Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 166739
Khách trực tuyến : 8258
Thành viên trực tuyến : 11
 
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Tuyển phiên dịch tiếng Anh
01/03/2017 - 15:55
Để triển khai chương trình tình nguyện viên của cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) phối hợp với Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Bắc tổ chức, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng cần tuyển 01 phiên dịch tiếng Anh.....
Lễ bàn giao Chi nhánh Công ty Chế biến thủy sản xuất khẩu Hải Phòng - Xí nghiệp Dịch vụ nuôi trồng thủy sản Đồ Sơn sang Công ty cổ phần Du lịch dịch vụ thủy sản Đồ Sơn (30/12/2016 - 16:44)
Cuộc thi chung kết "Tìm hiểu các loại mô hình hợp tác xã kiểu mới" Cụm 3. (05/12/2016 - 09:46)
Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 11 năm 2016 (21/11/2016 - 09:38)
Cuộc thi "Tìm hiểu các loại mô hình hợp tác xã kiểu mới" tại thành phố Hải Phòng (02/11/2016 - 11:29)
Mời tham gia "Diễn đàn Mekong thường niên lần thứ 7 năm 2016" và lễ trao giải "Doanh nghiệp mạnh Đông Nam Á"; "Nhà lãnh đạo Tài - Đức"; "Thương hiệu Danh tiếng Đông Nam Á" (28/10/2016 - 16:39)
THÔNG TIN KT - XH
Chương trình hỗ trợ phát triển thành phố Hải Phòng do Tổ chức Action Aid International tại Việt Nam tài trợ
25/05/2015 - 08:52
Chương trình hỗ trợ phát triển thành phố Hải Phòng do Tổ chức Action Aid International tại Việt Nam tài trợ, Trung tâm vì người lao động nghèo, Liên đoàn Lao động thành phố là chủ Chương trình được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt ngày 05/4/2012.....
Chương trình phát triển Vùng đô thị quận Ngô Quyền (25/05/2015 - 08:48)
Mục tiêu thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố năm 2015 (14/04/2015 - 16:20)
Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2020 (16/09/2014 - 14:50)
Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thực hiện chủ đề năm 2014 "Phục hồi kinh tế - Đổi mới mô hình tăng trưởng" (07/02/2014 - 16:01)
GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỤ THỂ CỦA CỬ TRI TẠI KỲ HỌP THỨ 04 HĐND TP KHÓA XIV (16/11/2012 - 13:49)
HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
Thông báo về việc kiểm tra dự án đầu tư trong nước không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn quận Dương Kinh
10/04/2017 - 11:31
Căn cứ nội dung quản lý nhà nước về đầu tư quy định tại Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội; Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư.....
Kết luận thanh tra về công tác quản lý đầu tư tại quận Dương Kinh (22/12/2016 - 16:59)
Danh sách dự án đầu tư trong nước không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn thành phố (23/11/2016 - 14:39)
Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Dự án điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận Ngô Quyền đến năm 2025 (10/10/2016 - 09:20)
Kết luận thanh tra về công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện An Lão (30/09/2016 - 16:10)
Kết quả thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI của thành phố Hải Phòng trong năm tháng đầu năm 2016 (02/06/2016 - 15:13)
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 quy định chi tiết việ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước
02/03/2017 - 08:15
Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành văn bản hướng dân mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính (01/03/2017 - 15:23)
Chính phủ ban hành Nghị định về kinh doanh casino (16/02/2017 - 14:24)
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế (16/02/2017 - 14:18)
Chính phủ ban hành Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 (08/02/2017 - 17:09)
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 - 2020 (04/01/2017 - 17:03)
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành văn bản hướng dẫn về công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, kê khai thông tin về thuế và thời hạn sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử
01/03/2017 - 15:38
Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ tại thành phố Hải Phòng (21/01/2017 - 14:59)
Báo cáo tình hình thực hiện Nghi quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ tại thành phố Hải Phòng (21/01/2017 - 14:55)
Thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp ngày 12/12/2016 (30/12/2016 - 16:49)
Thông báo mời tham dự khóa đào tạo kế toán thuế cho daonh nghiệp nhỏ và vừa (02/11/2016 - 11:44)
Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chương trình công tác năm 2016 (24/10/2016 - 13:59)
HƯỚNG DẪN DOANH NGHIỆP
Thông báo về việc rà soát, cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp
20/09/2013 - 08:38
Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm những nội dung về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế...
Quy trình chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần (11/06/2013 - 13:53)
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
Thông báo kết luận của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Thanh Sơn tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp ngày 10/4/2017
14/04/2017 - 11:17
Thông báo của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 4/2017. (10/04/2017 - 10:11)
Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp ngày 10/4/2017 (07/04/2017 - 11:15)
Thông báo mời tham dự khóa đào tạo "Lập kế hoạch tài chính và kiểm soát dòng tiền tối ưu" (07/04/2017 - 11:08)
Thông báo kết luận của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Thanh Sơn tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp ngày 10/3/2017 (03/04/2017 - 17:05)
Các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (03/04/2017 - 17:03)
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Mục tiêu thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng
19/02/2016 - 09:12
Cụ thể hóa các nhiệm vụ theo chỉ đạo và phân công nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân thành phố tại Quyết định số 2912/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2016.....
Quyết định cấp giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (08/12/2015 - 09:15)
Báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2015 (17/06/2015 - 10:33)
Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2015 (17/06/2015 - 10:28)
Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2015 (17/06/2015 - 10:22)
Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2015 (17/06/2015 - 10:12)
CÁC QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TINH GIẢN BIÊN CHẾ
Hướng dẫn liên ngành số 2517/HD-SNV-STC-BHXH ngày 27/10/2015 của liên ngành Nội vụ, Tài chính, Bảo hiểm xã hội thành phố về việc giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ
07/12/2015 - 10:37
Kế hoạch số 3942/KH-UBND ngày 22/9/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện tinh giản biên chế và thực hiện Nghị định số 108/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (07/12/2015 - 10:33)
Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của liên bộ Nội vụ, Tài chính về việc hướng dẫn chính sách tinh giản biên chế (07/12/2015 - 10:25)
Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (07/12/2015 - 10:24)
Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ chính trị về tinh giản biên chế và cư cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (07/12/2015 - 10:15)
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
Quyết định cấp giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
08/12/2015 - 09:15
Ngày 01/7/2011 Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học Công nghệ ký quyết định cấp giấy chứng nhậnHệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 cho Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng...


Tin mới
Thông báo kết luận của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Thanh Sơn tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp ngày 10/4/2017
Thông báo về việc kiểm tra dự án đầu tư trong nước không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn quận Dương Kinh
Thông báo của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 4/2017.
Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp ngày 10/4/2017
Thông báo mời tham dự khóa đào tạo "Lập kế hoạch tài chính và kiểm soát dòng tiền tối ưu"
Thông báo kết luận của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Thanh Sơn tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp ngày 10/3/2017
Các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Triển khai thực hiện Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Đề cương, biểu mẫu hướng dẫn báo cáo đánh giá việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Biểu mẫu báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản bản đến ngày 31/12/2016
Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp: 8h00 ngày 10/3/2017 tại Trung tâm hội nghị thành phố
Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 quy định chi tiết việ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước
Tuyển phiên dịch tiếng Anh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành văn bản hướng dẫn về công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, kê khai thông tin về thuế và thời hạn sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử
Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành văn bản hướng dân mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính