Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 96587
Khách trực tuyến : 3571
Thành viên trực tuyến : 2
 
GIỚI THIỆU CHUNG
Phân công công tác của Giám đốc, Phó Giám đốc.
29/01/2015 - 14:33
TIẾP CẬN THÔNG TIN
DANH SÁCH CÁN BỘ ĐẦU MỐI LÀM NHIỆM VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN
15/05/2018 - 11:23
Danh sách cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ cung cấp thông tin..
HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA DOANH NGHIỆP (15/05/2018 - 11:15)
HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN (15/05/2018 - 11:14)
TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT DVC TRỰC TUYẾN (15/05/2018 - 11:14)
DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG (15/05/2018 - 11:13)
CƠ CẤU TỔ CHỨC (15/05/2018 - 11:13)
HỢP ĐỒNG MẪU
TỔNG HỢP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG MẪU (ISO)
02/10/2018 - 14:56
TỔNG HỢP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG MẪU (ISO)..
Danh sách Hợp đồng mẫu cấp năm 2018 (02/10/2018 - 14:08)
DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC CÁ NHÂN THAM GIA BHĐC
Danh sách tổ chức, cá nhân tham gia BHĐC đến T7/2018
17/10/2018 - 11:20
Danh sách tổ chức, cá nhân tham gia BHĐC đến T7/2018..
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ năm 2018
15/11/2018 - 10:14
THÔNG BÁO Danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ năm 2018..
Sở Công Thương tổ chức chương trình “Tháng khuyến mại Hải Phòng 2018” (13/11/2018 - 08:09)
Thông báo Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật công nhân lao động thành phố Hải Phòng năm 2018-2019 (23/10/2018 - 13:43)
Một số điểm mới của Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 (Luật Tố cáo 2018) (22/10/2018 - 11:13)
V/v tham gia ý kiến với dự thảo Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công thành phố Hải Phòng (18/10/2018 - 15:55)
Thông báo mời tham gia Hội chợ Công nghiệp - Thương mại khu vực phía Bắc, Nam Định năm 2018 (18/10/2018 - 15:45)
HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
Các văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động thời gian qua
05/02/2018 - 14:59
Các văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động thời gian qua..
Điều chỉnh thông tin: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MARITIME SHIP BROKERS CO., LTD TẠI HẢI PHÒNG (31/01/2018 - 16:05)
Văn phòng đại diện được cấp phép: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY BZ ALPHA NAVIGATION TẠI HẢI PHÒNG (31/01/2018 - 16:02)
Văn phòng đại diện được cấp phép: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ASICS TRADING CO., LTD.TẠI HẢI PHÒNG (31/01/2018 - 15:59)
Các văn phòng đại diện được cấp phép hoạt động thời gian qua (03/10/2017 - 09:26)
Các văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động thời gian qua (03/10/2017 - 09:24)
THÔNG BÁO, CÁC VĂN BẢN CỦA NGÀNH
Thông báo về việc đăng ký nhu cầu chuyển giao công nghệ của doanh nghiệp
15/11/2018 - 09:26
Thông báo về việc đăng ký nhu cầu chuyển giao công nghệ của doanh nghiệp ..
Mời tham dự Hội thảo xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp chế biến thực phẩm (06/11/2018 - 16:37)
CÔNG BỐ HỢP QUY SẢN PHẨM DỆT MAY (25/10/2018 - 16:43)
Thông báo mời tham gia Hội chợ triển lãm hàng Công nghiệp nông thôn và nông sản vùng đồng bằng sông Hồng- Lễ hội Cam Hưng Yên năm 2018 (24/10/2018 - 15:39)
THÔNG BÁO “V/v mời tham gia Hội chợ Kinh tế thương mại Biên giới Trung - Việt (Hà Khẩu) lần thứ 18, năm 2018” (22/10/2018 - 11:19)
Thông báo danh mục địa điểm tổ chức Hội chợ triển lãm, lĩnh vực ưu tiên được tổ chức Hội chợ triển lãm trên địa bàn năm 2019. (22/10/2018 - 11:19)
Tin mới
Danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ năm 2018
Thông báo về việc đăng ký nhu cầu chuyển giao công nghệ của doanh nghiệp
Các văn phòng đại diện được gia hạn Giấy phép
Các văn phòng đại diện được Giấy phép
Các văn phòng đại diện điều chỉnh Giấy phép
Các văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động thời gian qua
Sở Công Thương tổ chức chương trình “Tháng khuyến mại Hải Phòng 2018”
Mời tham dự Hội thảo xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp chế biến thực phẩm
CÔNG BỐ HỢP QUY SẢN PHẨM DỆT MAY
Thông báo mời tham gia Hội chợ triển lãm hàng Công nghiệp nông thôn và nông sản vùng đồng bằng sông Hồng- Lễ hội Cam Hưng Yên năm 2018
Thông báo Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật công nhân lao động thành phố Hải Phòng năm 2018-2019
Thông báo mời tham gia Hội chợ Công Thương khu vực đồng bằng sông Hồng - Vĩnh Phúc 2018
Thông báo danh mục địa điểm tổ chức Hội chợ triển lãm, lĩnh vực ưu tiên được tổ chức Hội chợ triển lãm trên địa bàn năm 2019.
THÔNG BÁO “V/v mời tham gia Hội chợ Kinh tế thương mại Biên giới Trung - Việt (Hà Khẩu) lần thứ 18, năm 2018”
Luật Tố cáo số 25/2018/QH14