top-banner
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 30014
Khách trực tuyến : 4100
Thành viên trực tuyến : 1
 
Tổ dân phố số 8 - Phường An Biên tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, hướng tới Kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019).
Thời gian: 11/11/2019 - 11:12
 Ngày 09/11/2019, Tổ dân phố số 8 - Phường An Biên long trọng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, hướng tới Kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019).
Tin nổi bật
PHƯỜNG AN BIÊN LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ CHÀO CỜ THÁNG 11 NĂM 2019.
Ngày 02 tháng 11 năm 2019 Hội đồng nghĩa vụ quân sự Phường An Biên tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2020.
Phường An Biên triển khai kế hoạch "Chỉnh trang đô thị tuyến ngõ giáp đường sắt " đi qua các tổ dân phố 1, 4, 5, 7, 13, 14, 15.
TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG DỊCH SỐT XUẤT HUYẾT
Phường An Biên long trọng tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 1978 năm Ngày Nữ tướng Lê Chân thắng trận (15/8 Tân Sửu 0041 - 15/8 Kỷ Hợi 2019)
PHƯỜNG AN BIÊN LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ CHÀO CỜ THÁNG 9 NĂM 2019.
Hội nghị Tổng kết sinh hoạt Hè và các chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2019. (Cụm 1: Liên phường An Biên - Trại Cau)
Phường An Biên tổ chức Lễ Chào cờ tháng 8 năm 2019
 
hoidaptructruyen
Tin mới
Tổ dân phố số 8 - Phường An Biên tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, hướng tới Kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019).
PHƯỜNG AN BIÊN LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ CHÀO CỜ THÁNG 11 NĂM 2019.
Ngày 02 tháng 11 năm 2019 Hội đồng nghĩa vụ quân sự Phường An Biên tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2020.
Phường An Biên triển khai kế hoạch "Chỉnh trang đô thị tuyến ngõ giáp đường sắt " đi qua các tổ dân phố 1, 4, 5, 7, 13, 14, 15.
TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG DỊCH SỐT XUẤT HUYẾT
Phường An Biên long trọng tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 1978 năm Ngày Nữ tướng Lê Chân thắng trận (15/8 Tân Sửu 0041 - 15/8 Kỷ Hợi 2019)
PHƯỜNG AN BIÊN LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ CHÀO CỜ THÁNG 9 NĂM 2019.
Hội nghị Tổng kết sinh hoạt Hè và các chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2019. (Cụm 1: Liên phường An Biên - Trại Cau)
Phường An Biên tổ chức Lễ Chào cờ tháng 8 năm 2019
Công trình trang trí tuyến đường Cát Cụt, phường An Biên
Hội nghị tổng kết công tác cải tạo tuyến đường dân sinh song song với đường sắt trên địa bàn phường An Biên.
Phường An Biên, quận Lê Chân: Cải tạo 880m tuyến ngõ giáp đường tàu theo Nghị quyết 05 Hội đồng nhân dân Thành phố.
LĨNH VỰC TƯ PHÁP
LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
LĨNH VỰC VĂN HOÁ THỂ THAO
tthc