Liên kết website
   
THÔNG TIN DU LỊCH
ĐẾN VIỆT HẢI ĐỂ THƯỞNG THỨC KHOAI SỌ MÙN ỐC  Khoai sọ Mùn Ốc (hay khoai môn Việt Hải) là một giống cây trồng bản địa, cùng họ với khoai môn, được trồng từ rất lâu đời tại xã Việt Hải, huyện đảo Cát Hải, thành phố Hải Phòng...