Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 167174
Khách trực tuyến : 7674
Thành viên trực tuyến : 18
 
Thông báo về việc tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản trị kinh doanh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện An Dương
Thời gian: 16/09/2019 - 18:55
 Thực hiện Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 09/8/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc trợ giúp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng năm 2019...
Tin nổi bật
Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 9/2019
Thông báo thời gian đối thoại doanh nghiệp định kỳ tháng 9/2019
Tình hình kinh tế - xã hội của thành phố trong tháng 8 và 8 tháng năm 2019
Thông báo số lượng doanh nghiệp mới thành lập được tặng phần mềm kế toán MISA đến hết ngày 31/7/2019 tại thành phố Hải Phòng
Thông báo kết luận của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp ngày 12/8/2019
Một số chương trình kết nối doanh nghiệp
Thông báo về việc tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản trị kinh doanh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện An Dương
Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 26/8/2019 của Chính phủ ban hành danh mục các quy hoạch hết hiệu lực theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch
 
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Thông báo số lượng doanh nghiệp mới thành lập được tặng phần mềm kế toán MISA đến hết ngày 31/7/2019 tại thành phố Hải Phòng
06/09/2019 - 18:14
Tính đến hết ngày 31/7/2019 tổng số lượng doanh nghiệp thành lập mới được nhận miễn phí phần mềm kế toán MISA trên địa bàn thành phố Hải Phòng là 1.731 doanh nghiệp...
Một số chương trình kết nối doanh nghiệp (06/09/2019 - 18:06)
Thông báo về việc tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản trị kinh doanh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện An Dương (06/09/2019 - 18:02)
Hội nghị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020 vùng đồng bằng sông Hồng (16/08/2019 - 16:38)
Thông báo tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản trị kinh doanh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố (22/07/2019 - 16:54)
Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình triển khai thực hiện Luật Quy hoạch (18/07/2019 - 07:49)
THÔNG TIN KT - XH
Tình hình kinh tế - xã hội của thành phố trong tháng 8 và 8 tháng năm 2019
06/09/2019 - 18:24
Tình hình kinh tế - xã hội của thành phố trong tháng 8 và 8 tháng năm 2019 tiếp tục ổn định và phát triển, nhiều chỉ tiêu kinh tế chủ yếu duy trì mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ như chỉ số sản xuất công nghiệp, sản lượng hàng qua cảng, thu hút khách du lịch, thu ngân sách, riêng thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đã đạt 98,52% dự toán... ..
Tình hình kinh tế - xã hội của thành phố trong tháng 7 và 7 tháng năm 2019 (14/08/2019 - 17:28)
Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2019 (11/07/2019 - 07:33)
Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 trong 6 tháng đầu năm 2019 tại thành phố hải Phòng (18/06/2019 - 16:51)
Tổng cục Hải quan công bố tài liệu về chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới theo đánh giá của Ngân hàng thế giới (18/06/2019 - 16:20)
Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2019 (05/06/2019 - 18:04)
HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
Đề xuất dự án đầu tư vào nông nghiệp nông thôn
22/05/2019 - 08:31
Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng, bến thủy nội địa thành phố Hải Phòng đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 (04/04/2019 - 17:04)
Công văn về việc báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản đến ngày 31/12/2018 (18/01/2019 - 18:28)
Công văn số 40/KHĐT-THQH ngày 08/018/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi các sở, ban, ngành, đơn vị; Ủy ban nhân dân các quận, huyện về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công hàng năm (16/01/2019 - 17:12)
Thông báo mời tham dự Chương trình học tập, khảo sát tại Mỹ tháng 6/2018 và Chương trình xúc tiến thương mại Hoa Kỳ 2018 (12/04/2018 - 15:37)
Danh sách dự án đầu tư trong nước không sử dụng vốn nhà nước bị chấm dứt hoạt động và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, giấy biên nhận đăng ký đầu tư năm 2017 (09/04/2018 - 16:50)
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 26/8/2019 của Chính phủ ban hành danh mục các quy hoạch hết hiệu lực theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch
04/09/2019 - 16:10
Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giải thích một số điều của Luật Quy hoạch (04/09/2019 - 14:26)
Quyết định giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan lập quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (04/09/2019 - 14:04)
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo lập quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (04/09/2019 - 14:01)
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020 (19/07/2019 - 11:43)
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 (17/07/2019 - 10:36)
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố phát hành tờ gấp "Tìm hiểu cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp"
