Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 167133
Khách trực tuyến : 3422
Thành viên trực tuyến : 5
 
Thông báo số 108/TB-UBND ngày 13/3/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thông báo kết luận của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp ngày 11/3/2019
Thời gian: 19/03/2019 - 19:32
 
Tin nổi bật
Thông tư số 02/2019/TT-NHNN ngày 28/02/2019 của Ngân hàng Nhà nước sửa đổi bố sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Luật Quy hoạch năm 2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019 với 6 chương và 59 điều
Quốc hội thông qua Nghị quyết 71/2018/QH14 về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020
Nghị định về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thông báo về việc tạm dừng tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp định kỳ tháng 02/2019
Văn bản, biểu mẫu gửi Ủy ban nhân dân các quận, huyện rà soát thủ tục hành chính, xây dựng quy trình nội bộ mđối với từng thủ tục hành chính để trình Chủ tich Ủy ban nhân dân thành phố công bố, phê duyệt
Công văn về việc báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản đến ngày 31/12/2018
Công văn số 40/KHĐT-THQH ngày 08/018/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi các sở, ban, ngành, đơn vị; Ủy ban nhân dân các quận, huyện về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công hàng năm
 
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Giấy mời Hội thảo "Thúc đẩy doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và cách mạng công nghiệp 4.0"
20/11/2018 - 16:57
Xây dựng Hải Phòng thành Thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại, thông minh, trung tâm kinh tế mạnh của vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ (29/10/2018 - 08:30)
Thông báo tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa với các chuyên đề: "Giải pháp cho doanh nghiệp về bảo hiểm - tiền lương năm 2018", "Định hình khung mô hình kinh doanh, lựa chọn và cụ thể hóa chiến lược" (12/09/2018 - 10:01)
Thông tin lớp bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp chuyên đề nhận diện 7 loại lãng phí thường gặp trong doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp thời đại công nghệ 4.0 (12/09/2018 - 09:57)
Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 (18/07/2018 - 10:09)
Ban chỉ đạo kinh tế tập thể thành phố Hải Phòng kiểm tra việc thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 và thăm một số hợp tác xã tiêu biểu trên địa bàn thành phố (27/04/2018 - 15:10)
THÔNG TIN KT - XH
Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 69/2018/QH14 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
12/03/2019 - 20:27
Ngày 08/11/2018, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 69/2018/QH14 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019... ..
Luật Quy hoạch năm 2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019 với 6 chương và 59 điều (12/03/2019 - 20:21)
Quốc hội thông qua Nghị quyết 71/2018/QH14 về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (12/03/2019 - 20:09)
Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2018 - 2019 của thành phố Hải Phòng (09/08/2018 - 10:35)
Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế tập thể năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2019 của thành phố Hải Phòng (09/08/2018 - 08:43)
Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các điểm đỗ xe, bãi đỗ xe thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (18/07/2018 - 10:55)
HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
Công văn về việc báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản đến ngày 31/12/2018
18/01/2019 - 18:28
Công văn số 40/KHĐT-THQH ngày 08/018/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi các sở, ban, ngành, đơn vị; Ủy ban nhân dân các quận, huyện về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công hàng năm (16/01/2019 - 17:12)
Thông báo mời tham dự Chương trình học tập, khảo sát tại Mỹ tháng 6/2018 và Chương trình xúc tiến thương mại Hoa Kỳ 2018 (12/04/2018 - 15:37)
Danh sách dự án đầu tư trong nước không sử dụng vốn nhà nước bị chấm dứt hoạt động và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, giấy biên nhận đăng ký đầu tư năm 2017 (09/04/2018 - 16:50)
Kết luận thanh tra công tác quản lý đầu tư do Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền và Ủy ban nhân dân các phường thuộc quận thực hiện từ năm 2005 đến 2007 (07/08/2017 - 15:12)
Thông báo về việc kiểm tra dự án đầu tư trong nước không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn quận Dương Kinh (10/04/2017 - 11:31)
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản, biểu mẫu gửi Ủy ban nhân dân các quận, huyện rà soát thủ tục hành chính, xây dựng quy trình nội bộ mđối với từng thủ tục hành chính để trình Chủ tich Ủy ban nhân dân thành phố công bố, phê duyệt
18/01/2019 - 18:36
Kết luận thanh tra về công tác quản lý đầu tư trên địa bàn huyện Tiên Lãng (25/10/2018 - 18:54)
Thông báo số 284/TB-UBND ngày 14/8/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, thông báo kết luận của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp ngày 10/8/2018 (04/09/2018 - 15:53)
Đẩy mạnh thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 (21/08/2018 - 11:26)
Kế hoạch về trợ giúp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng năm 2019 (17/08/2018 - 08:26)
Kế hoạch trợ giúp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng năm 2018 (17/08/2018 - 08:21)
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố phát hành tờ gấp "Tìm hiểu cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp"
02/08/2018 - 08:11
Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn thành phố Hải Phòng (29/01/2018 - 14:29)
Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2018 (29/01/2018 - 14:25)
Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2018 (29/01/2018 - 14:20)
Kế hoạch làm việc với Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (24/07/2017 - 14:55)
Báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính 6 tháng đầu năm nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (24/07/2017 - 14:31)
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Thông báo số 108/TB-UBND ngày 13/3/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thông báo kết luận của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp ngày 11/3/2019
19/03/2019 - 19:32
Thông tư số 02/2019/TT-NHNN ngày 28/02/2019 của Ngân hàng Nhà nước sửa đổi bố sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (19/03/2019 - 19:27)
Nghị định về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước (14/02/2019 - 15:35)
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư (20/11/2018 - 16:07)
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng (20/11/2018 - 15:53)
Chính phủ ban hành Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (20/11/2018 - 15:45)
CÁC QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TINH GIẢN BIÊN CHẾ
Hướng dẫn liên ngành số 2517/HD-SNV-STC-BHXH ngày 27/10/2015 của liên ngành Nội vụ, Tài chính, Bảo hiểm xã hội thành phố về việc giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ
07/12/2015 - 10:37
Kế hoạch số 3942/KH-UBND ngày 22/9/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện tinh giản biên chế và thực hiện Nghị định số 108/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (07/12/2015 - 10:33)
Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của liên bộ Nội vụ, Tài chính về việc hướng dẫn chính sách tinh giản biên chế (07/12/2015 - 10:25)
Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (07/12/2015 - 10:24)
Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ chính trị về tinh giản biên chế và cư cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (07/12/2015 - 10:15)
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
18/07/2018 - 11:11
Ngày 25/12/2017, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ký Quyết định số 196/QĐ-KHĐT về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.....
Quyết định ban hành Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (18/07/2018 - 11:06)
Quyết định cấp giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (08/12/2015 - 09:15)
TIN TỨC LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
Thông báo số lượng doanh nghiệp mới thành lập được tặng phần mềm kế toán MISA đến hết ngày 31/10/2018 tại thành phố Hải Phòng
20/11/2018 - 16:15
Tính đến hết ngày 31/10/2018 tổng số lượng doanh nghiệp thành lập mới được nhận miễn phí phần mềm kế toán MISA là 1.337 doanh nghiệp...
Thông báo số lượng doanh nghiệp mới thành lập được tặng phần mềm kế toán MISA đến hết ngày 30/9/2018 tại thành phố Hải Phòng (20/11/2018 - 16:12)
Thông báo kết luận của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp ngày 10/8/2018 (17/08/2018 - 08:29)
Lớp bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp chuyên đề "Giải pháp khắc phục, phòng tránh rủi ro kinh tế, pháp luật cho doanh nghiệp trong việc soạn thảo, ký kết, chấm dứt, giải quyết tranh chấp hợp đồng lao động" (17/08/2018 - 08:15)
Thông báo về việc tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp thành viên Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng (17/08/2018 - 07:43)
Thông báo số lượng doanh nghiệp mới thành lập được tặng phần mềm kế toán MISA đến hết ngày 31/7/2018 tại thành phố Hải Phòng (17/08/2018 - 07:42)
TIẾP NHẬN VÀ TRẢ LỜI CÁC PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA DOANH NGHIỆP
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thông báo về việc tạm dừng tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp định kỳ tháng 02/2019
11/02/2019 - 16:19
Thông báo kết luận của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp ngày 12/11/2018 (20/11/2018 - 16:52)
Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 10/2018 (20/11/2018 - 16:44)
Thông báo kết luận của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp ngày 15/10/2018 (20/11/2018 - 16:17)
Thông báo về việc tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 11/2018 (06/11/2018 - 17:56)
Thông báo về việc tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 10/2018 (29/10/2018 - 08:39)
Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng
09/02/2018 - 10:55


