Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 212620
Khách trực tuyến : 5767
Thành viên trực tuyến : 9
 
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Quận Đồ Sơn: Thiếu lao động nghề cá
10/01/2020 - 16:36
Năm 2019, toàn quận khai thác hơn 9.500 tấn, giảm khoảng 500 tấn so với năm 2018...
Quận Đồ Sơn: Sức bật từ những công trình, dự án lớn (20/01/2020 - 16:22)
Quận Đồ Sơn: Cải tạo, sửa chữa mặt đường 6 tuyến phố (08/01/2020 - 11:05)
Thông báo Kết quả kỳ họp thứ 11 (bất thường)-HĐND quận khóa V (09/11/2019 - 10:33)
Quận Đồ Sơn: Tỷ lệ hộ nghèo ước giảm 0,45% (23/12/2019 - 10:02)
CATP khen thưởng CAQ Đồ Sơn (20/11/2019 - 14:27)
Văn bản chỉ đạo điều hành
Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức
07/11/2019 - 14:05
Thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức (07/11/2019 - 14:02)
Hội đồng xét tuyển viên chức thông báo Nội dung ôn tập kiểm tra, sát hạnh xét tuyển (25/10/2019 - 14:00)
Thông báo danh sách những người đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức tại Đài phát thanh quận và Trung tâm VHTT&TT quận năm 2019 (23/10/2019 - 08:05)
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức tại Đài phát thanh quận và Trung tâm VHTT&TT quận năm 2019 (22/10/2019 - 13:55)
Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (23/09/2019 - 09:35)
HOẠT ĐỘNG KHỐI ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
ĐẢNG BỘ QUẬN ĐỒ SƠN TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2019; TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2020
14/01/2020 - 11:09
Ngày 20/12/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ quận tiến hành Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận (mở rộng) tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm 2020...
Hội Liên hiệp PN quận Đồ Sơn đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ quận năm 2019 (23/12/2019 - 13:45)
Quận ủy Đồ Sơn: Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ quận (23/12/2019 - 09:46)
Hội nghị tổng kết 10 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 28-NQ/TU (11/10/2019 - 09:13)
ĐẢNG BỘ QUẬN ĐỒ SƠN SƠ KẾT NHIỆM VỤ 9 THÁNG NĂM 2019 (08/10/2019 - 09:03)
ĐẢNG BỘ QUẬN ĐỒ SƠN SƠ KẾT NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẤU NĂM 2019 (12/07/2019 - 08:14)
HỌC TẬP, LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Chủ tịch Hồ Chí Minh với nông dân, nông nghiệp và nông thôn mới: Giá trị lý luận và thực tiễn
29/11/2019 - 15:06
Từ tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ đến xây dựng đội ngũ cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ bảy khóa XII (29/11/2019 - 14:57)
Bài học lãnh đạo quản lý từ cách ứng xử của Bác Hồ (29/11/2019 - 14:55)
Học và làm theo phương pháp dân vận Hồ Chí Minh (29/11/2019 - 14:52)
Quan điểm của Hồ Chí Minh về những phẩm chất của nhà ngoại giao (29/11/2019 - 14:51)
Nghĩ về lời Bác dạy: “Giáo viên phải chú ý cả tài, cả đức” (29/11/2019 - 14:50)
Tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật
11 Bộ Luật mới được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
20/01/2020 - 15:23
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2020 (01/01/2020 - 15:19)
Các Luật có hiệu lực từ năm 2020 (20/01/2020 - 15:15)
Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 11 Luật mới (20/01/2020 - 15:06)
CAQ Đồ Sơn: Cấp CCCD các đảng viên cao tuổi Đảng (23/12/2019 - 09:57)
Quận Đồ Sơn: Giáo dục văn hóa giao thông cho lứa tuổi học sinh (15/12/2019 - 09:51)