Tin mới
TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG CƠN BÃO SỐ 2
KỲ HỌP THỨ 9 HĐND PHƯỜNG KHÓA II NHIỆM KỲ 2016 - 2021
TỔ CHỨC LỄ CHÀO CỜ THÁNG 7/2019
ĐẠI HỘI HỘI CỰU GIÁO CHỨC PHƯỜNG THÀNH TÔ LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2019 - 2024
ĐẠI BIỂU HĐND QUẬN HẢI AN TIẾP XÚC CỬ TRI CHUẨN BỊ KỲ HỌP THỨ 9 HĐND QUẬN KHÓA II, NHIỆM KỲ 2016 - 2021
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH PHƯỜNG THÀNH TÔ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019. TRUYỀN THÔNG VỀ KIẾN THỨC CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN CHO VỊ THÀNH NIÊN VÀ THANH NIÊN.
UBND PHƯỜNG THÀNH TÔ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỶ NIỆM 72 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ (27/7/1947 - 27/7/2019)
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ PHƯỜNG THÀNH TÔ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019. TRUYỀN THÔNG PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI TRẺ EM
ỦY BAN MẶT TRẬT TỔ QUỐC VIỆT NAM PHƯỜNG THÀNH TỔ TỔ CHỨC SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019.
NGÀY BẦU CỬ TỔ TRƯỞNG TỔ DÂN PHỐ NHIỆM KỲ 2019 - 2022 THỰC SỰ LÀ NGÀY HỘI CỦA TOÀN DÂN
UBND PHƯỜNG THÀNH TÔ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH BẦU TỔ TRƯỞNG TỔ DÂN PHỐ NHIỆM KỲ 2019 - 2022
HỘI CỰU CHIẾN BINH PHƯỜNG THÀNH TÔ TỔ CHỨC TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA “CỰU CHIẾN BINH GƯƠNG MẪU” GIAI ĐOẠN 2014 - 2019.
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ PHƯỜNG THÀNH TÔ HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM NĂM 2019
Phường Thành Tô tổ chức Lễ chào cờ tháng 6/2019
KHAI MẠC HOẠT ĐỘNG HÈ VÀ TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM NĂM 2019.


Liên kết website