Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 96587
Khách trực tuyến : 3925
Thành viên trực tuyến : 0
 
GIỚI THIỆU CHUNG
Phân công công tác của Giám đốc, Phó Giám đốc.
29/01/2015 - 14:33
TIẾP CẬN THÔNG TIN
DANH SÁCH CÁN BỘ ĐẦU MỐI LÀM NHIỆM VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN
15/05/2018 - 11:23
Danh sách cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ cung cấp thông tin..
HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA DOANH NGHIỆP (15/05/2018 - 11:15)
HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN (15/05/2018 - 11:14)
TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT DVC TRỰC TUYẾN (15/05/2018 - 11:14)
DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG (15/05/2018 - 11:13)
CƠ CẤU TỔ CHỨC (15/05/2018 - 11:13)
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Thông báo mời tham gia Hội chợ Triển lãm Công nghiệp - Thương mại Đồng bằng sông Cửu Long Kiên Giàn năm 2018
05/09/2018 - 10:19
Thông báo mời tham gia Hội chợ Triển lãm Công nghiệp - Thương mại Đồng bằng sông Cửu Long Kiên Giàn năm 2018 ..
Danh sách các cửa hàng Vinmat+ trên đại bàn thành phố Hải Phòng (24/08/2018 - 15:36)
Kết quả sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại trên địa bàn thành phố tháng 7 và 7 tháng năm 2018. (23/08/2018 - 11:39)
Tình hình sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2018 (14/08/2018 - 11:49)
Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN IOS 9001:2015 (02/08/2018 - 08:05)
Công bố quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về việc điều động và bổ nhiệm Giám đốc Sở Công thương. (02/08/2018 - 08:02)
DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA BHDC
Danh sách tổ chức, cá nhân tham gia BHĐC đến T7/2018
24/08/2018 - 09:30
Danh sách tổ chức, cá nhân tham gia BHĐC đến T7/2018..
QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH
Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu thành phố Hải Phòng đến năm 2020.
22/11/2013 - 16:44
Quy hoạch phát triển công nghiệp Hải Phòng giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2025. (05/11/2013 - 07:48)
Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ thành phố Hải Phòng đến năm 2020. (04/11/2013 - 15:56)
Quy hoạch phát triển công nghiệp Hải Phòng đến năm 2010 và 2020. (31/08/2011 - 11:15)
Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hải Phòng giai đoạn 2006 - 2010 có xét đến 2020 (31/08/2011 - 11:10)
Danh mục các khu, cụm công nghiệp đang hoạt động. (31/08/2011 - 11:05)
HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
Các văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động thời gian qua
05/02/2018 - 14:59
Các văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động thời gian qua..
Điều chỉnh thông tin: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MARITIME SHIP BROKERS CO., LTD TẠI HẢI PHÒNG (31/01/2018 - 16:05)
Văn phòng đại diện được cấp phép: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY BZ ALPHA NAVIGATION TẠI HẢI PHÒNG (31/01/2018 - 16:02)
Văn phòng đại diện được cấp phép: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ASICS TRADING CO., LTD.TẠI HẢI PHÒNG (31/01/2018 - 15:59)
Các văn phòng đại diện được cấp phép hoạt động thời gian qua (03/10/2017 - 09:26)
Các văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động thời gian qua (03/10/2017 - 09:24)
VĂN BẢN PHÁP QUY
Triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ
14/09/2018 - 13:47
Triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ..
Văn bản mới về hoạt động Thương mại Xuất nhập khẩu (21/08/2018 - 14:07)
Văn bản mới về Quản lý ngoại thương và Xuất xứ hàng hóa (26/06/2018 - 11:43)
Công bố hợp quy của doanh nghiệp về sản phẩm dệt may (03/05/2018 - 15:05)
Nghị định số 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp (24/04/2018 - 10:41)
Thông báo về việc ECC áp dụng biện pháp phòng vệ ngưỡng (23/03/2018 - 10:38)