top-banner
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 23208
Khách trực tuyến : 8920
Thành viên trực tuyến : 16
 
hoidaptructruyen
Tin mới
PHƯỜNG DƯ HÀNG TRI ÂN CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ
HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 8 HĐND QUẬN VÀ HĐND PHƯỜNG NHIỆM KỲ 2016 - 2021
HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019
HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2019; LUẬT ĐẤT ĐAI, LUẬT HÒA GIẢI, NGHỊ ĐỊNH 23 VÀ LUẬT PCCC
Hội nghị truyền thông tư vấn chuyên đề chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình
Hội nghí sơ kết giữa nhiệm kỳ và kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống Người Cao tuổi Việt Nam
Hội nghị tuyên truyền phát hiện sớm, tham vấn trị liệu trẻ em rối nhiễu tâm trí, rối loạn phổ tự kỷ
SINH HOẠT CHÍNH TRỊ THÁNG 6
ĐẠI HỘI ĐOÀN THANH NIÊN PHƯỜNG NHIỆM KỲ 2019 - 2024
LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ CÓ CÔNG THEO QUYẾT ĐỊNH 22 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ NGHỊ QUYẾT 32 CỦA HĐND THÀNH PHỐ
PHƯỜNG DƯ HÀNG TỔ CHỨC LIÊN HOAN VĂN NGHỆ CA MÚA NHẠC CHÀO MỪNG CÁC NGÀY LỄ LỚN TRONG THÁNG 4 VÀ THÁNG 5
PHƯỜNG DƯ HÀNG ĐẨY MẠNH NGHỊ QUYẾT 05 HĐND THÀNH PHỐ
Hội nghị công bố quyết định của Ban thường vụ quận ủy về công tác cán bộ đối với chức danh Phó Bí thư Đảng ủy phường Dư Hàng
LỄ GIAO QUÂN NĂM 2019
SINH HOẠT CHÍNH TRỊ THÁNG 02/2019
tthc