Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 166953
Khách trực tuyến : 1175
Thành viên trực tuyến : 2
 
Khóa đào tạo khởi nghiệp và tái khởi nghiệp doanh nghiệp - chuyên đề "Quản lý và vận hành doanh nghiệp một cách bài bản"
Thời gian: 18/08/2017 - 07:56
 Ngày 12/8/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng đã phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng tổ chức khoá đào tạo khởi nghiệp và tái khởi nghiệp doanh nghiệp - chuyên đề "Quản lý và vận hành doanh nghiệp một cách bài bản"...
Tin nổi bật
Lễ bàn giao Công ty TNHH một thành viên Điện chiếu sáng Hải Phòng sang Công ty cổ phần Điện chiếu Hải Phòng
Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 8/2017
Chính phủ ban hành Nghị định về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại
Chính phủ ban hành Nghị định về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà Nước
Thông báo chiêu sinh khóa đào tạo "Lập - đọc hiểu - phân tích báo cáo tài chính"
Kết luận thanh tra công tác quản lý đầu tư do Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền và Ủy ban nhân dân các phường thuộc quận thực hiện từ năm 2005 đến 2007
Chính phủ ban hành Nghị định quy định một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hải Phòng
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2017 thực hiện trong 6 tháng cuối năm
 
