Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 96586
Khách trực tuyến : 1984
Thành viên trực tuyến : 6
 

GIỚI THIỆU CHUNG
Phân công công tác của Giám đốc, Phó Giám đốc.
29/01/2015 - 14:33
TIN TỨC - SỰ KIỆN
THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP Số 13, Kỳ 1 tháng 11 năm 2017
17/11/2017 - 13:36
THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP Số 13 năm 2017 Kỳ 1 tháng 11 năm 2017..
Hải Phòng tham gia triển lãm "Việt Nam- đối tác kinh doanh tin cậy và giàu tiềm năng" (14/11/2017 - 15:51)
THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP Số 12, Kỳ 2 tháng 10 năm 2017 (10/11/2017 - 14:48)
THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP Số 11, Kỳ 1 tháng 10 năm 2017 (19/10/2017 - 07:27)
Khai mạc Hội chợ triển lãm Công nghiệp- Tiểu thủ công nghiệp và làng nghề Hải Phòng 2017 (19/10/2017 - 07:27)
THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP, Số 10, Kỳ 2 tháng 9 năm 2017 (21/09/2017 - 06:56)
SẢN PHẨM CHỦ LỰC
Quyết định số 2646/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của UBND TP Hải Phòng V/v phê duyệt Đề án xây dựng tiêu chí đánh giá, xét chọn và hỗ trợ phát triển SPCNCL Hải Phòng giai đoạn 2010-2020
30/08/2011 - 17:35
Kế hoạch triển khai Chương trình hỗ trợ phát triển SPCNCL Hải Phòng giai đoạn 2010-2015 (30/08/2011 - 17:32)
QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH
Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu thành phố Hải Phòng đến năm 2020.
22/11/2013 - 16:44
Quy hoạch phát triển công nghiệp Hải Phòng giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2025. (05/11/2013 - 07:48)
Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ thành phố Hải Phòng đến năm 2020. (04/11/2013 - 15:56)
Quy hoạch phát triển công nghiệp Hải Phòng đến năm 2010 và 2020. (31/08/2011 - 11:15)
Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hải Phòng giai đoạn 2006 - 2010 có xét đến 2020 (31/08/2011 - 11:10)
Danh mục các khu, cụm công nghiệp đang hoạt động. (31/08/2011 - 11:05)
HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
Các văn phòng đại diện được cấp phép hoạt động thời gian qua
03/10/2017 - 09:26
Các văn phòng đại diện được cấp phép hoạt động thời gian qua..
Các văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động thời gian qua (03/10/2017 - 09:24)
Giới thiệu về các Nghệ nhân ngành tiểu thủ công nghiệp - thủ công mỹ nghiệ của Hải Phòng và sản phẩm của Nghệ nhân. (21/10/2016 - 15:17)
Tập huấn hướng dẫn dăng ký dán nhãn năng lượng trực tuyến. (08/05/2014 - 16:29)
Lớp tập huấn “Phổ biến kiến thức về chính sách thương mại các nước và đặc điểm thị trường xuất khẩu chủ lực của Việt Nam” (13/01/2014 - 13:18)
Quy trình và thủ tục xét chọn "Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín" ban hành kèm theo Quyết định số 7312/QĐ-BCT ngày 07/10/2013. (06/01/2014 - 08:31)
VĂN BẢN PHÁP QUY
Xin ý kiến doanh nghiệp về các chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển CNHT trên địa bàn
31/05/2017 - 11:24
Xin ý kiến doanh nghiệp về các chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển CNHT trên địa bàn ..
Số hiệu: 142/TB-SCT. Tên văn bản: Về việc chấp nhận Hợp đồng đăng ký theo mẫu của Công ty TNHH Dịch vụ Đại Quyết. (03/06/2016 - 08:46)
Số hiệu: 256/TB-SCT. Tên văn bản: Về việc chấp nhận Hợp đồng đăng ký theo mẫu của Công ty CP Hà Việt. (03/06/2016 - 08:44)
Số hiệu: 255/TB-SCT. Tên văn bản: Về việc chấp nhận Hợp đồng đăng ký theo mẫu của Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn Thị Tươi. (03/06/2016 - 08:42)
Số hiệu: 192/TB-SCT. Tên văn bản: Về việc chấp nhận Hợp đồng đăng ký theo mẫu của Công ty CP Thông tin - Truyền thông (MIC) (03/06/2016 - 08:41)
Số hiệu: 190/TB-SCT. Tên văn bản: Về việc chấp nhận Hợp đồng đăng ký theo mẫu của HTX Nông nghiệp Tân Tiến. (03/06/2016 - 08:40)
Tin mới
THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP Số 13, Kỳ 1 tháng 11 năm 2017
Hải Phòng tham gia triển lãm "Việt Nam- đối tác kinh doanh tin cậy và giàu tiềm năng"
THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP Số 12, Kỳ 2 tháng 10 năm 2017
Khai mạc Hội chợ triển lãm Công nghiệp- Tiểu thủ công nghiệp và làng nghề Hải Phòng 2017
THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP Số 11, Kỳ 1 tháng 10 năm 2017
Các văn phòng đại diện được cấp phép hoạt động thời gian qua
Các văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động thời gian qua
THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP Số 9 năm 2017 Kỳ 1
THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP, Số 10, Kỳ 2 tháng 9 năm 2017
THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP Số 8 năm 2017, Kỳ 2 tháng 8 năm 2017
Thư mời tham dự chương trình học tập và xúc tiến thương mại tại châu âu tháng 11/2017
Thông báo về việc triển khai Đề án phát triển nhiên liệu sinh học theo Quyết định số 177/2007/QĐ-TTg và lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg
THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP, Kỳ 1 tháng 8 năm 2017
THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP, Kỳ 2 tháng 7 năm 2017
Thông báo văn bản hướng dẫn thực hiện Hiệp định Thương mại biên giới Việt - Lào của nước CHDCND Lào.