Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 167206
Khách trực tuyến : 657
Thành viên trực tuyến : 1
 
Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản đến ngày 31/12/2019
Thời gian: 21/01/2020 - 18:13
 
Tin nổi bật
Thông tin về nội dung hỗ trợ tài chính của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
Thông tin về Dự án hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh tạo tác động trong chuỗi giá trị nông nghiệp (Dự án EFD 2)
Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Dự án "Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tiên Lãng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"
Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Dự án "Rà soát, điều chỉnh và bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện An Lão đến năm 2025"
Ủy ban nhân dân thành phố làm việc với Ủy ban nhân dân các quận, huyện về tình hình thực hiện chủ đề năm 2019, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2019; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
Đề nghị doanh nghiệp hưởng ứng tham gia cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế"
Công bố Kết luận thanh tra về công tác cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã tại Ủy ban nhân dân quận Lê Chân.
Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí nhiệm vụ lập quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045
 
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Đề nghị doanh nghiệp hưởng ứng tham gia cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế"
25/12/2019 - 17:01
Công bố Kết luận thanh tra về công tác cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã tại Ủy ban nhân dân quận Lê Chân. (12/12/2019 - 08:12)
Danh mục và tài liệu môn chuyên ngành phục vụ kỳ thi tuyển công chức năm 2019 lĩnh vực kế hoạch và đầu tư (18/10/2019 - 16:54)
Lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp và Hội nghị đối thoại tại thành phố Hải Phòng (07/10/2019 - 18:03)
Thông báo về việc tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản trị kinh doanh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện Tiên Lãng (24/09/2019 - 08:35)
Thông báo số lượng doanh nghiệp mới thành lập được tặng phần mềm kế toán MISA đến hết ngày 31/7/2019 tại thành phố Hải Phòng (06/09/2019 - 18:14)
THÔNG TIN KT - XH
Thông tin về nội dung hỗ trợ tài chính của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
07/01/2020 - 17:00
Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa là tổ chức tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, do Thủ tướng Chính phủ thành lập theo Quyết định số 601/QĐ-TTg ngày 17/4/2013.....
Thông tin về Dự án hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh tạo tác động trong chuỗi giá trị nông nghiệp (Dự án EFD 2) (07/01/2020 - 16:58)
Ủy ban nhân dân thành phố làm việc với Ủy ban nhân dân các quận, huyện về tình hình thực hiện chủ đề năm 2019, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2019; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 (30/12/2019 - 07:55)
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2019; mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020 (27/11/2019 - 16:00)
Tình hình kinh tế - xã hội của thành phố trong tháng 8 và 8 tháng năm 2019 (06/09/2019 - 18:24)
Tình hình kinh tế - xã hội của thành phố trong tháng 7 và 7 tháng năm 2019 (14/08/2019 - 17:28)
HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025
24/09/2019 - 09:28
Đề xuất dự án đầu tư vào nông nghiệp nông thôn (22/05/2019 - 08:31)
Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng, bến thủy nội địa thành phố Hải Phòng đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 (04/04/2019 - 17:04)
Công văn về việc báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản đến ngày 31/12/2018 (18/01/2019 - 18:28)
Công văn số 40/KHĐT-THQH ngày 08/018/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi các sở, ban, ngành, đơn vị; Ủy ban nhân dân các quận, huyện về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công hàng năm (16/01/2019 - 17:12)
Thông báo mời tham dự Chương trình học tập, khảo sát tại Mỹ tháng 6/2018 và Chương trình xúc tiến thương mại Hoa Kỳ 2018 (12/04/2018 - 15:37)
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản đến ngày 31/12/2019
21/01/2020 - 18:13
Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Dự án "Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tiên Lãng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" (30/12/2019 - 08:09)
Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Dự án "Rà soát, điều chỉnh và bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện An Lão đến năm 2025" (30/12/2019 - 08:03)
Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí nhiệm vụ lập quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (09/12/2019 - 08:13)
Hưởng ứng tham gia Cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế" tại thành phố (09/12/2019 - 08:08)
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc cử thành viên Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp (09/12/2019 - 08:04)
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố phát hành tờ gấp "Tìm hiểu cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp"
02/08/2018 - 08:11
Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn thành phố Hải Phòng (29/01/2018 - 14:29)
Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2018 (29/01/2018 - 14:25)
Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2018 (29/01/2018 - 14:20)
Kế hoạch làm việc với Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (24/07/2017 - 14:55)
Báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính 6 tháng đầu năm nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (24/07/2017 - 14:31)
