Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 167183
Khách trực tuyến : 2736
Thành viên trực tuyến : 7
 
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều khoản của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước và hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thời gian: 29/10/2019 - 17:51
 
Tin nổi bật
Kết luận thanh tra công tác quản lý đầu tư tại Ủy ban nhân dân huyện An Dương
Công văn của Sở Thông tin và Truyền thông về nâng cao tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến và hướng dẫn thực hiện qua ứng Zalo
Danh mục và tài liệu môn chuyên ngành phục vụ kỳ thi tuyển công chức năm 2019 lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo về việc tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố phối hợp tổ chức khóa đào tạo bổi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp thành viên
Công văn của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thông báo tạm dừng tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp định kỳ tháng 10/2019
Công văn của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp định kỳ hàng tháng, hàng quý
Nghị quyết của Bộ Chính trị về mội số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
 
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Danh mục và tài liệu môn chuyên ngành phục vụ kỳ thi tuyển công chức năm 2019 lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
18/10/2019 - 16:54
Lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp và Hội nghị đối thoại tại thành phố Hải Phòng (07/10/2019 - 18:03)
Thông báo về việc tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản trị kinh doanh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện Tiên Lãng (24/09/2019 - 08:35)
Thông báo số lượng doanh nghiệp mới thành lập được tặng phần mềm kế toán MISA đến hết ngày 31/7/2019 tại thành phố Hải Phòng (06/09/2019 - 18:14)
Một số chương trình kết nối doanh nghiệp (06/09/2019 - 18:06)
Thông báo về việc tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản trị kinh doanh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện An Dương (06/09/2019 - 18:02)
THÔNG TIN KT - XH
Tình hình kinh tế - xã hội của thành phố trong tháng 8 và 8 tháng năm 2019
06/09/2019 - 18:24
Tình hình kinh tế - xã hội của thành phố trong tháng 8 và 8 tháng năm 2019 tiếp tục ổn định và phát triển, nhiều chỉ tiêu kinh tế chủ yếu duy trì mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ như chỉ số sản xuất công nghiệp, sản lượng hàng qua cảng, thu hút khách du lịch, thu ngân sách, riêng thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đã đạt 98,52% dự toán... ..
Tình hình kinh tế - xã hội của thành phố trong tháng 7 và 7 tháng năm 2019 (14/08/2019 - 17:28)
Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2019 (11/07/2019 - 07:33)
Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 trong 6 tháng đầu năm 2019 tại thành phố hải Phòng (18/06/2019 - 16:51)
Tổng cục Hải quan công bố tài liệu về chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới theo đánh giá của Ngân hàng thế giới (18/06/2019 - 16:20)
Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2019 (05/06/2019 - 18:04)
HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025
24/09/2019 - 09:28
Đề xuất dự án đầu tư vào nông nghiệp nông thôn (22/05/2019 - 08:31)
Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng, bến thủy nội địa thành phố Hải Phòng đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 (04/04/2019 - 17:04)
Công văn về việc báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản đến ngày 31/12/2018 (18/01/2019 - 18:28)
Công văn số 40/KHĐT-THQH ngày 08/018/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi các sở, ban, ngành, đơn vị; Ủy ban nhân dân các quận, huyện về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công hàng năm (16/01/2019 - 17:12)
Thông báo mời tham dự Chương trình học tập, khảo sát tại Mỹ tháng 6/2018 và Chương trình xúc tiến thương mại Hoa Kỳ 2018 (12/04/2018 - 15:37)
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Kết luận thanh tra công tác quản lý đầu tư tại Ủy ban nhân dân huyện An Dương
29/10/2019 - 17:34
Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo về việc tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hải Phòng (10/10/2019 - 17:47)
Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố phối hợp tổ chức khóa đào tạo bổi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp thành viên (10/10/2019 - 17:32)
Công văn của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thông báo tạm dừng tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp định kỳ tháng 10/2019 (10/10/2019 - 17:28)
Công văn của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp định kỳ hàng tháng, hàng quý (10/10/2019 - 17:26)
Nghị quyết của Bộ Chính trị về mội số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (10/10/2019 - 17:21)
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố phát hành tờ gấp "Tìm hiểu cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp"
02/08/2018 - 08:11
Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn thành phố Hải Phòng (29/01/2018 - 14:29)
Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2018 (29/01/2018 - 14:25)
Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2018 (29/01/2018 - 14:20)
Kế hoạch làm việc với Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (24/07/2017 - 14:55)
Báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính 6 tháng đầu năm nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (24/07/2017 - 14:31)
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều khoản của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước và hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
29/10/2019 - 17:51
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh (10/10/2019 - 17:18)
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (10/10/2019 - 17:13)
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng dịch vụ tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên (10/10/2019 - 17:09)
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020 (10/10/2019 - 17:07)
Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (10/10/2019 - 17:03)
CÁC QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TINH GIẢN BIÊN CHẾ
Hướng dẫn liên ngành số 2517/HD-SNV-STC-BHXH ngày 27/10/2015 của liên ngành Nội vụ, Tài chính, Bảo hiểm xã hội thành phố về việc giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ
07/12/2015 - 10:37
Kế hoạch số 3942/KH-UBND ngày 22/9/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện tinh giản biên chế và thực hiện Nghị định số 108/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (07/12/2015 - 10:33)
Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của liên bộ Nội vụ, Tài chính về việc hướng dẫn chính sách tinh giản biên chế (07/12/2015 - 10:25)
Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (07/12/2015 - 10:24)
Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ chính trị về tinh giản biên chế và cư cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (07/12/2015 - 10:15)
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (mới nhất)
21/05/2019 - 11:11
TIN TỨC LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
Kết luận thanh tra công tác cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã tại Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy năm 2017 - 2018
22/08/2019 - 17:43
Thông báo số lượng doanh nghiệp mới thành lập được tặng phần mềm kế toán MISA đến hết ngày 30/6/2019 tại thành phố Hải Phòng (08/07/2019 - 15:14)
Thông báo số lượng doanh nghiệp mới thành lập được tặng phần mềm kế toán MISA đến hết ngày 31/5/2019 tại thành phố Hải Phòng (18/06/2019 - 16:33)
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 công ty cổ phần công viên, cây xanh Hải Phòng (09/05/2019 - 17:46)
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần đường bộ Hải Phòng (09/05/2019 - 17:43)
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần bến xe Hải Phòng (09/05/2019 - 17:39)
TIẾP NHẬN VÀ TRẢ LỜI CÁC PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA DOANH NGHIỆP
Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 9/2019
09/09/2019 - 14:06
Ủy ban nhân dân thành phố thay đổi thời gian tổchức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng9/2019.....
Thông báo thời gian đối thoại doanh nghiệp định kỳ tháng 9/2019 (06/09/2019 - 18:30)
Thông báo kết luận của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp ngày 12/8/2019 (06/09/2019 - 18:08)
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng hoãn tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 7/2019 (11/07/2019 - 15:35)
Thông báo thời gian đối thoại doanh nghiệp định kỳ tháng 7/2019 (08/07/2019 - 15:17)
Thông báo kết luận của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp ngày 10/6/2019 (18/06/2019 - 16:47)
Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng
09/02/2018 - 10:55


Tin mới
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều khoản của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước và hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Kết luận thanh tra công tác quản lý đầu tư tại Ủy ban nhân dân huyện An Dương
Công văn của Sở Thông tin và Truyền thông về nâng cao tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến và hướng dẫn thực hiện qua ứng Zalo
Danh mục và tài liệu môn chuyên ngành phục vụ kỳ thi tuyển công chức năm 2019 lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo về việc tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố phối hợp tổ chức khóa đào tạo bổi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp thành viên
Công văn của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thông báo tạm dừng tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp định kỳ tháng 10/2019
Công văn của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp định kỳ hàng tháng, hàng quý
Nghị quyết của Bộ Chính trị về mội số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh
Ủy ban nhân dân thành phố thông báo kết luận của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp ngày 11/9/2019
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng dịch vụ tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020
Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa