Liên kết website
   
 

Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 739995
Khách trực tuyến : 5262
Thành viên trực tuyến : 17
 
 
Tin tức - Sự kiện
Trong năm 2018, Phòng Văn hóa Thể thao Thông tin và Du lịch huyện Cát Hải đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Sở Du lịch, Đồn Biên phòng Cát Bà tập trung nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh du lịch trên các vịnh Cát Bà. ..
Làng nghề truyền thống
Theo các cụ đồ ngày xưa giải thích “cát” là lành, “hải” là biển...
Lễ hội
UBND thành phố vừa giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và UBND các quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tăng cường thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước đối với hoạt động lễ hội trên địa bàn thành phố theo thẩm quyền...W3Counter