Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 11218
Khách trực tuyến : 1696
Thành viên trực tuyến : 1
 
Khánh thành, bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho hộ ông Bùi Văn Bình phường Kênh Dương
Thời gian: 28/06/2019 - 10:01
 Khánh thành, bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho hộ ông Bùi Văn Bìnhphường Kênh Dương Ngày 27/6/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Kênh Dương phối hợp với UBND phường tổ chức khánh thành và bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình ông Bùi Văn Bình số nhà 143 phố Trại Lẻ thuộc tổ dân phố số 11
Tin nổi bật
ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ TIẾP XÚC CỬ TRI CHUẨN BỊ KỲ HỌP THỨ 10 HĐND THÀNH PHỐ KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2016 - 2021
HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC HỘI GIỮA NHIỆM KỲ 2015 - 2020. TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG VÌ SỰ NGHIỆP CHĂM SÓC VÀ PHÁT HUY VAI TRÒ NGƯỜI CAO TUỔI
LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG ĐỢT 19/5
Đăng ký nghĩa vụ quân sự, phương tiện kỹ thuật nền kinh tế quốc dân tháng 4 năm 2019; đăng ký công dân trong độ tuổi dân quân tự vệ; rà soát, thống kê nguồn công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ năm 2020
Thực hiện Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND của HĐND thành phố trên địa bàn phường Kênh Dương năm 2019
LỄ RA QUÂN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019
ĐẠI BIỂU HĐND QUẬN LÊ CHÂN TIẾP XÚC CỬ TRI CHUẨN BỊ KỲ HỌP THỨ 7 HĐND QUẬN KHÓA XVIII, NHIỆM KỲ 2016 - 2021
 
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Khánh thành, bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho hộ ông Bùi Văn Bình phường Kênh Dương Ngày 27/6/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Kênh Dương phối hợp với UBND phường tổ chức khánh thành và bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình ông Bùi Văn Bình số nhà 143 phố Trại Lẻ thuộc tổ dân phố số 11 ..
hoidaptructruyen
Tin mới
Khánh thành, bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho hộ ông Bùi Văn Bình phường Kênh Dương
ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ TIẾP XÚC CỬ TRI CHUẨN BỊ KỲ HỌP THỨ 10 HĐND THÀNH PHỐ KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2016 - 2021
HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC HỘI GIỮA NHIỆM KỲ 2015 - 2020. TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG VÌ SỰ NGHIỆP CHĂM SÓC VÀ PHÁT HUY VAI TRÒ NGƯỜI CAO TUỔI
LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG ĐỢT 19/5
Đăng ký nghĩa vụ quân sự, phương tiện kỹ thuật nền kinh tế quốc dân tháng 4 năm 2019; đăng ký công dân trong độ tuổi dân quân tự vệ; rà soát, thống kê nguồn công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ năm 2020
Thực hiện Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND của HĐND thành phố trên địa bàn phường Kênh Dương năm 2019
LỄ RA QUÂN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019
ĐẠI BIỂU HĐND QUẬN LÊ CHÂN TIẾP XÚC CỬ TRI CHUẨN BỊ KỲ HỌP THỨ 7 HĐND QUẬN KHÓA XVIII, NHIỆM KỲ 2016 - 2021
Hội nghị kỷ niệm ngày Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, Tổng kết công tác phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và công tác mặt trận năm 2018
Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/04/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật
Giới thiệu những điểm mới của Luật Tố cáo năm 2018
Công khai thông tin: Công văn số 618/BHXH-CST ngày 01/10/2018 về việc cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH
Hội nghị tuyên truyền , phổ biến luật tố cáo năm 2018
Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 07/11