Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 167158
Khách trực tuyến : 17729
Thành viên trực tuyến : 19
 
Hội nghị Quán triệt Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và triển khai chương trình hành động
Thời gian: 12/07/2019 - 08:07
 Ngày 11/7, Thành ủy tổ chức Hội nghị cán bộ thành phố quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị; kết quả Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII) và Thông tri số 36-TT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025...
Tin nổi bật
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng hoãn tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 7/2019
Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2019
Thông báo thời gian đối thoại doanh nghiệp định kỳ tháng 7/2019
Thông báo số lượng doanh nghiệp mới thành lập được tặng phần mềm kế toán MISA đến hết ngày 30/6/2019 tại thành phố Hải Phòng
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP, Chỉ thị số 26/CT-TTg và Chỉ thị số 07/CT-TTg
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp
 
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Hội nghị Quán triệt Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và triển khai chương trình hành động
12/07/2019 - 08:07
Ngày 11/7, Thành ủy tổ chức Hội nghị cán bộ thành phố quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị; kết quả Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII) và Thông tri số 36-TT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025... ..
Tài liệu hướng dẫn về các bộ chỉ số theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (21/05/2019 - 08:36)
Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (21/05/2019 - 07:40)
Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố khảo sát về tình hình thi hành Luật Đầu tư công tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (21/05/2019 - 07:25)
Thông báo số lượng doanh nghiệp mới thành lập được tặng phần mềm kế toán MISA đến hết ngày 30/4/2019 tại thành phố Hải Phòng (09/05/2019 - 17:50)
Lớp bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp chuyên đề "Hướng dẫn quyết toán thuế năm 2018 - Các vấn đề cần lưu ý khi thanh tra, kiểm tra thuế" (09/05/2019 - 17:22)
THÔNG TIN KT - XH
Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2019
11/07/2019 - 07:33
Thành phố thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2019 trong bối cảnh thế giới, trong nước có nhiều thay đổi...
Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 trong 6 tháng đầu năm 2019 tại thành phố hải Phòng (18/06/2019 - 16:51)
Tổng cục Hải quan công bố tài liệu về chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới theo đánh giá của Ngân hàng thế giới (18/06/2019 - 16:20)
Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2019 (05/06/2019 - 18:04)
Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng năm 2019 (04/05/2019 - 09:34)
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP (02/04/2019 - 16:33)
HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
Đề xuất dự án đầu tư vào nông nghiệp nông thôn
22/05/2019 - 08:31
Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng, bến thủy nội địa thành phố Hải Phòng đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 (04/04/2019 - 17:04)
Công văn về việc báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản đến ngày 31/12/2018 (18/01/2019 - 18:28)
Công văn số 40/KHĐT-THQH ngày 08/018/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi các sở, ban, ngành, đơn vị; Ủy ban nhân dân các quận, huyện về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công hàng năm (16/01/2019 - 17:12)
Thông báo mời tham dự Chương trình học tập, khảo sát tại Mỹ tháng 6/2018 và Chương trình xúc tiến thương mại Hoa Kỳ 2018 (12/04/2018 - 15:37)
Danh sách dự án đầu tư trong nước không sử dụng vốn nhà nước bị chấm dứt hoạt động và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, giấy biên nhận đăng ký đầu tư năm 2017 (09/04/2018 - 16:50)
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Công văn gửi Ủy ban nhân dân các quận, huyện về việc chuyển đổi hợp tác xã sang loại hình tổ chức khác
11/07/2019 - 07:42
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP, Chỉ thị số 26/CT-TTg và Chỉ thị số 07/CT-TTg (08/07/2019 - 15:03)
Công văn số 3763/BKHĐT-HTX ngày 05/6/2019 về việc chuyển đổi hợp tác xã sang loại hình tổ chức khác (18/06/2019 - 16:35)
Công văn về việc đề xuất dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng (29/05/2019 - 15:34)
Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo chuẩn bị tài liệu xây dựng các kế hoạch đầu tư công phục vụ kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV (27/05/2019 - 10:25)
Thông báo kết luận của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp ngày 14/5/2019 (23/05/2019 - 10:57)
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố phát hành tờ gấp "Tìm hiểu cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp"
