Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 259507
Khách trực tuyến : 10964
Thành viên trực tuyến : 29
 

 
Tiếp tục chấn chỉnh việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương công vụ
Thời gian: 20/04/2018 - 15:02
 Thực hiện kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố tại các cuộc kiểm tra công vụ theo Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 06/3/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố và Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 23/3/2018 của Ủy ban nhân dân huyện về việc kiểm tra tình hình thực thi công vụ năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương công vụ, với một số nội dung chủ yếu sau:
Tin nổi bật
Bộ thủ tục hành chính Tài nguyên và Môi trường
Tổ chức tiếp công dân định kỳ năm 2018
Khối xã, thị trấn huyện Tiên Lãng quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị chương trình công tác trọng tâm của đơn vị năm 2018
Quyết định số 846/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017 và công văn của Sở Thông tin và Truyền thông về việc cung cấp đường dây nóng triển khai hệ thống Một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến thành phố Hải Phòng năm 2018
Tài liệu ôn tập thi công chức cấp xã
Thông báo số 154: Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham gia dự tuyển công chức cấp xã năm 2017
Quyết định số 371: Quyết định Về việc phê duyệt danh sách những người đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự tuyển dụng công chức xã năm 2017
Lễ dâng hương kỷ niệm 38 năm ngày mất của Chủ tịch Tôn Đức Thắng và an vị long cốt chùa Hộ Quốc
 
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH CỦA UBND HUYỆN
Quyết định ban hành hệ thống tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2015 của UBND huyện Tiên Lãng
30/03/2018 - 15:25
3003201885015_Tai lieu ISO.pdf..
Thông báo số 1578/TB-UBND ngày 07/8/2017 của UBND huyện Tiên Lãng (08/08/2017 - 08:07)
Thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (28/12/2016 - 17:22)
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Tiên Lãng (08/04/2016 - 09:08)
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức giáo dục mầm non năm 2016 (05/04/2016 - 16:41)
Quyết định về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của UBND huyện Tiên Lãng (22/12/2015 - 14:30)
CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 26/02/2018 rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn huyện Tiên Lãng.
22/03/2018 - 15:13
KH 34.signed.pdf..
Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 31/01/2018 của UBND huyện về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Tiên Lãng (22/03/2018 - 15:11)
Phụ lục các lĩnh vực hoạt động của UBND huyện được công bố lại phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (21/09/2016 - 15:45)
Kế hoạch tổ chức thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn huyện Tiên Lãng (15/04/2016 - 15:48)
Hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn huyện Tiên Lãng (15/04/2016 - 15:46)
Hướng dẫn về việc thực hiện liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (15/04/2016 - 15:43)
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
V/v đảm bảo an toàn, an ninh thông tin khi sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ thành phố
08/06/2015 - 16:06
..
Huyện Tiên Lãng tiếp tục chỉ đạo tăng cường cung cấp thông tin cho Cổng thông tin điện tử huyện (04/05/2013 - 07:48)
Giáo_trình_Microsoft_PowerPoint_2007 (23/03/2012 - 08:13)
Giáo_trình_Microsoft_Excel_2007 (23/03/2012 - 08:11)
Giáo_trình_Microsoft_word_2007 (23/03/2012 - 08:09)
Cách diệt virut đơn giản (15/09/2011 - 08:42)
THÔNG TIN KINH TẾ CHÍNH TRỊ XÃ HỘI
Quyết định số 846/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017 và công văn của Sở Thông tin và Truyền thông về việc cung cấp đường dây nóng triển khai hệ thống Một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến thành phố Hải Phòng năm 2018
16/04/2018 - 08:19
Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ..
Lễ dâng hương kỷ niệm 38 năm ngày mất của Chủ tịch Tôn Đức Thắng và an vị long cốt chùa Hộ Quốc (02/04/2018 - 15:39)
LÃNH ĐẠO HUYỆN TIÊN LÃNG THĂM TẶNG QUÀ CÁC LINH MỤC (02/04/2018 - 15:32)
Đồn Biên phòng Vinh Quang: Chung sức giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân (02/04/2018 - 15:31)
Trao kinh phí hỗ trợ xây nhà nhân ái cho cựu thanh niên xung phong (02/04/2018 - 15:14)
Huyện Tiên Lãng: Thi hành kỷ luật 10 đảng viên (02/04/2018 - 15:13)
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Công văn số 25/UBND-NN
23/03/2016 - 20:55
Công văn số 25/UBND-NN Về việc triển khai Kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2016..
Hội nghị giao ban trực tuyến về xây dựng nông thôn mới (11/09/2015 - 18:14)
Thông báo số 153/TB-UBND ngày 25/5/2015 của UBND thành phố Hải Phòng (28/05/2015 - 10:52)
Huyện tăng cường phòng, chống dịch cúm gia cầm (06/03/2014 - 09:27)
Huyện tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới (06/03/2014 - 09:25)
UBMTTQ xã Quang Phục tích cực vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới. (25/02/2014 - 09:21)
PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Thông tư số 07/2014/TT-TTCP
05/08/2016 - 06:51
Thông tư quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh..
Nghị định số 91/2013/NĐ-CP Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong công an nhân dân (27/05/2016 - 07:16)
Thông tư 06 Quy định quy trình giải quyết tố cáo (27/05/2016 - 07:15)
Nghị định 75 Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại (27/05/2016 - 07:12)
Nghị định 76 Quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo (27/05/2016 - 07:09)
Luật Tố cáo (27/05/2016 - 07:08)
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Bộ thủ tục hành chính Tài nguyên và Môi trường
18/04/2018 - 10:44
Quyết định số 671/QĐ-CT ngày 02/4/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố danh mục TTHC lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng..
Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (22/03/2018 - 15:18)
Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo (22/03/2018 - 15:16)
Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng (08/08/2017 - 18:11)
Bộ thủ tục hành chính ngành Nông nghiệp theo QĐ số 1804/QĐ-CT của Chủ tịch UBND thành phố (28/07/2017 - 14:04)
Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính đã được chuẩn hóa (12/07/2017 - 16:55)
ĐẤT VÀ NGƯỜI TIÊN LÃNG
Lễ hội truyền thống cụm di tích Xuân Úc năm 2016
05/04/2016 - 17:22
Sáng 03/4, Cụm di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố đình đền chùa Xuân Úc long trọng tổ chức lễ hội truyền thống năm 2016...
Đồng chí Nguyễn Văn Sơ – Người đảng viên cộng sản đầu tiên (30/01/2016 - 16:59)
Người Đại biểu Quốc hội khóa I (06/01/2016 - 17:35)
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân - Liệt sỹ Nguyễn Văn Hấng: người con ưu tú của xã Đoàn Lập (08/09/2015 - 09:52)
Tiên Lãng giành chính quyền cách mạng tháng 8/1945 (13/08/2015 - 14:02)
Đền thờ Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng: Công trình lịch sử văn hóa chào mừng 60 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (25/05/2015 - 13:54)
Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2012
Công bố kết quả bầu cử, danh sách người trúng cử đại biểu HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
30/05/2016 - 17:07
Chiều 28/5, Ủy ban bầu cử huyện họp thông qua Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 và Công bố kết quả bầu cử, danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021...
Quyết định số 09/QĐ-UBBC (30/05/2016 - 14:06)
Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Tiên Lãng (22/05/2016 - 16:28)
Huyện Tiên Lãng khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 (22/05/2016 - 09:12)
Huyện Tiên Lãng chuẩn bị chu đáo cho ngày bầu cử (20/05/2016 - 08:36)
Huyện Tiên Lãng quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, thành phố về công tác bầu cử (20/05/2016 - 08:33)

