14:11
Trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng về giáo dục - đào tạo luôn có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Sinh thời, Người đặc ...
TÌM HIỂU VÀI NÉT VỀ NỮ QUYỀN
Thời gian: 20/10/2018 - 10:23
Nữ quyền là phong trào chính trị - xã hội, nhằm khẳng định và đấu tranh cho quyền của phụ nữ trong mọi lĩnh vực: chính trị, kinh tế, xã hội, gia đình và cá nhân. ...
Chuyển trang    
Trang số:  1/4
Số bản ghi trên trang:
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 9826
Khách trực tuyến : 4754
Thành viên trực tuyến : 5