Thông báo đăng ký nhu cầu thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương 2017
Thời gian: 25/07/2017 - 10:29
 Căn cứ quy định tại Khoản 4, Điều 30 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức “Hàng năm, căn cứ nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện nâng ngạch công chứcquy định tại Điều 29 Nghị định này, các cơ quan nhà nước xây dựng kế hoạch thi nâng ngạch của từng ngạch công chức gửi Bộ Nội vụ”...
Tin nổi bật
Thông tin tuyển sinh đào tạo Thạc sỹ năm 2017 chuyên ngành: Quản lý kinh tế; Kinh tế chính trị; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Triết học
Thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2016
Thống kê tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp
Thông báo về việc lập kế hoạch biên chế, số lượng người làm việc năm 2018
Thông báo kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2016
Biểu mẫu thống kê số lượng đội ngũ công chức trình độ Đại học trở lên ngành Tài chính - Kế toán
Báo cáo biên chế, đội ngũ công chức, viên chức, lao động hợp đồng giai đoạn 2011-2016
Hội đồng thi nâng ngạch công chức thông báo kết quả điểm phúc khảo kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên chính năm 2016
 
Thông tin tuyển dụng Công chức, Viên chức
Để chuẩn bị tổ chức kỳ thi tuyển công chức thành phố năm 2016, Sở Nội vụ (cơ quan thường trực Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố) đề nghị Giám đốc các sở, ngành thành phố chỉ đạo thực hiện rà soát và đề xuất điều chỉnh, bổ sung danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành do cơ quan đề xuất, đã được sử dụng trong kỳ thi tuyển công chức năm 2014, để phục vụ kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố năm 2016,..


Tin mới
Thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2016
Hội đồng kiểm tra, sát hạch thông báo thời gian, địa điểm, nội dung tài liệu tham khảo phục vụ tuyển dụng công chức không qua thi và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức
Thông báo đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức theo biên chế giao năm 2016
Quyết định số 2958/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ và Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện thành phố Hải Phòng
Đăng ký nhu cầu học bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN ngạch CV, CVC; bồi dưỡng kĩ năng lãnh đạo cấp phòng
Sơ đồ phòng thi tuyển công chức năm 2014
Danh sách các ca thi tuyển công chức năm 2014
Báo cáo kết quả công tác tháng 5/2016
Kế hoạch số 185/KH-UBBC ngày 30/5/2016 về Tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo thời gian, địa điểm hướng dẫn ôn tập và dự kiến thời gian, địa điểm thi tuyển
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo nội dung Quyết định ban hành Nội quy thi trắc nghiệm trên máy vi tính kỳ thi tuyển công chức tại thành phố Hải Phòng
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo nội dung tài liệu môn ngoại ngữ (tiếng Anh) và tin học phục vụ kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2014 để thí sinh tham khảo
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo nội dung tài liệu môn thi viết kiến thức chung phục vụ kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2014
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo nội dung tài liệu môn nghiệp vụ chuyên ngành phục vụ kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2014 (Môn thi viết chuyên ngành ).
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo nội dung tài liệu môn nghiệp vụ chuyên ngành phục vụ kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2014 (Môn thi trắc nghiệm chuyên ngành ).