Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 211387
Khách trực tuyến : 4853
Thành viên trực tuyến : 12
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
Tin mới
Thông báo bán đấu giá tài sản 17 lô đất tại xã Nhân Hòa
Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Tân Liên, Trung Lập, Hùng Tiến, huyện Vĩnh Bảo
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất
Báo cáo tình hình, kết quả tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2019
Các Nghị quyết tại kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII (nhiệm kỳ 2016-2021)
Thông báo bán đấu giá tài sản
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất
Thông báo kết quả kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XVIII (nhiệm kỳ 2016-2021)
Quyết định về việc ban hành Quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn thành phố
Quyết định về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Thông báo tuyển dục viên chức giáo viên Tiểu học, Trung học cơ sở và trung tâm GDNN - GDTX huyện Vĩnh Bảo năm 2019
Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ KTXH, QPAN 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019
Thông báo tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non năm 2018
Các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV
Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kế hoạch và đầu tư năm 2019

 


Tin mới
Thông báo bán đấu giá tài sản 17 lô đất tại xã Nhân Hòa
Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Tân Liên, Trung Lập, Hùng Tiến, huyện Vĩnh Bảo
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất
Báo cáo tình hình, kết quả tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2019
Các Nghị quyết tại kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII (nhiệm kỳ 2016-2021)
Thông báo bán đấu giá tài sản
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất
Thông báo kết quả kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XVIII (nhiệm kỳ 2016-2021)
Quyết định về việc ban hành Quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn thành phố
Quyết định về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Thông báo tuyển dục viên chức giáo viên Tiểu học, Trung học cơ sở và trung tâm GDNN - GDTX huyện Vĩnh Bảo năm 2019
Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ KTXH, QPAN 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019
Thông báo tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non năm 2018
Các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV
Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kế hoạch và đầu tư năm 2019
Liên kết Website
Skip Navigation Links.