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
27/11/2019 - 16:50
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2016/NĐ-CP và Nghị định số 30/2013/NĐ-CP (27/11/2019 - 16:45)
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (27/11/2019 - 16:41)
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng (27/11/2019 - 16:39)
Chính phủ ban hành Nghị định số 80/2019/NĐ-CP ngày 01/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ; Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28/8/2013 của Chính phủ (27/11/2019 - 16:37)
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều khoản của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước và hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (29/10/2019 - 17:51)
CÁC QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TINH GIẢN BIÊN CHẾ
Hướng dẫn liên ngành số 2517/HD-SNV-STC-BHXH ngày 27/10/2015 của liên ngành Nội vụ, Tài chính, Bảo hiểm xã hội thành phố về việc giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ
07/12/2015 - 10:37
Kế hoạch số 3942/KH-UBND ngày 22/9/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện tinh giản biên chế và thực hiện Nghị định số 108/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (07/12/2015 - 10:33)
Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của liên bộ Nội vụ, Tài chính về việc hướng dẫn chính sách tinh giản biên chế (07/12/2015 - 10:25)
Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (07/12/2015 - 10:24)
Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ chính trị về tinh giản biên chế và cư cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (07/12/2015 - 10:15)
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (mới nhất)
21/05/2019 - 11:11
TIN TỨC LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
Thông báo số lượng doanh nghiệp mới thành lập được tặng phần mềm kế toán MISA đến hết ngày 31/10/2019 tại thành phố Hải Phòng
09/12/2019 - 08:02
Tính đến hết ngày 31/10/2019 tổng số lượng doanh nghiệp thành lập mới được hỗ trợ phần mềm kế toán MISA trên địa bàn thành phố Hải Phòng là 1.778 doanh nghiệp.....
Thông báo số lượng doanh nghiệp mới thành lập được tặng phần mềm kế toán MISA đến hết ngày 30/9/2019 tại thành phố Hải Phòng (09/12/2019 - 08:01)
Thông báo số lượng doanh nghiệp mới thành lập được tặng phần mềm kế toán MISA đến hết ngày 31/7/2019 tại thành phố Hải Phòng (09/12/2019 - 07:59)
Kết luận thanh tra công tác cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã tại Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy năm 2017 - 2018 (22/08/2019 - 17:43)
Thông báo số lượng doanh nghiệp mới thành lập được tặng phần mềm kế toán MISA đến hết ngày 30/6/2019 tại thành phố Hải Phòng (08/07/2019 - 15:14)
Thông báo số lượng doanh nghiệp mới thành lập được tặng phần mềm kế toán MISA đến hết ngày 31/5/2019 tại thành phố Hải Phòng (18/06/2019 - 16:33)
TIẾP NHẬN VÀ TRẢ LỜI CÁC PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA DOANH NGHIỆP
Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 9/2019
09/09/2019 - 14:06
Ủy ban nhân dân thành phố thay đổi thời gian tổchức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng9/2019.....
Thông báo thời gian đối thoại doanh nghiệp định kỳ tháng 9/2019 (06/09/2019 - 18:30)
Thông báo kết luận của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp ngày 12/8/2019 (06/09/2019 - 18:08)
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng hoãn tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 7/2019 (11/07/2019 - 15:35)
Thông báo thời gian đối thoại doanh nghiệp định kỳ tháng 7/2019 (08/07/2019 - 15:17)
Thông báo kết luận của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp ngày 10/6/2019 (18/06/2019 - 16:47)
Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng
09/02/2018 - 10:55


Tin mới
Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản đến ngày 31/12/2019
Thông tin về nội dung hỗ trợ tài chính của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
Thông tin về Dự án hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh tạo tác động trong chuỗi giá trị nông nghiệp (Dự án EFD 2)
Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Dự án "Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tiên Lãng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"
Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Dự án "Rà soát, điều chỉnh và bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện An Lão đến năm 2025"
Ủy ban nhân dân thành phố làm việc với Ủy ban nhân dân các quận, huyện về tình hình thực hiện chủ đề năm 2019, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2019; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
Đề nghị doanh nghiệp hưởng ứng tham gia cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế"
Quy chế nội bộ đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng
Quy chế nội bộ về công khai, cung cấp thông tin thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng
Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Công bố Kết luận thanh tra về công tác cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã tại Ủy ban nhân dân quận Lê Chân.
Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí nhiệm vụ lập quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Hưởng ứng tham gia Cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế" tại thành phố
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc cử thành viên Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp
Thông báo số lượng doanh nghiệp mới thành lập được tặng phần mềm kế toán MISA đến hết ngày 31/10/2019 tại thành phố Hải Phòng