QUẬN DƯƠNG KINH QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHỦ ĐỀ NĂM 2019 CỦA QUẬN
"NÂNG CAO HIỆU QUẢ THU, CHI NGÂN SÁCH - XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NHIỆM VỤ"


                                                                                                                                                                                                                                                                           

 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN DƯƠNG KINH KHÓA II, NHIỆM KỲ 2016 - 2021
TIN HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Ngày 14/11/2019, đại biểu HĐND quận Dương Kinh tiếp xúc cử tri 06 phường chuẩn bị kỳ họp thứ 11 HĐND quận khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND quận thông báo tới cử tri các phường về nội dung, thời gian, địa điểm tiến hành Kỳ họp thứ 11 HĐND quận khóa II; đồng thời, tóm tắt dự thảo báo cáo của UBND quận về thực hiện nhiệm vụ KT – XH, QP – AN quận năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm 2020; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND quận...BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

     
     
 
HỆ THỐNG
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