Tin mới
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức
Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức (vòng 2)
Thông báo tiếp nhận công chức không qua thi tuyển và xét chuyển CBCC cấp xã thành công chức
Công văn số 2179/SNV-CCVC ngày 21/8/2019 của SNV về việc rà soát, đề xuất đăng ký bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức theo biên chế giao năm 2019
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức
Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
Thông báo đăng ký nhu cầu học bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN ngạch CV, CVC; kĩ năng lãnh đạo cấp phòng cho viên chức từ nguồn kinh phí do đơn vị, cá nhân chi trả
Thông báo đăng ký nhu cầu học bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN ngạch CV, CVC; bồi dưỡng kĩ năng lãnh đạo cấp phòng đối với cán bộ, công chức
Thông báo đăng ký nhu cầu học bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương; cấp huyện và tương đương
Thông báo lùi thời gian tổ chức thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên năm 2018
Hệ thống tài liệu ISO năm 2019
Thông báo nộp phí phúc khảo kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính năm 2018
Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên năm 2018
Công văn số 1462/SNV-CCVC ngày 07/6/2019 của Sở Nội vụ về việc về việc thông báo triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên năm 2018
Công văn số 1427/SNV-TCBC&TCPCP ngày 05/6/2019 của Sở Nội vụ về việc lập kế hoạch biên chế, số lượng người làm việc năm 2020