Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 96587
Khách trực tuyến : 875
Thành viên trực tuyến : 1
 
GIỚI THIỆU CHUNG
Phân công công tác của Giám đốc, Phó Giám đốc.
29/01/2015 - 14:33
TIẾP CẬN THÔNG TIN
DANH SÁCH CÁN BỘ ĐẦU MỐI LÀM NHIỆM VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN
15/05/2018 - 11:23
Danh sách cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ cung cấp thông tin..
HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA DOANH NGHIỆP (15/05/2018 - 11:15)
HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN (15/05/2018 - 11:14)
TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT DVC TRỰC TUYẾN (15/05/2018 - 11:14)
DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG (15/05/2018 - 11:13)
CƠ CẤU TỔ CHỨC (15/05/2018 - 11:13)
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Thông báo mời tham dự Hội nghị "Gặp gỡ Châu Âu"
15/05/2018 - 09:51
Thông báo mời tham dự Hội nghị "Gặp gỡ Châu Âu" ..
Thông báo mời Doanh nghiệp đi học tập, trao đổi kinh nghiệm quản lý tại Kitakyushu Nhật Bản (11/05/2018 - 17:01)
THƯƠNG LƯỢNG THỰC CHẤT, THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ SẼ ĐƯỢC NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐÓN NHẬN - Vũ Ngọc Thức, Chủ tịch Công đoàn Ngành Công thương Hải Phòng (11/05/2018 - 16:59)
Mời đăng ký tham gia Chương trình THQG năm 2018 (02/05/2018 - 14:07)
Đại hội Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023 (26/04/2018 - 15:03)
Mời tham dự Hội thảo với chủ đề “Quy định mới về xuất xứ hàng hóa và Tự chứng nhận xuất xứ trong khuôn khổ GSP đối với doanh nghiệp da, giầy và túi xách khu vực phía Bắc” (26/04/2018 - 09:09)
SẢN PHẨM CHỦ LỰC
Quyết định số 2646/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của UBND TP Hải Phòng V/v phê duyệt Đề án xây dựng tiêu chí đánh giá, xét chọn và hỗ trợ phát triển SPCNCL Hải Phòng giai đoạn 2010-2020
30/08/2011 - 17:35
Kế hoạch triển khai Chương trình hỗ trợ phát triển SPCNCL Hải Phòng giai đoạn 2010-2015 (30/08/2011 - 17:32)
QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH
Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu thành phố Hải Phòng đến năm 2020.
22/11/2013 - 16:44
Quy hoạch phát triển công nghiệp Hải Phòng giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2025. (05/11/2013 - 07:48)
Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ thành phố Hải Phòng đến năm 2020. (04/11/2013 - 15:56)
Quy hoạch phát triển công nghiệp Hải Phòng đến năm 2010 và 2020. (31/08/2011 - 11:15)
Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hải Phòng giai đoạn 2006 - 2010 có xét đến 2020 (31/08/2011 - 11:10)
Danh mục các khu, cụm công nghiệp đang hoạt động. (31/08/2011 - 11:05)
HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
Các văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động thời gian qua
05/02/2018 - 14:59
Các văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động thời gian qua..
Điều chỉnh thông tin: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MARITIME SHIP BROKERS CO., LTD TẠI HẢI PHÒNG (31/01/2018 - 16:05)
Văn phòng đại diện được cấp phép: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY BZ ALPHA NAVIGATION TẠI HẢI PHÒNG (31/01/2018 - 16:02)
Văn phòng đại diện được cấp phép: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ASICS TRADING CO., LTD.TẠI HẢI PHÒNG (31/01/2018 - 15:59)
Các văn phòng đại diện được cấp phép hoạt động thời gian qua (03/10/2017 - 09:26)
Các văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động thời gian qua (03/10/2017 - 09:24)
VĂN BẢN PHÁP QUY
Công bố hợp quy trên của doanh nghiệp dệt may
26/06/2018 - 11:43
Công bố hợp quy trên của doanh nghiệp dệt may..
Công bố hợp quy của 02 doanh nghiệp về sản phẩm dệt may (03/05/2018 - 15:05)
Nghị định số 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp (24/04/2018 - 10:41)
Thông báo về việc ECC áp dụng biện pháp phòng vệ ngưỡng (23/03/2018 - 10:38)
Văn bản mới về Hoạt động Thương mại Biên giới (16/03/2018 - 12:36)
Thực hiện Nghị định 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ (01/03/2018 - 11:10)