Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 259507
Khách trực tuyến : 1887
Thành viên trực tuyến : 3
 

 
Khai mạc kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2017
Thời gian: 24/05/2018 - 16:46
 Sáng 23/5, tại trung tâm giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên huyện, Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển công chức cấp xã...
Tin nổi bật
HUYỆN ỦY- ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TIÊN LÃNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP GIỮA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN VỚI NHÂN DÂN CỤM 2
Toàn văn Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII
Quyết định Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng và công nhận kết quả trúng tuyển viên chức giáo viên mầm non huyện Tiên Lãng năm 2017
Tập trung chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XVIII (nhiệm kỳ 2016-2021)
Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải; thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH CỦA UBND HUYỆN
Quyết định ban hành hệ thống tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2015 của UBND huyện Tiên Lãng
30/03/2018 - 15:25
3003201885015_Tai lieu ISO.pdf..
Thông báo số 1578/TB-UBND ngày 07/8/2017 của UBND huyện Tiên Lãng (08/08/2017 - 08:07)
Thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (28/12/2016 - 17:22)
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Tiên Lãng (08/04/2016 - 09:08)
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức giáo dục mầm non năm 2016 (05/04/2016 - 16:41)
Quyết định về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của UBND huyện Tiên Lãng (22/12/2015 - 14:30)
CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 26/02/2018 rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn huyện Tiên Lãng.
22/03/2018 - 15:13
KH 34.signed.pdf..
Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 31/01/2018 của UBND huyện về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Tiên Lãng (22/03/2018 - 15:11)
Phụ lục các lĩnh vực hoạt động của UBND huyện được công bố lại phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (21/09/2016 - 15:45)
Kế hoạch tổ chức thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn huyện Tiên Lãng (15/04/2016 - 15:48)
Hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn huyện Tiên Lãng (15/04/2016 - 15:46)
Hướng dẫn về việc thực hiện liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (15/04/2016 - 15:43)
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
V/v đảm bảo an toàn, an ninh thông tin khi sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ thành phố
08/06/2015 - 16:06
..
Huyện Tiên Lãng tiếp tục chỉ đạo tăng cường cung cấp thông tin cho Cổng thông tin điện tử huyện (04/05/2013 - 07:48)
Giáo_trình_Microsoft_PowerPoint_2007 (23/03/2012 - 08:13)
Giáo_trình_Microsoft_Excel_2007 (23/03/2012 - 08:11)
Giáo_trình_Microsoft_word_2007 (23/03/2012 - 08:09)
Cách diệt virut đơn giản (15/09/2011 - 08:42)
THÔNG TIN KINH TẾ CHÍNH TRỊ XÃ HỘI
Phấn đấu vượt chỉ tiêu năng suất lúa mùa, giữ vững diện tích sản xuất vụ Đông năm 2018
14/05/2018 - 09:27
Nhằm duy trì và ổn định diện tích gieo cấy lúa, tăng diện tích cấy lúa mùa sớm để mở rộng diện tích cây vụ Đông; tăng cường sử dụng giống chất lượng, chống chịu sâu bệnh, gắn liền với đầu tư thâm canh, gieo trồng đúng lịch thời vụ; tiếp tục quy hoạch các vùng sản xuất tập trung chuyên canh để cơ giới hóa sản xuất nhằm tăng năng suất, sản lượng, giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích, ngày 11/5/2018, Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng đã ban hành Kế hoạch số 90/KH-UBND về việc sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2018...
Tăng cường chất lượng kiểm sát thi hành án hình sự tại các xã, thị trấn năm 2018 (04/05/2018 - 10:42)
HUYỆN TIÊN LÃNG TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHO CÁN BỘ MẶT TRẬN CƠ SỞ (24/04/2018 - 17:16)
Thi đấu cầu lông khối hành chính sự nghiệp - doanh nghiệp (24/04/2018 - 17:16)
Huyện Tiên Lãng có 38 trường chuẩn quốc gia (24/04/2018 - 17:15)
MTTQ thành phố tặng quà cho gia đình chiến sĩ Trường Sa (24/04/2018 - 17:14)
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Công văn số 25/UBND-NN
23/03/2016 - 20:55
Công văn số 25/UBND-NN Về việc triển khai Kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2016..
