Tin mới
LỄ THẮP NẾN TRI ÂN TẠI NGHĨA TRANG LIỆT SỸ PHƯỜNG ĐẰNG HẢI NĂM 2019
KỲ HỌP THỨ 10 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐẰNG HẢI KHÓA II, NHIỆM KỲ 2016-2021.
PHƯỜNG ĐẰNG HẢI TỔ CHỨC LỄ CHÀO CỜ THÁNG 7/2019.
ĐẠI BIỂU HĐND QUẬN HẢI AN TIẾP XÚC CỬ TRI CHUẨN BỊ KỲ HỌP THỨ 9 HĐND QUẬN KHÓA II NHIỆM KỲ 2016-2021
ĐẠI HỘI HỘI CỰU GIÁO CHỨC PHƯỜNG ĐẰNG HẢI LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2019 - 2024.
Phường Đằng Hải tổ chức họp giao ban định kỳ tuần 3 tháng 6
PHƯỜNG ĐẰNG HẢI HỌP GIAO BAN TUÀN 2 THÁNG 6/2019
Hội nghị triển khai Kế hoạch hoạt động hè năm 2019 phường Đằng Hải
Phường Đằng Hải tổ chức Lễ Chào cờ, hát Quốc ca và sinh hoạt dưới cờ tháng 6 năm 2019
ĐẢNG BỘ PHƯỜNG ĐẰNG HẢI TỔ CHỨC LỄ TAO TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG 50,40,30 NĂM ĐỢT 19/5/2019.
HOẠT ĐỘNG THĂM KHÁM SỨC KHỎE VÀ TẶNG QUÀ MẸ VNAH PHƯỜNG ĐẰNG HẢI
Hội nghị tập huấn phương pháp sơ cấp cứu cho trẻ em tại trường TH Đằng Hải.
UBND phường Đằng Hải tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch bầu tổ trưởng Tổ dân phố trên địa bàn phường nhiệm kỳ 2019-2022.
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐẰNG HẢI GIAO BAN ĐẦU TUẦN 3 THÁNG 5.
Quận Hải An tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch và bồi dưỡng lý luận diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019
Liên kết website