Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 167076
Khách trực tuyến : 3519
Thành viên trực tuyến : 1
 
Thông báo kết luận của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp ngày 11/6/2018
Thời gian: 14/06/2018 - 07:46
 
Tin nổi bật
Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 06/2018
Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Kết luận số 13-KL/TU ngày 25/3/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 21/5/2002 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng (Khóa VII) và kết luận số 56-KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tại Hải Phòng trong giai đoạn 2018 - 2020
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế
Nghị định quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại
Quyết định số 978/QĐ-CT ngày 07/5/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Thông báo về việc tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp
Lấy ý kiến tham gia xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hải Phòng (thay thế Quyết định số 1990/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố)
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
 
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Ban chỉ đạo kinh tế tập thể thành phố Hải Phòng kiểm tra việc thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 và thăm một số hợp tác xã tiêu biểu trên địa bàn thành phố
27/04/2018 - 15:10
Thực hiện Kế hoạch số 70/KH-BCĐ ngày 14/3/2018 về hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể thành phố năm 2018, ngày 17/4/2018, Ban chỉ đạo đã ban hành Kế hoạch số 106/KH-BCĐ kiểm tra việc thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 và thăm một số hợp tác xã tiêu biểu trên địa bàn thành phố trong các ngày 24/4/2018 và 26/4/2018... ..
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) (17/04/2018 - 10:37)
Thông báo về việc tổ chức lớp đào tạo bồi dưỡng phục vụ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu (26/10/2017 - 13:49)
Hội thảo cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng hình ảnh thành phố hấp dẫn, năng động, vì sự phát triển của thành phố và doanh nghiệp (01/09/2017 - 15:24)
Thông báo về việc đăng ký tham gia "Diễn đàn APEC doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng" (24/07/2017 - 16:05)
Công văn trả lời đơn kiến nghị của Công ty cổ phần tập đoàn quốc tế GIICO (09/06/2017 - 16:05)
THÔNG TIN KT - XH
Kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh CPI năm 2017 của thành phố Hải Phòng
26/03/2018 - 08:34
Sáng ngày 22/3/2018, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã tổ chức lễ công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2017.....
Chương trình hỗ trợ phát triển thành phố Hải Phòng do Tổ chức Action Aid International tại Việt Nam tài trợ (25/05/2015 - 08:52)
Chương trình phát triển Vùng đô thị quận Ngô Quyền (25/05/2015 - 08:48)
Mục tiêu thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố năm 2015 (14/04/2015 - 16:20)
Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2020 (16/09/2014 - 14:50)
Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thực hiện chủ đề năm 2014 "Phục hồi kinh tế - Đổi mới mô hình tăng trưởng" (07/02/2014 - 16:01)
HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
Thông báo mời tham dự Chương trình học tập, khảo sát tại Mỹ tháng 6/2018 và Chương trình xúc tiến thương mại Hoa Kỳ 2018
12/04/2018 - 15:37
Danh sách dự án đầu tư trong nước không sử dụng vốn nhà nước bị chấm dứt hoạt động và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, giấy biên nhận đăng ký đầu tư năm 2017 (09/04/2018 - 16:50)
Kết luận thanh tra công tác quản lý đầu tư do Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền và Ủy ban nhân dân các phường thuộc quận thực hiện từ năm 2005 đến 2007 (07/08/2017 - 15:12)
Thông báo về việc kiểm tra dự án đầu tư trong nước không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn quận Dương Kinh (10/04/2017 - 11:31)
Kết luận thanh tra về công tác quản lý đầu tư tại quận Dương Kinh (22/12/2016 - 16:59)
Danh sách dự án đầu tư trong nước không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn thành phố (23/11/2016 - 14:39)
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Kết luận số 13-KL/TU ngày 25/3/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 21/5/2002 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng (Khóa VII) và kết luận số 56-KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tại Hải Phòng trong giai đoạn 2018 - 2020
28/05/2018 - 16:40
Chính phủ ban hành Nghị quyết về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo (28/05/2018 - 15:53)
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 (28/05/2018 - 15:29)
Chỉ thị về việc tiếp tục tăng cường hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp theo tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp (12/04/2018 - 15:40)
Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (09/04/2018 - 08:53)
Quyết định về việc phê duyệt phương án cơ cấu lại Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi An Hải đến năm 2020 (30/03/2018 - 15:19)
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
29/01/2018 - 14:29
Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2018 (29/01/2018 - 14:25)
Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2018 (29/01/2018 - 14:20)
Kế hoạch làm việc với Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (24/07/2017 - 14:55)
Báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính 6 tháng đầu năm nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (24/07/2017 - 14:31)
Thông báo kết luận của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Khắc Nam tại Hội nghị triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công (24/07/2017 - 14:26)
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế
28/05/2018 - 16:36
Nghị định quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại (28/05/2018 - 16:33)
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bố sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa (28/05/2018 - 15:58)
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi (28/05/2018 - 15:49)
Lấy ý kiến tham gia xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hải Phòng (thay thế Quyết định số 1990/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố) (04/05/2018 - 16:57)
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (04/05/2018 - 16:53)
CÁC QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TINH GIẢN BIÊN CHẾ
Hướng dẫn liên ngành số 2517/HD-SNV-STC-BHXH ngày 27/10/2015 của liên ngành Nội vụ, Tài chính, Bảo hiểm xã hội thành phố về việc giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ
07/12/2015 - 10:37
Kế hoạch số 3942/KH-UBND ngày 22/9/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện tinh giản biên chế và thực hiện Nghị định số 108/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (07/12/2015 - 10:33)
Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của liên bộ Nội vụ, Tài chính về việc hướng dẫn chính sách tinh giản biên chế (07/12/2015 - 10:25)
Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (07/12/2015 - 10:24)
Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ chính trị về tinh giản biên chế và cư cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (07/12/2015 - 10:15)
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
Quyết định cấp giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
08/12/2015 - 09:15
Ngày 01/7/2011 Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học Công nghệ ký quyết định cấp giấy chứng nhậnHệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 cho Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng...
TIN TỨC LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
Thông báo số lượng doanh nghiệp mới thành lập được tặng phần mềm kế toán MISA đến hết ngày 31/5/2018 tại thành phố Hải Phòng
14/06/2018 - 07:16
Tính đến hết ngày 31/5/2018 tổng số lượng doanh nghiệp thành lập mới được nhận miễn phí phần mềm kế toán MISA là 1.229 doanh nghiệp.....
Thông báo về việc tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp (14/06/2018 - 07:11)
Tài liệu công bố thông tin doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý và Kinh doanh nhà (28/05/2018 - 16:06)
Thông báo số lượng doanh nghiệp mới thành lập được tặng phần mềm kế toán MISA đến hết ngày 30/4/2018 tại thành phố Hải Phòng (28/05/2018 - 15:36)
Lớp bồi dưỡng phục vụ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu và tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu tại Hải Phòng (26/04/2018 - 17:10)
Hội thảo bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện Cát Hải (24/04/2018 - 07:56)
TIẾP NHẬN VÀ TRẢ LỜI CÁC PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA DOANH NGHIỆP
Thông báo kết luận của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp ngày 11/6/2018
14/06/2018 - 07:46
Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 06/2018 (14/06/2018 - 07:39)
Thông báo kết luận của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp ngày 10/5/2018 (28/05/2018 - 16:02)
Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 05/2018 (28/05/2018 - 15:45)
Thông báo về việc tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp (07/05/2018 - 11:31)
Thông báo kết luận của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp ngày 10/4/2018 (24/04/2018 - 07:52)
Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng
09/02/2018 - 10:55