Hội nghị giao ban trực tuyến về xây dựng nông thôn mới (11/09/2015 - 18:14)
Thông báo số 153/TB-UBND ngày 25/5/2015 của UBND thành phố Hải Phòng (28/05/2015 - 10:52)
Huyện tăng cường phòng, chống dịch cúm gia cầm (06/03/2014 - 09:27)
Huyện tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới (06/03/2014 - 09:25)
UBMTTQ xã Quang Phục tích cực vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới. (25/02/2014 - 09:21)
PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Thông tư số 07/2014/TT-TTCP
05/08/2016 - 06:51
Thông tư quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh..
Nghị định số 91/2013/NĐ-CP Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong công an nhân dân (27/05/2016 - 07:16)
Thông tư 06 Quy định quy trình giải quyết tố cáo (27/05/2016 - 07:15)
Nghị định 75 Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại (27/05/2016 - 07:12)
Nghị định 76 Quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo (27/05/2016 - 07:09)
Luật Tố cáo (27/05/2016 - 07:08)
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
23/05/2018 - 14:54
1160.signed.pdf..
Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng (21/05/2018 - 14:59)
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải; thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng (21/05/2018 - 14:58)
Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng (21/05/2018 - 14:47)
Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng (21/05/2018 - 14:46)
Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng (21/05/2018 - 14:44)
ĐẤT VÀ NGƯỜI TIÊN LÃNG
Lễ hội truyền thống cụm di tích Xuân Úc năm 2016
05/04/2016 - 17:22
Sáng 03/4, Cụm di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố đình đền chùa Xuân Úc long trọng tổ chức lễ hội truyền thống năm 2016...
Đồng chí Nguyễn Văn Sơ – Người đảng viên cộng sản đầu tiên (30/01/2016 - 16:59)
Người Đại biểu Quốc hội khóa I (06/01/2016 - 17:35)
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân - Liệt sỹ Nguyễn Văn Hấng: người con ưu tú của xã Đoàn Lập (08/09/2015 - 09:52)
Tiên Lãng giành chính quyền cách mạng tháng 8/1945 (13/08/2015 - 14:02)
Đền thờ Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng: Công trình lịch sử văn hóa chào mừng 60 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (25/05/2015 - 13:54)
TIẾP CẬN THÔNG TIN
Khai mạc kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2017
24/05/2018 - 16:46
Sáng 23/5, tại trung tâm giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên huyện, Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển công chức cấp xã...
HUYỆN ỦY- ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TIÊN LÃNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP GIỮA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN VỚI NHÂN DÂN CỤM 2 (24/05/2018 - 16:39)
Hội nghị tư vấn sức khỏe cộng đồng cho cán bộ hội viên người cao tuổi trên địa bàn huyện. (24/05/2018 - 16:38)
Di tích lịch sử cấp Quốc gia ở huyện Tiên Lãng: Lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam (24/05/2018 - 16:34)
Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng ban hành kế hoạch phát động tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2018 với chủ đề “Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng”. (21/05/2018 - 14:31)
Tiên Lãng: Giao ban Câu lạc bộ di sản văn hóa huyện quý 2 năm 2018 (21/05/2018 - 14:30)

Tin mới
Khai mạc kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2017
HUYỆN ỦY- ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TIÊN LÃNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP GIỮA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN VỚI NHÂN DÂN CỤM 2
Hội nghị tư vấn sức khỏe cộng đồng cho cán bộ hội viên người cao tuổi trên địa bàn huyện.
Di tích lịch sử cấp Quốc gia ở huyện Tiên Lãng: Lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam
Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Toàn văn Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII
Quyết định Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng và công nhận kết quả trúng tuyển viên chức giáo viên mầm non huyện Tiên Lãng năm 2017
Xã Hùng Thắng triển khai mô hình ký kết đảm bảo an ninh trật tự giữa xã Hùng Thắng và các trường học trên địa bàn xã
Tập trung chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XVIII (nhiệm kỳ 2016-2021)
Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng tổ chức Hội nghị sơ kết sản xuất vụ Đông Xuân 2017 - 2018, triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa, vụ đông; tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017, triển khai Kế hoạch Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018.
Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải; thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng