THÔNG BÁO Kết quả trúng tuyển công chức và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển công chức kỳ tuyển dụngcông chức theo biên chế giao 2019
Thời gian: 20/01/2020 - 13:42
 Kết quả trúng tuyển công chức và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển công chức kỳ tuyển dụngcông chức theo biên chế giao 2019
Tin nổi bật
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC THEO CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ ĐƯỢC GIAO NĂM 2019 TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Biểu mẫu về việc báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN TỔ CHỨC THI VÒNG 2 (PHỎNG VẤN) KỲ THI TUYỂN, XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC THEO BIÊN CHẾ GIAO NĂM 2019
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN PHỎNG VẤN VÒNG 2 (VÒNG PHỎNG VẤN) KỲ THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC THEO BIÊN CHẾ GIAO 2019
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN TỔ CHỨC THI VÒNG 2 (PHỎNG VẤN) KỲ THI TUYỂN, XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC THEO BIÊN CHẾ GIAO NĂM 2019
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI VÒNG 2 (VÒNG PHỎNG VẤN) KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC THEO BIÊN CHẾ GIAO NĂM 2019
Báo cáo kết quả đánh giá, phân loại và xử lý kỷ luật đối với CBCCVC năm 2019
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN TỔ CHỨC THI VÒNG 2 (PHỎNG VẤN) KỲ THI TUYỂN, XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC THEO BIÊN CHẾ GIAO NĂM 2019
 


Tin mới
THÔNG BÁO Kết quả trúng tuyển công chức và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển công chức kỳ tuyển dụngcông chức theo biên chế giao 2019
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC THEO CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ ĐƯỢC GIAO NĂM 2019 TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Biểu mẫu về việc báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN TỔ CHỨC THI VÒNG 2 (PHỎNG VẤN) KỲ THI TUYỂN, XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC THEO BIÊN CHẾ GIAO NĂM 2019
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN PHỎNG VẤN VÒNG 2 (VÒNG PHỎNG VẤN) KỲ THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC THEO BIÊN CHẾ GIAO 2019
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN TỔ CHỨC THI VÒNG 2 (PHỎNG VẤN) KỲ THI TUYỂN, XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC THEO BIÊN CHẾ GIAO NĂM 2019
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI VÒNG 2 (VÒNG PHỎNG VẤN) KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC THEO BIÊN CHẾ GIAO NĂM 2019
Báo cáo kết quả đánh giá, phân loại và xử lý kỷ luật đối với CBCCVC năm 2019
Quyết định số 3064/QĐ-UBND ngày 03/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục TTHC thay thế lĩnh vực nội vụ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN TỔ CHỨC THI VÒNG 2 (PHỎNG VẤN) KỲ THI TUYỂN, XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC THEO BIÊN CHẾ GIAO NĂM 2019
Thông báo về việc triệu tập thí sinh dự thi Vòng 2 (Vòng phỏng vấn)
Thông báo về việc tổ chức thi vòng 2 (phỏng vấn) kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức theo biên chế giao 2019
THÔNG BÁO KẾT QUẢ VÒNG 1 (ĐỐI VỚI THI TUYỂN CÔNG CHỨC) KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC THEO BIÊN CHẾ GIAO NĂM 2019
THÔNG BÁO THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, DANH SÁCH THÍ SINH THEO SỐ BAO DANH VÀ THEO CA THI (DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC THEO BIÊN CHẾ GIAO 2019)
THÔNG BÁO Về việc hướng dẫn thi kỳ tuyển dụng công chức theo biên chế giao 2019