Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 166996
Khách trực tuyến : 4056
Thành viên trực tuyến : 16
 
Lấy ý kiến tham gia xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thuộc phạm vi quản lý của thành phố
Thời gian: 12/10/2017 - 15:32
 Tại Quyết định số 2555/QĐ-UBND ngày 02/10/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật...
Tin nổi bật
Thông báo thời gian đối thoại doanh nghiệp định kỳ tháng 9/2017
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017 - 2020
Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (CPI) năm 2017 - 2018 của thành phố Hải Phòng
Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2017 của Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, Ban chấp hành Liên minh hợp tác xã và doanh nghiệp thành phố
Thông báo thời gian nhận hồ sơ dự án của doanh nghiệp nhỏ và vừa theo các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Hội thảo cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng hình ảnh thành phố hấp dẫn, năng động, vì sự phát triển của thành phố và doanh nghiệp
Thư mời tham dự chương trình học tập và xúc tiến thương mại tại Châu Âu tháng 11/2017
Lễ ký kết triển khai chương trình tặng phần mềm kế toán MISA cho các doanh nghiệp thành lập mới trong giai đoạn 2017 - 2018 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Hội thảo cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng hình ảnh thành phố hấp dẫn, năng động, vì sự phát triển của thành phố và doanh nghiệp
01/09/2017 - 15:24
Sáng 22/8/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng đã phối hợp với Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương tổ chức hội thảo "Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng hình ảnh thành phố hấp dẫn, năng động, vì sự phát triển của thành phố và doanh nghiệp"... ..
Thông báo về việc đăng ký tham gia "Diễn đàn APEC doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng" (24/07/2017 - 16:05)
Công văn trả lời đơn kiến nghị của Công ty cổ phần tập đoàn quốc tế GIICO (09/06/2017 - 16:05)
Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức "Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 6 năm 2017" (08/06/2017 - 07:08)
Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của Công ty cổ phần tập đoàn quốc tế GIICO (02/06/2017 - 15:29)
Lễ bàn giao Công ty TNHH MTV Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng sang Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng (01/06/2017 - 16:28)
THÔNG TIN KT - XH
Chương trình hỗ trợ phát triển thành phố Hải Phòng do Tổ chức Action Aid International tại Việt Nam tài trợ
25/05/2015 - 08:52
Chương trình hỗ trợ phát triển thành phố Hải Phòng do Tổ chức Action Aid International tại Việt Nam tài trợ, Trung tâm vì người lao động nghèo, Liên đoàn Lao động thành phố là chủ Chương trình được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt ngày 05/4/2012.....
Chương trình phát triển Vùng đô thị quận Ngô Quyền (25/05/2015 - 08:48)
Mục tiêu thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố năm 2015 (14/04/2015 - 16:20)
Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2020 (16/09/2014 - 14:50)
Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thực hiện chủ đề năm 2014 "Phục hồi kinh tế - Đổi mới mô hình tăng trưởng" (07/02/2014 - 16:01)
GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỤ THỂ CỦA CỬ TRI TẠI KỲ HỌP THỨ 04 HĐND TP KHÓA XIV (16/11/2012 - 13:49)
HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
Kết luận thanh tra công tác quản lý đầu tư do Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền và Ủy ban nhân dân các phường thuộc quận thực hiện từ năm 2005 đến 2007
07/08/2017 - 15:12
Thông báo về việc kiểm tra dự án đầu tư trong nước không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn quận Dương Kinh (10/04/2017 - 11:31)
Kết luận thanh tra về công tác quản lý đầu tư tại quận Dương Kinh (22/12/2016 - 16:59)
Danh sách dự án đầu tư trong nước không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn thành phố (23/11/2016 - 14:39)
Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Dự án điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận Ngô Quyền đến năm 2025 (10/10/2016 - 09:20)
Kết luận thanh tra về công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện An Lão (30/09/2016 - 16:10)
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017 - 2020
01/09/2017 - 16:00
Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (CPI) năm 2017 - 2018 của thành phố Hải Phòng (01/09/2017 - 15:57)
Chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp (27/07/2017 - 11:12)
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2018 (24/07/2017 - 11:04)
Hướng dẫn báo cáo trực tuyến các nội dung về đầu tư công (19/07/2017 - 09:43)
Đề cương, biểu mẫu hướng dẫn báo cáo đánh giá việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng (17/03/2017 - 10:27)
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Kế hoạch làm việc với Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
24/07/2017 - 14:55
Báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính 6 tháng đầu năm nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (24/07/2017 - 14:31)
Thông báo kết luận của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Khắc Nam tại Hội nghị triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công (24/07/2017 - 14:26)
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 (24/07/2017 - 14:22)
Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng (24/07/2017 - 14:18)
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi thành viên Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (24/07/2017 - 14:12)
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Lấy ý kiến tham gia xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thuộc phạm vi quản lý của thành phố
12/10/2017 - 15:32
Tại Quyết định số 2555/QĐ-UBND ngày 02/10/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.....