02/08/2018 - 08:11
Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn thành phố Hải Phòng (29/01/2018 - 14:29)
Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2018 (29/01/2018 - 14:25)
Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2018 (29/01/2018 - 14:20)
Kế hoạch làm việc với Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (24/07/2017 - 14:55)
Báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính 6 tháng đầu năm nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (24/07/2017 - 14:31)
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
06/09/2019 - 19:07
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng dịch vụ tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên (06/09/2019 - 19:02)
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông (22/07/2019 - 16:46)
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp ô tô (22/07/2019 - 16:42)
Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ (12/07/2019 - 08:15)
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch (08/07/2019 - 14:59)
CÁC QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TINH GIẢN BIÊN CHẾ
Hướng dẫn liên ngành số 2517/HD-SNV-STC-BHXH ngày 27/10/2015 của liên ngành Nội vụ, Tài chính, Bảo hiểm xã hội thành phố về việc giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ
07/12/2015 - 10:37
Kế hoạch số 3942/KH-UBND ngày 22/9/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện tinh giản biên chế và thực hiện Nghị định số 108/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (07/12/2015 - 10:33)
Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của liên bộ Nội vụ, Tài chính về việc hướng dẫn chính sách tinh giản biên chế (07/12/2015 - 10:25)
Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (07/12/2015 - 10:24)
Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ chính trị về tinh giản biên chế và cư cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (07/12/2015 - 10:15)
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (mới nhất)
21/05/2019 - 11:11
TIN TỨC LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
Kết luận thanh tra công tác cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã tại Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy năm 2017 - 2018
22/08/2019 - 17:43
Thông báo số lượng doanh nghiệp mới thành lập được tặng phần mềm kế toán MISA đến hết ngày 30/6/2019 tại thành phố Hải Phòng (08/07/2019 - 15:14)
Thông báo số lượng doanh nghiệp mới thành lập được tặng phần mềm kế toán MISA đến hết ngày 31/5/2019 tại thành phố Hải Phòng (18/06/2019 - 16:33)
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 công ty cổ phần công viên, cây xanh Hải Phòng (09/05/2019 - 17:46)
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần đường bộ Hải Phòng (09/05/2019 - 17:43)
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần bến xe Hải Phòng (09/05/2019 - 17:39)
TIẾP NHẬN VÀ TRẢ LỜI CÁC PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA DOANH NGHIỆP
Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 9/2019
09/09/2019 - 14:06
Ủy ban nhân dân thành phố thay đổi thời gian tổchức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng9/2019.....
Thông báo thời gian đối thoại doanh nghiệp định kỳ tháng 9/2019 (06/09/2019 - 18:30)
Thông báo kết luận của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp ngày 12/8/2019 (06/09/2019 - 18:08)
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng hoãn tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 7/2019 (11/07/2019 - 15:35)
Thông báo thời gian đối thoại doanh nghiệp định kỳ tháng 7/2019 (08/07/2019 - 15:17)
Thông báo kết luận của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp ngày 10/6/2019 (18/06/2019 - 16:47)
Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng
09/02/2018 - 10:55


Tin mới
Thông báo về việc tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản trị kinh doanh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện An Dương
Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 9/2019
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng dịch vụ tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên
Thông báo thời gian đối thoại doanh nghiệp định kỳ tháng 9/2019
Tình hình kinh tế - xã hội của thành phố trong tháng 8 và 8 tháng năm 2019
Thông báo số lượng doanh nghiệp mới thành lập được tặng phần mềm kế toán MISA đến hết ngày 31/7/2019 tại thành phố Hải Phòng
Thông báo kết luận của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp ngày 12/8/2019
Một số chương trình kết nối doanh nghiệp
Thông báo về việc tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản trị kinh doanh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện An Dương
Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 26/8/2019 của Chính phủ ban hành danh mục các quy hoạch hết hiệu lực theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch
Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giải thích một số điều của Luật Quy hoạch
Quyết định giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan lập quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo lập quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Thông báo chi tiết dự toán chi ngân sách năm 2019