Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 167041
Khách trực tuyến : 2118
Thành viên trực tuyến : 0
 
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bố sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
Thời gian: 14/03/2018 - 14:27
 
Tin nổi bật
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in
Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt phương án cơ cấu lại Công ty TNHH một thành viên Xổ số Hải Phòng đến năm 2020
Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt phương án cơ cấu lại Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Vĩnh Bảo đến năm 2020
Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt phương án cơ cấu lại Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Tiên Lãng đến năm 2020
Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt phương án cơ cấu lại Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên đến năm 2020
Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt phương án cơ cấu lại Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ đến năm 2020
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương
 
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Thông báo về việc tổ chức lớp đào tạo bồi dưỡng phục vụ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu
26/10/2017 - 13:49
Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu thuộc Cục Quản lý đấu thầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lớp đào tạo bồi dưỡng phục vụ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu tại Hải Phòng.....
Hội thảo cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng hình ảnh thành phố hấp dẫn, năng động, vì sự phát triển của thành phố và doanh nghiệp (01/09/2017 - 15:24)
Thông báo về việc đăng ký tham gia "Diễn đàn APEC doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng" (24/07/2017 - 16:05)
Công văn trả lời đơn kiến nghị của Công ty cổ phần tập đoàn quốc tế GIICO (09/06/2017 - 16:05)
Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức "Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 6 năm 2017" (08/06/2017 - 07:08)
Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của Công ty cổ phần tập đoàn quốc tế GIICO (02/06/2017 - 15:29)
THÔNG TIN KT - XH
Chương trình hỗ trợ phát triển thành phố Hải Phòng do Tổ chức Action Aid International tại Việt Nam tài trợ
25/05/2015 - 08:52
Chương trình hỗ trợ phát triển thành phố Hải Phòng do Tổ chức Action Aid International tại Việt Nam tài trợ, Trung tâm vì người lao động nghèo, Liên đoàn Lao động thành phố là chủ Chương trình được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt ngày 05/4/2012.....
Chương trình phát triển Vùng đô thị quận Ngô Quyền (25/05/2015 - 08:48)
Mục tiêu thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố năm 2015 (14/04/2015 - 16:20)
Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2020 (16/09/2014 - 14:50)
Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thực hiện chủ đề năm 2014 "Phục hồi kinh tế - Đổi mới mô hình tăng trưởng" (07/02/2014 - 16:01)
GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỤ THỂ CỦA CỬ TRI TẠI KỲ HỌP THỨ 04 HĐND TP KHÓA XIV (16/11/2012 - 13:49)
HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
Kết luận thanh tra công tác quản lý đầu tư do Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền và Ủy ban nhân dân các phường thuộc quận thực hiện từ năm 2005 đến 2007
07/08/2017 - 15:12
Thông báo về việc kiểm tra dự án đầu tư trong nước không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn quận Dương Kinh (10/04/2017 - 11:31)
Kết luận thanh tra về công tác quản lý đầu tư tại quận Dương Kinh (22/12/2016 - 16:59)
Danh sách dự án đầu tư trong nước không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn thành phố (23/11/2016 - 14:39)
Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Dự án điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận Ngô Quyền đến năm 2025 (10/10/2016 - 09:20)
Kết luận thanh tra về công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện An Lão (30/09/2016 - 16:10)
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt phương án cơ cấu lại Công ty TNHH một thành viên Xổ số Hải Phòng đến năm 2020
09/03/2018 - 14:19
Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt phương án cơ cấu lại Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Vĩnh Bảo đến năm 2020 (09/03/2018 - 14:17)
Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt phương án cơ cấu lại Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Tiên Lãng đến năm 2020 (09/03/2018 - 14:14)
Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt phương án cơ cấu lại Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên đến năm 2020 (09/03/2018 - 14:07)
Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt phương án cơ cấu lại Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ đến năm 2020 (09/03/2018 - 14:02)
Quyết định thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (27/02/2018 - 09:41)
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
29/01/2018 - 14:29
Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2018 (29/01/2018 - 14:25)
Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2018 (29/01/2018 - 14:20)
Kế hoạch làm việc với Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (24/07/2017 - 14:55)
Báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính 6 tháng đầu năm nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (24/07/2017 - 14:31)
Thông báo kết luận của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Khắc Nam tại Hội nghị triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công (24/07/2017 - 14:26)
