DI TÍCH - DANH THẮNG
Chùa Trung Hành Nằm cạnh tuyến đường lớn Lê Hồng Phong nối liền sân bay Cát Bi với trung tâm thành phố. Trung Hành là tên của một làng thuộc tổng Trung Hành, huyện An Dương, phủ Kinh Môn, trấn Hải Dương xưa, nay thuộc thuộc phường Đằng Lâm, quận Hải An, Hải Phòng. Cổng Miếu Trung Hành  Xưa kia là vùng đất Ngô Quyền đóng quân và huy động sức người, sức của, đánh quân xâm lược Nam Hán năm 938, mở đầu kỷ nguyên độc lập lâu dài của đất nước...
VĂN BẢN PHÁP QUY
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 01/2017/QĐ-UBND Hải Phòng, ngày 16 tháng 06 năm 2017   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN 07 QUẬN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 05 NĂM (2015-2019) ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất; Căn cứ Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất; Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; Căn cứ Quyết định số 2970/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Quy định về bảng giá đất thành phố Hải Phòng 05 năm (2015-2019); Thực hiện ý kiến của Hội đồng nhân dân thành phố tại Công văn số 58/HĐND-CTHĐND ngày 19/5/2017 về việc điều chỉnh Bảng giá các loại đất 05 năm (2015-2019) trên địa bàn 07 quận thành phố Hải Phòng; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 350/TTr-STN&MT ngày 13/6/2017; Văn bản số 155/HĐTĐBGĐ-TB ngày 09/5/2017 của Hội đồng thẩm định bảng giá đất thành phố; Báo cáo thẩm định số 20/BCTĐ-STP ngày 19/5/2017 của Sở Tư pháp, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Bảng giá đất ở, đất thương mại, dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại dịch vụ tại đô thị trên địa bàn 07 quận thành phố Hải Phòng”, cụ thể như sau: 1...
Tin mới
Lễ khánh thành Đình Trung Hành phường Đằng Lâm
UBND quận Hải An, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tổ chức Hội nghị tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự và trợ giúp pháp lý năm 2019
Đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri nơi cư trú chuẩn bị kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XV Nhiệm kỳ 2016 -2021
Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" và kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Kế hoạch Sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự phục vụ công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2020
Kế hoạch Sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự phục vụ công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2020
Chương trình Lễ Khánh thành Đình Trung Hành - Đức Thọ Đình
Uỷ ban nhân dân phường Đằng Lâm xây dựng kế hoạch phúc tra nguồn động viên tuyển quân tháng 10 năm 2019
Tuổi trẻ Đằng Lâm tham gia Chương trình Hiến máu tình nguyện
Đoàn TNCSHCM phường Đằng Lâm tham gia Liên hoan Các Đội văn nghệ tuyên truyền ca khúc cách mạng
Đảng ủy phường Đằng Lâm tổ chức hội nghị Sơ kết công tác 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019
Hội nghị "Truyền thông giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2019"
Lễ khánh thánh nhà "Đại đoàn kết" - Gia đình bà Phạm Thị Tính tổ dân phố Thư Trung 1.
Sáng này 16/9/2019, Thành ủy Hải Phòng trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho Đồng chí Trung Tướng Đặng Kinh - Nguyên phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam
Các nhà trường, các tổ dân phố đồng loạt tổ chức "Đêm hội trăng rằm" 2019
Liên kết website