Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 167103
Khách trực tuyến : 5690
Thành viên trực tuyến : 16
 
Thông báo tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa với các chuyên đề: "Giải pháp cho doanh nghiệp về bảo hiểm - tiền lương năm 2018", "Định hình khung mô hình kinh doanh, lựa chọn và cụ thể hóa chiến lược"
Thời gian: 12/09/2018 - 10:01
 Thực hiện Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 24/7/2017 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ giúp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng tổ chức 02 lớp bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên trên địa bàn thành phố Hải Phòng...
Tin nổi bật
Khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp chuyên đề "Xây dựng hệ thống kinh doanh trực tuyến và marketing online thành công"
Đẩy mạnh thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, thay thế Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007
Thông báo kết luận của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp ngày 10/8/2018
Lớp bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp chuyên đề "Giải pháp khắc phục, phòng tránh rủi ro kinh tế, pháp luật cho doanh nghiệp trong việc soạn thảo, ký kết, chấm dứt, giải quyết tranh chấp hợp đồng lao động"
Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 8/2018
Thông báo về việc tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp thành viên Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng
Thông báo số lượng doanh nghiệp mới thành lập được tặng phần mềm kế toán MISA đến hết ngày 31/7/2018 tại thành phố Hải Phòng
 
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Thông báo tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa với các chuyên đề: "Giải pháp cho doanh nghiệp về bảo hiểm - tiền lương năm 2018", "Định hình khung mô hình kinh doanh, lựa chọn và cụ thể hóa chiến lược"
12/09/2018 - 10:01
Thực hiện Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 24/7/2017 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ giúp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng tổ chức 02 lớp bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên trên địa bàn thành phố Hải Phòng.....
Thông tin lớp bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp chuyên đề nhận diện 7 loại lãng phí thường gặp trong doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp thời đại công nghệ 4.0 (12/09/2018 - 09:57)
Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 (18/07/2018 - 10:09)
Ban chỉ đạo kinh tế tập thể thành phố Hải Phòng kiểm tra việc thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 và thăm một số hợp tác xã tiêu biểu trên địa bàn thành phố (27/04/2018 - 15:10)
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) (17/04/2018 - 10:37)
Thông báo về việc tổ chức lớp đào tạo bồi dưỡng phục vụ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu (26/10/2017 - 13:49)
THÔNG TIN KT - XH
Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2018 - 2019 của thành phố Hải Phòng
09/08/2018 - 10:35
Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế tập thể năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2019 của thành phố Hải Phòng (09/08/2018 - 08:43)
Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các điểm đỗ xe, bãi đỗ xe thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (18/07/2018 - 10:55)
Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện An Dương đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (18/07/2018 - 10:52)
Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Vĩnh Bảo đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (18/07/2018 - 10:49)
Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Thủy Nguyên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (18/07/2018 - 10:46)
HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
Thông báo mời tham dự Chương trình học tập, khảo sát tại Mỹ tháng 6/2018 và Chương trình xúc tiến thương mại Hoa Kỳ 2018
12/04/2018 - 15:37
Danh sách dự án đầu tư trong nước không sử dụng vốn nhà nước bị chấm dứt hoạt động và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, giấy biên nhận đăng ký đầu tư năm 2017 (09/04/2018 - 16:50)
Kết luận thanh tra công tác quản lý đầu tư do Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền và Ủy ban nhân dân các phường thuộc quận thực hiện từ năm 2005 đến 2007 (07/08/2017 - 15:12)
Thông báo về việc kiểm tra dự án đầu tư trong nước không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn quận Dương Kinh (10/04/2017 - 11:31)
Kết luận thanh tra về công tác quản lý đầu tư tại quận Dương Kinh (22/12/2016 - 16:59)
Danh sách dự án đầu tư trong nước không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn thành phố (23/11/2016 - 14:39)
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Thông báo số 284/TB-UBND ngày 14/8/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, thông báo kết luận của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp ngày 10/8/2018
04/09/2018 - 15:53
Đẩy mạnh thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 (21/08/2018 - 11:26)
Kế hoạch về trợ giúp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng năm 2019 (17/08/2018 - 08:26)
Kế hoạch trợ giúp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng năm 2018 (17/08/2018 - 08:21)
Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 (03/07/2018 - 16:26)
Đánh giá giữa kỳ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 (03/07/2018 - 16:18)
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố phát hành tờ gấp "Tìm hiểu cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp"
02/08/2018 - 08:11
Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn thành phố Hải Phòng (29/01/2018 - 14:29)
Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2018 (29/01/2018 - 14:25)
Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2018 (29/01/2018 - 14:20)
Kế hoạch làm việc với Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (24/07/2017 - 14:55)
Báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính 6 tháng đầu năm nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (24/07/2017 - 14:31)
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Chính phủ ban hành Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
04/09/2018 - 16:01
Chính phủ ban hành Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15/8/2018 về kinh doanh xuất khẩu gạo (04/09/2018 - 15:57)
Chính phủ ban hành Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp (04/09/2018 - 15:49)
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, thay thế Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 (20/08/2018 - 10:26)
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (17/08/2018 - 07:37)
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo (17/08/2018 - 07:33)
CÁC QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TINH GIẢN BIÊN CHẾ
Hướng dẫn liên ngành số 2517/HD-SNV-STC-BHXH ngày 27/10/2015 của liên ngành Nội vụ, Tài chính, Bảo hiểm xã hội thành phố về việc giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ
07/12/2015 - 10:37
Kế hoạch số 3942/KH-UBND ngày 22/9/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện tinh giản biên chế và thực hiện Nghị định số 108/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (07/12/2015 - 10:33)
Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của liên bộ Nội vụ, Tài chính về việc hướng dẫn chính sách tinh giản biên chế (07/12/2015 - 10:25)
Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (07/12/2015 - 10:24)
Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ chính trị về tinh giản biên chế và cư cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (07/12/2015 - 10:15)
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
18/07/2018 - 11:11
Ngày 25/12/2017, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ký Quyết định số 196/QĐ-KHĐT về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.....
Quyết định ban hành Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (18/07/2018 - 11:06)
Quyết định cấp giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (08/12/2015 - 09:15)
TIN TỨC LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
Thông báo kết luận của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp ngày 10/8/2018
17/08/2018 - 08:29
Lớp bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp chuyên đề "Giải pháp khắc phục, phòng tránh rủi ro kinh tế, pháp luật cho doanh nghiệp trong việc soạn thảo, ký kết, chấm dứt, giải quyết tranh chấp hợp đồng lao động" (17/08/2018 - 08:15)
Thông báo về việc tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp thành viên Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng (17/08/2018 - 07:43)
Thông báo số lượng doanh nghiệp mới thành lập được tặng phần mềm kế toán MISA đến hết ngày 31/7/2018 tại thành phố Hải Phòng (17/08/2018 - 07:42)
Thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên trên địa bàn thành phố Hải Phòng (09/08/2018 - 08:48)
Lớp bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp chuyên đề "Phương pháp tổ chức một buổi họp hiệu quả" (06/08/2018 - 09:35)
TIẾP NHẬN VÀ TRẢ LỜI CÁC PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA DOANH NGHIỆP
Thông báo về việc tổ chức Hội nghị đối thoai doanh nghiệp tháng 9/2018
12/09/2018 - 09:55
Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 8/2018 (17/08/2018 - 08:06)
Thông báo về việc tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 8/2018 (06/08/2018 - 09:44)
Thông báo về việc tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hải Phòng (24/07/2018 - 10:30)
Thông báo kết luận của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp ngày 12/7/2018 (23/07/2018 - 10:38)
Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 7/2018 (18/07/2018 - 09:50)
Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng
09/02/2018 - 10:55


