Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 167146
Khách trực tuyến : 488
Thành viên trực tuyến : 2
 
Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Thời gian: 21/05/2019 - 08:54
 
Tin nổi bật
Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư quy định chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi
Tài liệu hướng dẫn về các bộ chỉ số theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021
Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
Chính phủ ban hành Nghị định 37/2019/NĐ- CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14
Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố khảo sát về tình hình thi hành Luật Đầu tư công tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
Dự thảo các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Công văn số 995/KHĐT-VP ngày 16/5/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham gia ý kiến dự thảo quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện
 
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Tài liệu hướng dẫn về các bộ chỉ số theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021
21/05/2019 - 08:36
Ngày 01/01/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP vềtiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.....
Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (21/05/2019 - 07:40)
Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố khảo sát về tình hình thi hành Luật Đầu tư công tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (21/05/2019 - 07:25)
Thông báo số lượng doanh nghiệp mới thành lập được tặng phần mềm kế toán MISA đến hết ngày 30/4/2019 tại thành phố Hải Phòng (09/05/2019 - 17:50)
Lớp bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp chuyên đề "Hướng dẫn quyết toán thuế năm 2018 - Các vấn đề cần lưu ý khi thanh tra, kiểm tra thuế" (09/05/2019 - 17:22)
Thông tin cảnh báo (04/05/2019 - 11:03)
THÔNG TIN KT - XH
Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng năm 2019
04/05/2019 - 09:34
Tình hình kinh tế - xã hội của thành phố trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2019 tiếp tục ổn định và phát triển, có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều chỉ tiêu chủ yếu duy trì mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ như sản xuất công nghiệp tăng 23,01%, kim ngạch xuất khẩu tăng 25,37%, thu hút khách du lịch tăng 7,8%, dư nợ tín dụng tăng 12,99%... ..
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP (02/04/2019 - 16:33)
Phiên họp Ủy ban nhân dân thành phố thường kỳ trực tuyến Quý I/2019 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội tháng 3 và 3 tháng năm 2019; bổ khuyết nhiệm vụ và giải pháp Quý II/2019 (02/04/2019 - 14:49)
Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 69/2018/QH14 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 (12/03/2019 - 20:27)
Luật Quy hoạch năm 2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019 với 6 chương và 59 điều (12/03/2019 - 20:21)
Quốc hội thông qua Nghị quyết 71/2018/QH14 về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (12/03/2019 - 20:09)
HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng, bến thủy nội địa thành phố Hải Phòng đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
04/04/2019 - 17:04
Ngày 25/3/2019, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 619/QĐ-UBND ngày 25/3/2019 về việc phê duyệtQuy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng, bến thủy nội địa thành phố Hải Phòng đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030... ..
Công văn về việc báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản đến ngày 31/12/2018 (18/01/2019 - 18:28)
Công văn số 40/KHĐT-THQH ngày 08/018/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi các sở, ban, ngành, đơn vị; Ủy ban nhân dân các quận, huyện về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công hàng năm (16/01/2019 - 17:12)
Thông báo mời tham dự Chương trình học tập, khảo sát tại Mỹ tháng 6/2018 và Chương trình xúc tiến thương mại Hoa Kỳ 2018 (12/04/2018 - 15:37)
Danh sách dự án đầu tư trong nước không sử dụng vốn nhà nước bị chấm dứt hoạt động và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, giấy biên nhận đăng ký đầu tư năm 2017 (09/04/2018 - 16:50)
Kết luận thanh tra công tác quản lý đầu tư do Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền và Ủy ban nhân dân các phường thuộc quận thực hiện từ năm 2005 đến 2007 (07/08/2017 - 15:12)
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản, biểu mẫu gửi Ủy ban nhân dân các quận, huyện rà soát thủ tục hành chính, xây dựng quy trình nội bộ mđối với từng thủ tục hành chính để trình Chủ tich Ủy ban nhân dân thành phố công bố, phê duyệt
18/01/2019 - 18:36
Kết luận thanh tra về công tác quản lý đầu tư trên địa bàn huyện Tiên Lãng (25/10/2018 - 18:54)
Thông báo số 284/TB-UBND ngày 14/8/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, thông báo kết luận của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp ngày 10/8/2018 (04/09/2018 - 15:53)
Đẩy mạnh thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 (21/08/2018 - 11:26)
Kế hoạch về trợ giúp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng năm 2019 (17/08/2018 - 08:26)
Kế hoạch trợ giúp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng năm 2018 (17/08/2018 - 08:21)
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố phát hành tờ gấp "Tìm hiểu cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp"
02/08/2018 - 08:11
Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn thành phố Hải Phòng (29/01/2018 - 14:29)
Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2018 (29/01/2018 - 14:25)
Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2018 (29/01/2018 - 14:20)
Kế hoạch làm việc với Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (24/07/2017 - 14:55)
Báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính 6 tháng đầu năm nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (24/07/2017 - 14:31)
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
21/05/2019 - 08:54
Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa (21/05/2019 - 08:48)
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư quy định chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi (21/05/2019 - 08:44)
Chính phủ ban hành Nghị định 37/2019/NĐ- CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 (21/05/2019 - 07:31)
Chính phủ ban hành Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (04/05/2019 - 11:00)
Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn việc bán cổ phần lần đầu và chuyển nhượng vốn nhà nước theo phương thức dựng sổ (04/05/2019 - 10:57)
CÁC QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TINH GIẢN BIÊN CHẾ
Hướng dẫn liên ngành số 2517/HD-SNV-STC-BHXH ngày 27/10/2015 của liên ngành Nội vụ, Tài chính, Bảo hiểm xã hội thành phố về việc giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ
07/12/2015 - 10:37
Kế hoạch số 3942/KH-UBND ngày 22/9/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện tinh giản biên chế và thực hiện Nghị định số 108/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (07/12/2015 - 10:33)
Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của liên bộ Nội vụ, Tài chính về việc hướng dẫn chính sách tinh giản biên chế (07/12/2015 - 10:25)
Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (07/12/2015 - 10:24)
Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ chính trị về tinh giản biên chế và cư cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (07/12/2015 - 10:15)
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
18/07/2018 - 11:11
Ngày 25/12/2017, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ký Quyết định số 196/QĐ-KHĐT về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.....
Quyết định ban hành Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (18/07/2018 - 11:06)
Quyết định cấp giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (08/12/2015 - 09:15)
TIN TỨC LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 công ty cổ phần công viên, cây xanh Hải Phòng
09/05/2019 - 17:46
Ngày 26/4/2019, tại Hội trường Ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng, Công ty cổ phần công viên, cây xanh Hải Phòng đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo quy định của Luật Doanh nghiệp... ..
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần đường bộ Hải Phòng (09/05/2019 - 17:43)
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần bến xe Hải Phòng (09/05/2019 - 17:39)
Công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP: Thông tin Công ty TNHH MTV Thương mại đầu tư và phát triển đô thị (04/05/2019 - 07:41)
Công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP: Thông tin Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng (04/05/2019 - 07:36)
Tài liệu công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP (23/04/2019 - 14:12)
TIẾP NHẬN VÀ TRẢ LỜI CÁC PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA DOANH NGHIỆP
Thông báo thời gian đối thoại doanh nghiệp định kỳ tháng 5/2019
04/05/2019 - 10:09
Ủy ban nhân dân thành phố tổchức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng5/2019.....
Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 4/2019 (17/04/2019 - 17:26)
Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 4/2019 (17/04/2019 - 17:26)
Thông báo thời gian đối thoại doanh nghiệp định kỳ tháng 4/2019 (04/04/2019 - 15:40)
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thông báo về việc tạm dừng tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp định kỳ tháng 02/2019 (11/02/2019 - 16:19)
Thông báo kết luận của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp ngày 12/11/2018 (20/11/2018 - 16:52)
Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng
09/02/2018 - 10:55


Tin mới
Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư quy định chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi
Tài liệu hướng dẫn về các bộ chỉ số theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021
Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
Chính phủ ban hành Nghị định 37/2019/NĐ- CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14
Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố khảo sát về tình hình thi hành Luật Đầu tư công tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
Dự thảo các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Công văn số 995/KHĐT-VP ngày 16/5/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham gia ý kiến dự thảo quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Quyết định số 680/QĐ-CT ngày 29/3/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt quy trình mẫu giải quyết thủ tục hành chính
Quyết định số 994/QĐ-CT ngày 26/4/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Thông báo số lượng doanh nghiệp mới thành lập được tặng phần mềm kế toán MISA đến hết ngày 30/4/2019 tại thành phố Hải Phòng
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 công ty cổ phần công viên, cây xanh Hải Phòng
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần đường bộ Hải Phòng
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần bến xe Hải Phòng