Tin mới
Thông báo số 108/TB-UBND ngày 13/3/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thông báo kết luận của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp ngày 11/3/2019
Thông tư số 02/2019/TT-NHNN ngày 28/02/2019 của Ngân hàng Nhà nước sửa đổi bố sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 69/2018/QH14 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
Luật Quy hoạch năm 2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019 với 6 chương và 59 điều
Quốc hội thông qua Nghị quyết 71/2018/QH14 về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020
Nghị định về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thông báo về việc tạm dừng tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp định kỳ tháng 02/2019
Văn bản, biểu mẫu gửi Ủy ban nhân dân các quận, huyện rà soát thủ tục hành chính, xây dựng quy trình nội bộ mđối với từng thủ tục hành chính để trình Chủ tich Ủy ban nhân dân thành phố công bố, phê duyệt
Công văn về việc báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản đến ngày 31/12/2018
Công văn số 40/KHĐT-THQH ngày 08/018/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi các sở, ban, ngành, đơn vị; Ủy ban nhân dân các quận, huyện về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công hàng năm
Lịch tiếp công dân hàng ngày trong tuần
Giấy mời Hội thảo "Thúc đẩy doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và cách mạng công nghiệp 4.0"
Thông báo kết luận của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp ngày 12/11/2018
Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 10/2018
Thông báo kết luận của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp ngày 15/10/2018