Tin mới
Thông báo tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa với các chuyên đề: "Giải pháp cho doanh nghiệp về bảo hiểm - tiền lương năm 2018", "Định hình khung mô hình kinh doanh, lựa chọn và cụ thể hóa chiến lược"
Thông tin lớp bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp chuyên đề nhận diện 7 loại lãng phí thường gặp trong doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp thời đại công nghệ 4.0
Thông báo về việc tổ chức Hội nghị đối thoai doanh nghiệp tháng 9/2018
Khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp chuyên đề "Xây dựng hệ thống kinh doanh trực tuyến và marketing online thành công"
Thông tin lớp bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp chuyên đề "Tổng quan, phân tích hiện trạng và trình tự 8 bước triển khai để thành công"
Chính phủ ban hành Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
Chính phủ ban hành Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15/8/2018 về kinh doanh xuất khẩu gạo
Thông báo số 284/TB-UBND ngày 14/8/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, thông báo kết luận của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp ngày 10/8/2018
Chính phủ ban hành Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
Đẩy mạnh thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, thay thế Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007
Thông báo kết luận của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp ngày 10/8/2018
Kế hoạch về trợ giúp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng năm 2019
Kế hoạch trợ giúp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng năm 2018
Lớp bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp chuyên đề "Giải pháp khắc phục, phòng tránh rủi ro kinh tế, pháp luật cho doanh nghiệp trong việc soạn thảo, ký kết, chấm dứt, giải quyết tranh chấp hợp đồng lao động"