top-banner
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 12254
Khách trực tuyến : 4323
Thành viên trực tuyến : 1
 
LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ BÀ QUÁCH THỊ HÒE, PHƯỜNG ĐÔNG HẢI
Thời gian: 12/10/2019 - 09:22
Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/QU ngày 28/2/2019 của Ban Thường vụ Quận ủy “về thực hiện Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND và Nghị quyết 32/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố” trong đó tập trung cao công tác giảm nghèo trên địa bàn quận cũng như tiếp tục nâng cao tinh thần “tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách”; Cùng với sự hỗ trợ của các Cấp ủy Đảng, chính quyền, và sự hợp tác, sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ trong công tác an sinh xã hội của Ngân Hàng Vietcombank...
top-banner
hoidaptructruyen
tthc