02/08/2018 - 08:11
Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn thành phố Hải Phòng (29/01/2018 - 14:29)
Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2018 (29/01/2018 - 14:25)
Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2018 (29/01/2018 - 14:20)
Kế hoạch làm việc với Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (24/07/2017 - 14:55)
Báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính 6 tháng đầu năm nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (24/07/2017 - 14:31)
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ
12/07/2019 - 08:15
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch (08/07/2019 - 14:59)
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập (08/07/2019 - 14:56)
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp (08/07/2019 - 14:53)
Chính phủ ban hành Nghị định về biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019 - 2022 (08/07/2019 - 09:59)
Chính phủ ban hành Nghị định về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (26/06/2019 - 17:22)
CÁC QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TINH GIẢN BIÊN CHẾ
Hướng dẫn liên ngành số 2517/HD-SNV-STC-BHXH ngày 27/10/2015 của liên ngành Nội vụ, Tài chính, Bảo hiểm xã hội thành phố về việc giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ
07/12/2015 - 10:37
Kế hoạch số 3942/KH-UBND ngày 22/9/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện tinh giản biên chế và thực hiện Nghị định số 108/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (07/12/2015 - 10:33)
Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của liên bộ Nội vụ, Tài chính về việc hướng dẫn chính sách tinh giản biên chế (07/12/2015 - 10:25)
Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (07/12/2015 - 10:24)
Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ chính trị về tinh giản biên chế và cư cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (07/12/2015 - 10:15)
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (mới nhất)
21/05/2019 - 11:11
TIN TỨC LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
Thông báo số lượng doanh nghiệp mới thành lập được tặng phần mềm kế toán MISA đến hết ngày 30/6/2019 tại thành phố Hải Phòng
08/07/2019 - 15:14
Tính đến hết ngày 30/6/2019 tổng số lượng doanh nghiệp thành lập mới được nhận miễn phí phần mềm kế toán MISA trên địa bàn thành phố Hải Phòng là 1.716 doanh nghiệp.....
Thông báo số lượng doanh nghiệp mới thành lập được tặng phần mềm kế toán MISA đến hết ngày 31/5/2019 tại thành phố Hải Phòng (18/06/2019 - 16:33)
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 công ty cổ phần công viên, cây xanh Hải Phòng (09/05/2019 - 17:46)
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần đường bộ Hải Phòng (09/05/2019 - 17:43)
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần bến xe Hải Phòng (09/05/2019 - 17:39)
Công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP: Thông tin Công ty TNHH MTV Thương mại đầu tư và phát triển đô thị (04/05/2019 - 07:41)
TIẾP NHẬN VÀ TRẢ LỜI CÁC PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA DOANH NGHIỆP
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng hoãn tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 7/2019
11/07/2019 - 15:35
Thông báo thời gian đối thoại doanh nghiệp định kỳ tháng 7/2019 (08/07/2019 - 15:17)
Thông báo kết luận của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp ngày 10/6/2019 (18/06/2019 - 16:47)
Hội nghị Đối thoại doanh nghiệp tháng 6/2019 (18/06/2019 - 16:43)
Thông báo thời gian đối thoại doanh nghiệp định kỳ tháng 6/2019 (05/06/2019 - 18:09)
Hội nghị Đối thoại doanh nghiệp tháng 5/2019 (22/05/2019 - 08:10)
Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng
09/02/2018 - 10:55


Tin mới
Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ
Hội nghị Quán triệt Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và triển khai chương trình hành động
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng hoãn tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 7/2019
Công văn gửi Ủy ban nhân dân các quận, huyện về việc chuyển đổi hợp tác xã sang loại hình tổ chức khác
Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2019
Thông báo thời gian đối thoại doanh nghiệp định kỳ tháng 7/2019
Thông báo số lượng doanh nghiệp mới thành lập được tặng phần mềm kế toán MISA đến hết ngày 30/6/2019 tại thành phố Hải Phòng
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP, Chỉ thị số 26/CT-TTg và Chỉ thị số 07/CT-TTg
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp
Chính phủ ban hành Nghị định về biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019 - 2022
Lĩnh vực đấu thầu
Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam
Lĩnh vực đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO)