top-banner
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 13858
Khách trực tuyến : 4113
Thành viên trực tuyến : 1
 
banner-ads
THÔNG TIN KINH TẾ - XÃ HỘI
Chào mừng thành công Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên quận Lê Chân lần thứu IV (Nhiệm kỳ 2014 - 2019) ..
hoidaptructruyen
Tin mới
ĐẢNG ỦY PHƯỜNG VĨNH NIỆM TỔ CHỨC LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG ĐỢT 02/9/2019
Xử lý nghiêm người đứng đầu nếu cơ sở giáo dục thu ngoài học phí
Hội LHPN phường Vĩnh Niệm, phường Nghĩa Xá tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tín dụng cho cán bộ ngoài ngành.
CHƯƠNG TRÌNH LIÊN HOAN CA MÚA NHẠC HÈ 2019 CỤM 3
Thông tư số 01/2019/TT-BNV quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử
Nghị định 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư
Thông tư số 01/2019/TT-BNV quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử
Thông tư 01/2011/TT-BNV hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
Nghị định 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư
Công an Quận Lê Chân tổ chức cấp căn cước công dân lưu động cho các hộ gia đình Công giáo và hộ gia đình chính sách, người già yếu, người tàn tật không có khả năng đi lại tại phường Vĩnh Niệm.
Quy định mức trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019 ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM PHƯỜNG VĨNH NIỆM
LUẬT PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ
Từ 01/11/2019, hợp đồng sử dụng nhãn hiệu không phải đăng ký với CQNN
LỊCH SỬ, Ý NGHĨA NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ
tthc