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bố sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
14/03/2018 - 14:27
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa (14/03/2018 - 14:25)
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in (14/03/2018 - 14:21)
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương (09/03/2018 - 13:56)
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc (28/02/2018 - 15:01)
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm (23/02/2018 - 11:01)
CÁC QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TINH GIẢN BIÊN CHẾ
Hướng dẫn liên ngành số 2517/HD-SNV-STC-BHXH ngày 27/10/2015 của liên ngành Nội vụ, Tài chính, Bảo hiểm xã hội thành phố về việc giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ
07/12/2015 - 10:37
Kế hoạch số 3942/KH-UBND ngày 22/9/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện tinh giản biên chế và thực hiện Nghị định số 108/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (07/12/2015 - 10:33)
Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của liên bộ Nội vụ, Tài chính về việc hướng dẫn chính sách tinh giản biên chế (07/12/2015 - 10:25)
Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (07/12/2015 - 10:24)
Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ chính trị về tinh giản biên chế và cư cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (07/12/2015 - 10:15)
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
Quyết định cấp giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
08/12/2015 - 09:15
Ngày 01/7/2011 Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học Công nghệ ký quyết định cấp giấy chứng nhậnHệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 cho Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng...
TIN TỨC LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Công viên, Cây xanh Hải Phòng
23/02/2018 - 11:15
Ngày 07/2/2018 Công ty cổ phần Công viên, Cây xanh Hải Phòng đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018... ..
Thông báo số lượng doanh nghiệp mới thành lập được tặng phần mềm kế toán MISA đến hết ngày 31/01/2018 tại thành phố Hải Phòng (23/02/2018 - 10:59)
Lễ bàn giao Công ty TNHH một thành viên Công trình công cộng và Xây dựng Hải Phòng sang Công ty cổ phần Công trình công cộng và Xây dựng Hải Phòng (23/02/2018 - 10:53)
Thông báo số lượng doanh nghiệp mới thành lập được tặng phần mềm kế toán MISA đến hết ngày 31/12/2017 tại thành phố Hải Phòng (29/01/2018 - 11:25)
Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thực hiện Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 02/10/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 45-Ctr/TU ngày 22/9/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước (29/01/2018 - 11:16)
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/01/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 44-Ctr/TU ngày 21/9/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết dố 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tơ nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xẫ hội chủ nghĩa (29/01/2018 - 11:10)
TIẾP NHẬN VÀ TRẢ LỜI CÁC PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA DOANH NGHIỆP
Thông báo về việc tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 3/2018
28/02/2018 - 15:08
Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 3/2018; chủ trì Hội nghị: Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố.....
Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc các doanh nghiệp Xuân Mậu Tuất 2018 (07/02/2018 - 11:15)
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố Hải Phòng thông báo tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính, kỳ thi tuyển công chức theo chỉ tiêu biên chế năm 2016 (07/02/2018 - 08:19)
Ủy ban nhân dân thành phố thông báo tạm dừng tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp định kỳ tháng 02/2018 (06/02/2018 - 17:27)
Thông báo kết luận của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn văn Thành tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp ngày 10/01/2018 (29/01/2018 - 11:40)
Thông báo kết luận của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành tại Hội nghị sơ kết một năm tổ chức đối thoại doanh nghiệp ngày 04/01/2018 (29/01/2018 - 11:37)
Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng
09/02/2018 - 10:55


Tin mới
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bố sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in
Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt phương án cơ cấu lại Công ty TNHH một thành viên Xổ số Hải Phòng đến năm 2020
Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt phương án cơ cấu lại Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Vĩnh Bảo đến năm 2020
Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt phương án cơ cấu lại Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Tiên Lãng đến năm 2020
Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt phương án cơ cấu lại Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên đến năm 2020
Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt phương án cơ cấu lại Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ đến năm 2020
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương
Thông báo về việc tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 3/2018
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
Quyết định thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Công viên, Cây xanh Hải Phòng
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm
Thông báo số lượng doanh nghiệp mới thành lập được tặng phần mềm kế toán MISA đến hết ngày 31/01/2018 tại thành phố Hải Phòng