ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN QUẬN DƯƠNG KINH QUYẾT TÂM

THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHỦ ĐỀ NĂM 2018 CỦA QUẬN “NGÂN SÁCH – ĐÔ THỊ - KỶ CƯƠNG”

 


 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

"TOÀN DÂN TÍCH CỰC THAM GIA
TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019
LÀ GÓP PHẦN XÂY DỰNG TƯƠNG LAI CHO ĐẤT NƯỚC VÀ MỖI CHÚNG TA" HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN DƯƠNG KINH KHÓA II, NHIỆM KỲ 2016 - 2021
TIN HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Thường trực HĐND quận Dương Kinh tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá hoạt động của HĐND quận tháng 11, triển khai nhiệm vụ tháng 12/2018; nghe tiến độ công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 8 HĐND quận khoá II, nhiệm kỳ 2016 – 2021; xem xét kết quả giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận về tổ chức giám sát các trường học theo Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND quận; bàn và thống nhất một số nội dung khác. ..

HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ BÌNH ĐẲNG GIỚI
VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI NĂM 2018


  
HỆ THỐNG
VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ
(HPoffice)
CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ
GIẢI QUYẾT THỦ TỤC
HÀNH CHÍNH