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Thông báo về việc đăng ký tham gia "Diễn đàn APEC doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng"
24/07/2017 - 16:05
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 4234/UBND-DN ngày 17/7/2017 về việc giới thiệudoanh nhân,doanh nghiệp tham gia"Diễn đàn APEC doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng", Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo tới cácdoanh nhân,doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.....
Công văn trả lời đơn kiến nghị của Công ty cổ phần tập đoàn quốc tế GIICO (09/06/2017 - 16:05)
Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức "Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 6 năm 2017" (08/06/2017 - 07:08)
Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của Công ty cổ phần tập đoàn quốc tế GIICO (02/06/2017 - 15:29)
Lễ bàn giao Công ty TNHH MTV Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng sang Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng (01/06/2017 - 16:28)
Lễ bàn giao Công ty TNHH một thành viên Bến xe Hải Phòng sang Công ty cổ phần Bến xe Hải Phòng (29/05/2017 - 08:33)
THÔNG TIN KT - XH
Chương trình hỗ trợ phát triển thành phố Hải Phòng do Tổ chức Action Aid International tại Việt Nam tài trợ
25/05/2015 - 08:52
Chương trình hỗ trợ phát triển thành phố Hải Phòng do Tổ chức Action Aid International tại Việt Nam tài trợ, Trung tâm vì người lao động nghèo, Liên đoàn Lao động thành phố là chủ Chương trình được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt ngày 05/4/2012.....
Chương trình phát triển Vùng đô thị quận Ngô Quyền (25/05/2015 - 08:48)
Mục tiêu thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố năm 2015 (14/04/2015 - 16:20)
Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2020 (16/09/2014 - 14:50)
Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thực hiện chủ đề năm 2014 "Phục hồi kinh tế - Đổi mới mô hình tăng trưởng" (07/02/2014 - 16:01)
GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỤ THỂ CỦA CỬ TRI TẠI KỲ HỌP THỨ 04 HĐND TP KHÓA XIV (16/11/2012 - 13:49)
HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
Kết luận thanh tra công tác quản lý đầu tư do Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền và Ủy ban nhân dân các phường thuộc quận thực hiện từ năm 2005 đến 2007
07/08/2017 - 15:12
Thông báo về việc kiểm tra dự án đầu tư trong nước không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn quận Dương Kinh (10/04/2017 - 11:31)
Kết luận thanh tra về công tác quản lý đầu tư tại quận Dương Kinh (22/12/2016 - 16:59)
Danh sách dự án đầu tư trong nước không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn thành phố (23/11/2016 - 14:39)
Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Dự án điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận Ngô Quyền đến năm 2025 (10/10/2016 - 09:20)
Kết luận thanh tra về công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện An Lão (30/09/2016 - 16:10)
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp
27/07/2017 - 11:12
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2018 (24/07/2017 - 11:04)
Hướng dẫn báo cáo trực tuyến các nội dung về đầu tư công (19/07/2017 - 09:43)
Đề cương, biểu mẫu hướng dẫn báo cáo đánh giá việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng (17/03/2017 - 10:27)
Biểu mẫu báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản bản đến ngày 31/12/2016 (15/03/2017 - 16:12)
Thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp (25/10/2016 - 07:37)
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Kế hoạch làm việc với Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
24/07/2017 - 14:55
Báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính 6 tháng đầu năm nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (24/07/2017 - 14:31)
Thông báo kết luận của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Khắc Nam tại Hội nghị triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công (24/07/2017 - 14:26)
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 (24/07/2017 - 14:22)
Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng (24/07/2017 - 14:18)
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi thành viên Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (24/07/2017 - 14:12)
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Chính phủ ban hành Nghị định về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại
18/08/2017 - 07:26
Chính phủ ban hành Nghị định về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà Nước (18/08/2017 - 07:19)
Chính phủ ban hành Nghị định quy định một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hải Phòng (02/08/2017 - 16:09)
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2017 thực hiện trong 6 tháng cuối năm (02/08/2017 - 09:16)
Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 quy định chi tiết việ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước (02/03/2017 - 08:15)
Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành văn bản hướng dân mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính (01/03/2017 - 15:23)
CÁC QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TINH GIẢN BIÊN CHẾ
Hướng dẫn liên ngành số 2517/HD-SNV-STC-BHXH ngày 27/10/2015 của liên ngành Nội vụ, Tài chính, Bảo hiểm xã hội thành phố về việc giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ
07/12/2015 - 10:37
Kế hoạch số 3942/KH-UBND ngày 22/9/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện tinh giản biên chế và thực hiện Nghị định số 108/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (07/12/2015 - 10:33)
Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của liên bộ Nội vụ, Tài chính về việc hướng dẫn chính sách tinh giản biên chế (07/12/2015 - 10:25)
Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (07/12/2015 - 10:24)
Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ chính trị về tinh giản biên chế và cư cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (07/12/2015 - 10:15)
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
Quyết định cấp giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
08/12/2015 - 09:15
Ngày 01/7/2011 Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học Công nghệ ký quyết định cấp giấy chứng nhậnHệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 cho Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng...
VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN DOANH NGHIỆP VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích
21/07/2017 - 14:22
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần (21/07/2017 - 13:47)
Triển khai thực hiện Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (21/03/2017 - 17:56)
Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 246/2006/QĐ-TTg ngày 27/10/2006 về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã và ban hành Quy chế hoạt đọng bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã (19/07/2017 - 08:01)
TIN TỨC LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
Khóa đào tạo khởi nghiệp và tái khởi nghiệp doanh nghiệp - chuyên đề "Quản lý và vận hành doanh nghiệp một cách bài bản"
18/08/2017 - 07:56
Ngày 12/8/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng đã phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng tổ chức khoá đào tạo khởi nghiệp và tái khởi nghiệp doanh nghiệp - chuyên đề "Quản lý và vận hành doanh nghiệp một cách bài bản"... ..
Lễ bàn giao Công ty TNHH một thành viên Điện chiếu sáng Hải Phòng sang Công ty cổ phần Điện chiếu Hải Phòng (18/08/2017 - 07:49)
Thông báo chiêu sinh khóa đào tạo "Lập - đọc hiểu - phân tích báo cáo tài chính" (18/08/2017 - 07:09)
Thông báo chiêu sinh khóa đào tạo Khởi nghiệp và tái khởi nghiệp doanh nghiệp, chuyên đề Quản lý và vận hành doanh nghiệp một cách bài bản (21/07/2017 - 14:06)
Các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (03/04/2017 - 17:03)
Thông báo mời tham dự khóa đào tạo "Lập kế hoạch tài chính và kiểm soát dòng tiền tối ưu" (07/04/2017 - 11:08)
TIẾP NHẬN VÀ TRẢ LỜI CÁC PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA DOANH NGHIỆP
Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 8/2017
18/08/2017 - 07:37
Sáng 10/8/2017, UBND thành phố tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 8/2017nghe phản ánh và giải quyết những khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh... ..
Ủy ban nhân dân thành phố thông báo thời gian tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 7 và tháng 8/2017 (27/07/2017 - 11:18)
Thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp ngày 14/6/2017 (24/07/2017 - 15:33)
Thông báo của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Thanh Sơn tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp ngày 10/5/2017 (24/07/2017 - 15:25)
Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp: 8h00 ngày 10/3/2017 tại Trung tâm hội nghị thành phố (08/03/2017 - 09:11)
Ủy ban nhân dân thành phố thông báo tạm dừng tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 02/2017. (09/02/2017 - 14:29)


Tin mới
Khóa đào tạo khởi nghiệp và tái khởi nghiệp doanh nghiệp - chuyên đề "Quản lý và vận hành doanh nghiệp một cách bài bản"
Lễ bàn giao Công ty TNHH một thành viên Điện chiếu sáng Hải Phòng sang Công ty cổ phần Điện chiếu Hải Phòng
Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 8/2017
Chính phủ ban hành Nghị định về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại
Chính phủ ban hành Nghị định về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà Nước
Thông báo chiêu sinh khóa đào tạo "Lập - đọc hiểu - phân tích báo cáo tài chính"
Kết luận thanh tra công tác quản lý đầu tư do Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền và Ủy ban nhân dân các phường thuộc quận thực hiện từ năm 2005 đến 2007
Chính phủ ban hành Nghị định quy định một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hải Phòng
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2017 thực hiện trong 6 tháng cuối năm
Ủy ban nhân dân thành phố thông báo thời gian tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 7 và tháng 8/2017
Chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp
Thông báo về việc đăng ký tham gia "Diễn đàn APEC doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng"
Thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp ngày 14/6/2017
Thông báo của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Thanh Sơn tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp ngày 10/5/2017
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2018