Tin mới
Tiếp tục chấn chỉnh việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương công vụ
Bộ thủ tục hành chính Tài nguyên và Môi trường
Tổ chức tiếp công dân định kỳ năm 2018
Khối xã, thị trấn huyện Tiên Lãng quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị chương trình công tác trọng tâm của đơn vị năm 2018
Huyện Tiên Lãng triển khai Kế hoạch Tháng hành động vì an toàn thực phẩm và một số nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn năm 2018
Quyết định số 846/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017 và công văn của Sở Thông tin và Truyền thông về việc cung cấp đường dây nóng triển khai hệ thống Một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến thành phố Hải Phòng năm 2018
Tài liệu ôn tập thi công chức cấp xã
Thông báo số 154: Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham gia dự tuyển công chức cấp xã năm 2017
Quyết định số 371: Quyết định Về việc phê duyệt danh sách những người đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự tuyển dụng công chức xã năm 2017
Lễ dâng hương kỷ niệm 38 năm ngày mất của Chủ tịch Tôn Đức Thắng và an vị long cốt chùa Hộ Quốc
LÃNH ĐẠO HUYỆN TIÊN LÃNG THĂM TẶNG QUÀ CÁC LINH MỤC
Đồn Biên phòng Vinh Quang: Chung sức giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân
Trao kinh phí hỗ trợ xây nhà nhân ái cho cựu thanh niên xung phong
Huyện Tiên Lãng: Thi hành kỷ luật 10 đảng viên
Huyện ủy Tiên Lãng bổ khuyết 9 nhóm nhiệm vụ trong quý 2 năm 2018