Quyết định công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (12/09/2017 - 08:55)
Chính phủ ban hành Nghị định về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại (18/08/2017 - 07:26)
Chính phủ ban hành Nghị định về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà Nước (18/08/2017 - 07:19)
Chính phủ ban hành Nghị định quy định một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hải Phòng (02/08/2017 - 16:09)
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2017 thực hiện trong 6 tháng cuối năm (02/08/2017 - 09:16)
CÁC QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TINH GIẢN BIÊN CHẾ
Hướng dẫn liên ngành số 2517/HD-SNV-STC-BHXH ngày 27/10/2015 của liên ngành Nội vụ, Tài chính, Bảo hiểm xã hội thành phố về việc giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ
07/12/2015 - 10:37
Kế hoạch số 3942/KH-UBND ngày 22/9/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện tinh giản biên chế và thực hiện Nghị định số 108/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (07/12/2015 - 10:33)
Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của liên bộ Nội vụ, Tài chính về việc hướng dẫn chính sách tinh giản biên chế (07/12/2015 - 10:25)
Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (07/12/2015 - 10:24)
Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ chính trị về tinh giản biên chế và cư cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (07/12/2015 - 10:15)
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
Quyết định cấp giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
08/12/2015 - 09:15
Ngày 01/7/2011 Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học Công nghệ ký quyết định cấp giấy chứng nhậnHệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 cho Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng...
TIN TỨC LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
Khoá đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp chuyên đề "Lập - đọc hiểu - phân tích báo cáo tài chính"
19/10/2017 - 08:28
Ngày 09/9/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng đã phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng tổ chức khoá đào tạobồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp... ..
Thông báo số lượng doanh nghiệp mới thành lập được tặng phần mềm kế toán MISA đến ngày 31/8/2017 tại thành phố Hải Phòng (19/10/2017 - 08:17)
Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2017 của Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, Ban chấp hành Liên minh hợp tác xã và doanh nghiệp thành phố (01/09/2017 - 15:53)
Thông báo thời gian nhận hồ sơ dự án của doanh nghiệp nhỏ và vừa theo các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa (01/09/2017 - 15:35)
Thư mời tham dự chương trình học tập và xúc tiến thương mại tại Châu Âu tháng 11/2017 (31/08/2017 - 07:16)
Lễ ký kết triển khai chương trình tặng phần mềm kế toán MISA cho các doanh nghiệp thành lập mới trong giai đoạn 2017 - 2018 trên địa bàn thành phố Hải Phòng (30/08/2017 - 14:00)
TIẾP NHẬN VÀ TRẢ LỜI CÁC PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA DOANH NGHIỆP
Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 9/2017
06/10/2017 - 15:58
Sáng ngày 12/9/2017, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành chủ trì Hội nghị đối thoại doanh nghiệp để giải quyết khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp; cùng dự Hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan, các doanh nghiệp có kiến nghị trên địa bàn thành phố... ..
Thông báo thời gian đối thoại doanh nghiệp định kỳ tháng 9/2017 (05/09/2017 - 10:07)
Thông báo kết luận của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp ngày 10/8/2017 (01/01/1900 - 00:00)
Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 8/2017 (18/08/2017 - 07:37)
Ủy ban nhân dân thành phố thông báo thời gian tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 7 và tháng 8/2017 (27/07/2017 - 11:18)
Thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp ngày 14/6/2017 (24/07/2017 - 15:33)


Tin mới
Khoá đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp chuyên đề "Lập - đọc hiểu - phân tích báo cáo tài chính"
Thông báo số lượng doanh nghiệp mới thành lập được tặng phần mềm kế toán MISA đến ngày 31/8/2017 tại thành phố Hải Phòng
Lấy ý kiến tham gia xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thuộc phạm vi quản lý của thành phố
Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 9/2017
Quyết định công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thông báo thời gian đối thoại doanh nghiệp định kỳ tháng 9/2017
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017 - 2020
Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (CPI) năm 2017 - 2018 của thành phố Hải Phòng
Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2017 của Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, Ban chấp hành Liên minh hợp tác xã và doanh nghiệp thành phố
Thông báo thời gian nhận hồ sơ dự án của doanh nghiệp nhỏ và vừa theo các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Hội thảo cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng hình ảnh thành phố hấp dẫn, năng động, vì sự phát triển của thành phố và doanh nghiệp
Thư mời tham dự chương trình học tập và xúc tiến thương mại tại Châu Âu tháng 11/2017
Lễ ký kết triển khai chương trình tặng phần mềm kế toán MISA cho các doanh nghiệp thành lập mới trong giai đoạn 2017 - 2018 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Phần mềm kế toán MISA cho các doanh nghiệp
Khóa đào tạo khởi nghiệp và tái khởi nghiệp doanh nghiệp - chuyên đề "Quản lý và vận hành doanh nghiệp một cách bài bản"