Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 167019
Khách trực tuyến : 11811
Thành viên trực tuyến : 13
 
Sơ kết một năm tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tại thành phố Hải Phòng
Thời gian: 08/01/2018 - 16:40
 Chiều 04/01/2018, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm tổ chức đối thoại doanh nghiệp định kỳ hàng tháng...
Tin nổi bật
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 01 năm 2018
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ năm 2017 tại thành phố Hải Phòng
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ năm 2017 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thru tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp tại thành phố Hải Phòng
Thông báo kết luận của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp ngày 11/12/2017
Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 12/2017
Công văn và biểu mẫu báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản đến 31/12/2017
Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 12 năm 2017
Kết luận thanh tra công tác quản lý đầu tư, công tác giám sát đánh giá đầu tư tại Ủy ban nhân dân quận Kiến An
 
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Thông báo về việc tổ chức lớp đào tạo bồi dưỡng phục vụ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu
26/10/2017 - 13:49
Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu thuộc Cục Quản lý đấu thầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lớp đào tạo bồi dưỡng phục vụ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu tại Hải Phòng.....
Hội thảo cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng hình ảnh thành phố hấp dẫn, năng động, vì sự phát triển của thành phố và doanh nghiệp (01/09/2017 - 15:24)
Thông báo về việc đăng ký tham gia "Diễn đàn APEC doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng" (24/07/2017 - 16:05)
Công văn trả lời đơn kiến nghị của Công ty cổ phần tập đoàn quốc tế GIICO (09/06/2017 - 16:05)
Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức "Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 6 năm 2017" (08/06/2017 - 07:08)
Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của Công ty cổ phần tập đoàn quốc tế GIICO (02/06/2017 - 15:29)
THÔNG TIN KT - XH
Chương trình hỗ trợ phát triển thành phố Hải Phòng do Tổ chức Action Aid International tại Việt Nam tài trợ
25/05/2015 - 08:52
Chương trình hỗ trợ phát triển thành phố Hải Phòng do Tổ chức Action Aid International tại Việt Nam tài trợ, Trung tâm vì người lao động nghèo, Liên đoàn Lao động thành phố là chủ Chương trình được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt ngày 05/4/2012.....
Chương trình phát triển Vùng đô thị quận Ngô Quyền (25/05/2015 - 08:48)
Mục tiêu thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố năm 2015 (14/04/2015 - 16:20)
Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2020 (16/09/2014 - 14:50)
Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thực hiện chủ đề năm 2014 "Phục hồi kinh tế - Đổi mới mô hình tăng trưởng" (07/02/2014 - 16:01)
GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỤ THỂ CỦA CỬ TRI TẠI KỲ HỌP THỨ 04 HĐND TP KHÓA XIV (16/11/2012 - 13:49)
HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
Kết luận thanh tra công tác quản lý đầu tư do Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền và Ủy ban nhân dân các phường thuộc quận thực hiện từ năm 2005 đến 2007
07/08/2017 - 15:12
Thông báo về việc kiểm tra dự án đầu tư trong nước không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn quận Dương Kinh (10/04/2017 - 11:31)
Kết luận thanh tra về công tác quản lý đầu tư tại quận Dương Kinh (22/12/2016 - 16:59)
Danh sách dự án đầu tư trong nước không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn thành phố (23/11/2016 - 14:39)
Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Dự án điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận Ngô Quyền đến năm 2025 (10/10/2016 - 09:20)
Kết luận thanh tra về công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện An Lão (30/09/2016 - 16:10)
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ năm 2017 tại thành phố Hải Phòng
28/12/2017 - 16:33
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ năm 2017 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thru tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp tại thành phố Hải Phòng (28/12/2017 - 16:11)
Công văn và biểu mẫu báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản đến 31/12/2017 (22/12/2017 - 10:36)
Kết luận thanh tra công tác quản lý đầu tư, công tác giám sát đánh giá đầu tư tại Ủy ban nhân dân quận Kiến An (28/11/2017 - 17:42)
Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ trong 9 tháng năm 2017 tại thành phố Hải Phòng (26/10/2017 - 14:03)
Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch tuyên truyền pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017 - 2021 (24/10/2017 - 16:52)
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Kế hoạch làm việc với Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
24/07/2017 - 14:55
Báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính 6 tháng đầu năm nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (24/07/2017 - 14:31)
Thông báo kết luận của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Khắc Nam tại Hội nghị triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công (24/07/2017 - 14:26)
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 (24/07/2017 - 14:22)
Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng (24/07/2017 - 14:18)
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi thành viên Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (24/07/2017 - 14:12)
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa
20/11/2017 - 15:03
Chính phủ ban hành Nghị định quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô (26/10/2017 - 15:14)
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về kinh doanh rượu (26/10/2017 - 14:47)
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã. (26/10/2017 - 14:28)
Lấy ý kiến tham gia xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thuộc phạm vi quản lý của thành phố (12/10/2017 - 15:32)
Quyết định công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (12/09/2017 - 08:55)
CÁC QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TINH GIẢN BIÊN CHẾ
Hướng dẫn liên ngành số 2517/HD-SNV-STC-BHXH ngày 27/10/2015 của liên ngành Nội vụ, Tài chính, Bảo hiểm xã hội thành phố về việc giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ
07/12/2015 - 10:37
Kế hoạch số 3942/KH-UBND ngày 22/9/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện tinh giản biên chế và thực hiện Nghị định số 108/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (07/12/2015 - 10:33)
Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của liên bộ Nội vụ, Tài chính về việc hướng dẫn chính sách tinh giản biên chế (07/12/2015 - 10:25)
Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (07/12/2015 - 10:24)
Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ chính trị về tinh giản biên chế và cư cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (07/12/2015 - 10:15)
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
Quyết định cấp giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
08/12/2015 - 09:15
Ngày 01/7/2011 Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học Công nghệ ký quyết định cấp giấy chứng nhậnHệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 cho Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng...
TIN TỨC LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
Thông tin về Dự án hỗ trợ doanh nghiệp vì mục đích phát triển 2017 - 2018 (Dự án EFD 2017 - 2018)
26/10/2017 - 15:07
Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng (CSIP) có Công văn số 68/2017/CV-CSIP ngày 28/9/2017 về việc đề nghị hỗ trợ truyền thông, giới thiệu thông tin về Dự án hỗ trợ doanh nghiệp vì mục đích phát triển 2017 - 2018 (sau đây gọi tắt là Dự án EFD 2017 - 2018).....
Thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp chuyên đề "Lập - đọc hiểu - phân tích báo cáo tài chính" (26/10/2017 - 14:20)
Khoá đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp chuyên đề "Lập - đọc hiểu - phân tích báo cáo tài chính" (19/10/2017 - 08:28)
Thông báo số lượng doanh nghiệp mới thành lập được tặng phần mềm kế toán MISA đến ngày 31/8/2017 tại thành phố Hải Phòng (19/10/2017 - 08:17)
Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2017 của Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, Ban chấp hành Liên minh hợp tác xã và doanh nghiệp thành phố (01/09/2017 - 15:53)
Thông báo thời gian nhận hồ sơ dự án của doanh nghiệp nhỏ và vừa theo các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa (01/09/2017 - 15:35)
TIẾP NHẬN VÀ TRẢ LỜI CÁC PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA DOANH NGHIỆP
Sơ kết một năm tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tại thành phố Hải Phòng
08/01/2018 - 16:40
Chiều 04/01/2018, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm tổ chức đối thoại doanh nghiệp định kỳ hàng tháng...
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 01 năm 2018 (05/01/2018 - 17:21)
Thông báo kết luận của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp ngày 11/12/2017 (28/12/2017 - 16:06)
Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 12/2017 (28/12/2017 - 14:02)
Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 12 năm 2017 (06/12/2017 - 17:18)
Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 11/2017 (20/11/2017 - 15:28)


Tin mới
Sơ kết một năm tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tại thành phố Hải Phòng
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 01 năm 2018
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ năm 2017 tại thành phố Hải Phòng
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ năm 2017 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thru tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp tại thành phố Hải Phòng
Thông báo kết luận của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp ngày 11/12/2017
Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 12/2017
Công văn và biểu mẫu báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản đến 31/12/2017
Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 12 năm 2017
Kết luận thanh tra công tác quản lý đầu tư, công tác giám sát đánh giá đầu tư tại Ủy ban nhân dân quận Kiến An
Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 11/2017
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa
Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 11/2017
Thông báo kết luận của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp ngày 10/10/2017
Chính phủ ban hành Nghị định quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô
Thông tin về Dự án hỗ trợ doanh nghiệp vì mục đích phát triển 2017 - 2018 (Dự án EFD 2017 - 2018)