Thông báo đăng ký nhu cầu học bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN ngạch CV, CVC; kĩ năng lãnh đạo cấp phòng cho viên chức từ nguồn kinh phí do đơn vị, cá nhân chi trả
Thời gian: 09/07/2019 - 15:41
 Thông báo đăng ký nhu cầu học bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN ngạch CV, CVC; kĩ năng lãnh đạo cấp phòng cho viên chức từ nguồn kinh phí do đơn vị, cá nhân chi trả
Tin nổi bật
Thông báo đăng ký nhu cầu học bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN ngạch CV, CVC; bồi dưỡng kĩ năng lãnh đạo cấp phòng đối với cán bộ, công chức
Thông báo đăng ký nhu cầu học bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương; cấp huyện và tương đương
Thông báo lùi thời gian tổ chức thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên năm 2018
Thông báo nộp phí phúc khảo kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính năm 2018
Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên năm 2018
Công văn số 1462/SNV-CCVC ngày 07/6/2019 của Sở Nội vụ về việc về việc thông báo triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên năm 2018
Công văn số 1427/SNV-TCBC&TCPCP ngày 05/6/2019 của Sở Nội vụ về việc lập kế hoạch biên chế, số lượng người làm việc năm 2020
Công văn số 1068/SNV-CCVC ngày 06/5/2019 báo cáo số lượng, chất lượng CBCCVC năm 2018
 


Tin mới
Thông báo đăng ký nhu cầu học bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN ngạch CV, CVC; kĩ năng lãnh đạo cấp phòng cho viên chức từ nguồn kinh phí do đơn vị, cá nhân chi trả
Thông báo đăng ký nhu cầu học bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN ngạch CV, CVC; bồi dưỡng kĩ năng lãnh đạo cấp phòng đối với cán bộ, công chức
Thông báo đăng ký nhu cầu học bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương; cấp huyện và tương đương
Thông báo lùi thời gian tổ chức thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên năm 2018
Thông báo nộp phí phúc khảo kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính năm 2018
Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên năm 2018
Công văn số 1462/SNV-CCVC ngày 07/6/2019 của Sở Nội vụ về việc về việc thông báo triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên năm 2018
Công văn số 1427/SNV-TCBC&TCPCP ngày 05/6/2019 của Sở Nội vụ về việc lập kế hoạch biên chế, số lượng người làm việc năm 2020
Công văn số 1068/SNV-CCVC ngày 06/5/2019 báo cáo số lượng, chất lượng CBCCVC năm 2018
Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức
THÔNG BÁO Kết quả làm bài sát hạch trên máy tính, danh sách người đủ điều kiện tham gia vòng phỏng vấn (bước 2) và thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn.
Thông báo danh mục tài liệu tham khảo phục vụ kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên chính và thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên năm 2018
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi; các môn thi; dự kiến thời gian, địa điểm hướng dẫn ôn tập và tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2018
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi; các môn thi; dự kiến thời gian, địa điểm hướng dẫn ôn tập và tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018
Thông báo bổ sung danh sách sách các trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận công chức không qua thi tuyển năm 2019 (đợt 1)