top-banner
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 12243
Khách trực tuyến : 5698
Thành viên trực tuyến : 2
 
THÔNG TIN KINH TẾ - XÃ HỘI
Thực hiện Kế hoạch số 104-KH/QU ngày 15/10/2019 của Quận ủy Lê Chân về “Ngày thứ 7 cùng dân” năm 2019, 2020; Căn cứ Kế hoạch của UBND Quận Lê Chân, Kế hoạch của Đảng ủy phường về tổ chức “Ngày thứ 7 cùng dân” năm 2019-2020...
top-banner top-banner
hoidaptructruyen
tthc