QUẬN DƯƠNG KINH QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHỦ ĐỀ NĂM 2019 CỦA QUẬN
"NÂNG CAO HIỆU QUẢ THU, CHI NGÂN SÁCH - XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NHIỆM VỤ"


 


                                                                                                                                                                                                                                                                           HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN DƯƠNG KINH KHÓA II, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Chủ đề Tháng hành động vì trẻ em năm 2019:

"CHUNG TAY VÌ TRẺ EM NGHÈO
VÀ TRẺ EM 
CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT"


TIN HOẠT ĐỘNG CÁC PHƯỜNG - CÁC TRƯỜNG HỌC
Thực hiện Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND thành phố về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ gia đình người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố Hải Phòng; ngày 20/5/2019, UBND phường Hải Thành tổ chức Lễ khởi công xây sửa nhà cho gia đình bà Nguyễn Thị Năm – gia đình chính sách trên địa bàn phường ..


BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

     
     

 


HỆ THỐNG
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