Văn bản pháp quy


Tổng Cục Thuế
Tổng Cục Hải Quan
Viện Chiến lược và CSTC
Tạp chí tài chính
Tài chính điện tử


                BẢN TIN NỢ CÔNG
Quản lý nợ
____________________________________________________
       BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 66744
Khách trực tuyến : 8982
Thành viên trực tuyến : 8
 
Description: D:\Văn phòng\web Sở\2016\ngày Pháp luật\phapluatvietnam2016.png
HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM NĂM 2017
Thời gian: 09/11/2017 - 10:59
 HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM NĂM 2017 Nhằm tôn vinh Hiếp pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội, ngày 9 tháng 11 hàng năm đã trở thành Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và thực hiện kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 17/01/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017, Kế hoạch thực hiện ngày Pháp luật Việt Nam năm 2017 và Kế hoạch triển khai, thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tài chính tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật đến các cán bộ, công chức với mục đích: - Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành và thi hành pháp luật trong thực thi công vụ của công chức cơ quan Sở Tài chính...
Tin nổi bật
MỘT SỐ CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT TRONG QUÝ IV/2017
Công khai Thỏa thuận khung mua sắm tập trung cho gói thầu công nghệ thông tin.
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm xe ô tô cứu thương có gắn thiết bị chuyên dùng theo phương thức tập trung của thành phố Hải Phòng.
Đăng tải thỏa thuận khung, tài liệu mô tả chi tiết từng tài sản; mẫu hợp đồng mua sắm gói thầu số 01 mua sắm máy móc, thiết bị theo phương thức tập trung đợt 1 năm 2017 cho khối quận, huyện của Thành phố Hải Phòng.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2 mua sắm máy móc, thiết bị theo phương thức tập trung đợt 1 năm 2017 cho khối sở, ngành, đơn vị của thành phố Hải Phòng.
Đăng tải thỏa thuận khung, tài liệu mô tả chi tiết từng tài sản; mẫu hợp đồng mua sắm gói thầu số 2 mua sắm máy móc, thiết bị theo phương thức tập trung đợt 1 năm 2017 cho khối sở, ngành, đơn vị của thành phố Hải Phòng.
Chương trình hoạt động cùng Chi đoàn Cục Tài chính doanh nghiệp, Chi đoàn Cục Giá - Bộ Tài chính
Dự thảo Nghị quyết về việc quy định tỷ lệ phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương
 
Thông báo
Thông báo tuyển dụng Công chức năm 2016 tại thành phố Hải Phòng
14/08/2017 - 17:43
Thông báo tuyển dụng Công chức năm 2016 tại thành phố Hải Phòng Thongbaotuyendung 2016.pdf di-310-TB-UBND.signed.pdf..
Thông báo về việc triển khai tờ khai nộp phí qua internet (23/05/2017 - 23:21)
Thông báo cung cấp thông tin người phát ngôn của Sở Tài chính Hải Phòng (17/04/2017 - 15:57)
Thông báo: Chuyển trụ sở làm việc của Sở Tài chính Hải Phòng (04/01/2017 - 11:47)
Thư mời tham gia quảng cáo, tài trợ nhân dịp tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2016 (13/04/2016 - 16:12)
Tạm dừng hệ thống TABMIS từ ngày 05/02/2016 đến ngày 14/02/2016 (04/02/2016 - 10:45)
Công khai ngân sách
Quyết định 2890/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2015
01/12/2016 - 15:37
Quyết định 2890/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2015..
Quyết định 2454/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 về việc công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2014 (30/10/2015 - 15:25)
Quyết định số 454/2015/QĐ-UBND ngày 26/02/2015 về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2015. (17/03/2015 - 14:24)
Quyết định 2301/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 về việc công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2013 (04/02/2015 - 09:02)
Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về việc phê chuẩn Quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2013 (01/08/2014 - 08:20)
Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2014 (08/01/2014 - 11:33)
Bộ phận Một cửa (ISO 9001:2008)
1. Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách
19/06/2017 - 19:05
IV...
12. Thủ tục quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản (19/06/2017 - 19:04)
11. Thủ tục đề nghị hỗ trợ tiền thuê đất, thuê mặt nước (19/06/2017 - 19:03)
10. Thủ tục thanh toán kinh phí đào tạo nguồn nhân lực (19/06/2017 - 19:03)
9. Thủ tục tạm ứng kinh phí đào tạo nguồn nhân lực (19/06/2017 - 19:02)
8. Thủ tục thanh toán kinh phí hỗ trợ phát triển thị trường (19/06/2017 - 19:01)
Cải cách hành chính - Phòng chống tham nhũng
Công văn số 2295/BTC-TTr ngày 24/02/2014 về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2014
13/03/2014 - 11:22
Công văn số 2295/BTC-TTr ngày 24/02/2014 về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2014..
Kế hoạch thanh tra, kiểm tra Tài chính - Ngân sách năm 2014 (13/11/2013 - 11:29)
Báo cáo công tác Thanh tra Tài chính Qúy 3 năm 2013 (18/09/2013 - 08:39)
Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2013 của Sở Tài chính Hải Phòng (15/07/2013 - 09:25)
Báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm 2013, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2013 của Sở Tài chính (14/06/2013 - 10:12)
Thực hiện chương trình công tác thanh tra, kiểm tra Tài chính tháng 6 và 6 tháng năm 2013 (03/06/2013 - 14:02)
Quỹ đầu tư và phát triển đất
Công khai Thỏa thuận khung mua sắm tập trung cho gói thầu công nghệ thông tin.
02/11/2017 - 18:00
Quỹ Đầu tư và Phát triển đất công khai Thỏa thuận khung Gói thầu Mua sắm trang thiết bị tin học phục vụ triển khai hệ thống một cửa điện tử và phục vụ công tác quản lý thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực các cửa khẩu cảng biển...
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm xe ô tô cứu thương có gắn thiết bị chuyên dùng theo phương thức tập trung của thành phố Hải Phòng. (31/10/2017 - 16:15)
Đăng tải thỏa thuận khung, tài liệu mô tả chi tiết từng tài sản; mẫu hợp đồng mua sắm gói thầu số 2 mua sắm máy móc, thiết bị theo phương thức tập trung đợt 1 năm 2017 cho khối sở, ngành, đơn vị của thành phố Hải Phòng. (19/10/2017 - 11:21)
Đăng tải thỏa thuận khung, tài liệu mô tả chi tiết từng tài sản; mẫu hợp đồng mua sắm gói thầu số 01 mua sắm máy móc, thiết bị theo phương thức tập trung đợt 1 năm 2017 cho khối quận, huyện của Thành phố Hải Phòng. (19/10/2017 - 16:26)
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2 mua sắm máy móc, thiết bị theo phương thức tập trung đợt 1 năm 2017 cho khối sở, ngành, đơn vị của thành phố Hải Phòng. (19/10/2017 - 16:23)
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung máy móc, thiết bị năm 2017 của thành phố Hải Phòng cho khối quận huyện (25/09/2017 - 16:35)
Thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng ... khu vực cửa khẩu cảng biển
Quy chế thực hiện thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng
17/08/2017 - 16:05
Quy chế thực hiện thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng..
Thông báo về việc triển khai tờ khai nộp phí qua internet (23/05/2017 - 23:21)
Tin tức
HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM NĂM 2017
09/11/2017 - 10:59
Description: D:\Văn phòng\web Sở\2016\ngày Pháp luật\phapluatvietnam2016.png HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM NĂM 2017 Nhằm tôn vinh Hiếp pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội, ngày 9 tháng 11 hàng năm đã trở thành Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và thực hiện kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 17/01/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017, Kế hoạch thực hiện ngày Pháp luật Việt Nam năm 2017 và Kế hoạch triển khai, thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tài chính tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật đến các cán bộ, công chức với mục đích: - Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành và thi hành pháp luật trong thực thi công vụ của công chức cơ quan Sở Tài chính. - Đồng thời, thông qua các hoạt động tổ chức Ngày Pháp luật, tiếp tục tuyên truyền phổ biến sâu rộng Hiến pháp, các quy định của Bộ luật dân sự, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Ngân sách, Luật Kế toán và các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành thuộc lĩnh vực Tài chính...
Chương trình hoạt động cùng Chi đoàn Cục Tài chính doanh nghiệp, Chi đoàn Cục Giá - Bộ Tài chính (10/10/2017 - 10:15)
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 07/2017 (30/07/2017 - 19:47)
Chương tặng quà gia đình người co công tại xã Hoàng Châu, huyện Cát Hải nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017) (26/07/2017 - 15:14)
Đoàn thanh niên thăm, tặng quà gia đình người có công trên địa bàn huyện Kiến Thụy nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (24/07/2017 - 11:20)
Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Tài chính (14/07/2017 - 19:18)
Văn bản chỉ đạo điều hành
MỘT SỐ CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT TRONG QUÝ IV/2017
09/11/2017 - 10:57
MỘT SỐ CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT TRONG QUÝ IV/2017 1...
Thông tư 338/2016/TT-BTC: Quy định mới về kinh phí xây dựng VBQPPL (17/02/2017 - 18:33)
Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Phí và Lệ phí, Luật Kế toán (sửa đổi) số 1155/KH-UBND ngày 19/7/2016 của UBND thành phố (28/07/2016 - 17:01)
05 văn bản nổi bật liên quan đến tiền lương, tiền thưởng (bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/8/2016) vừa được cập nhật trong tuần qua (từ ngày 13 - 18/6/2016) (21/06/2016 - 15:26)
Thông tư 05/2016/TT-BNV hướng dẫn cách tính mức lương và phụ cấp của cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ ngày 01/5/2016 (17/06/2016 - 11:31)
Thông tư liên tịch số 220/2015/TTLT-BTC-BNV ngày 31/12/2015 (01/04/2016 - 08:28)
Dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công
Quyết định của UBND thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011-2015
03/05/2013 - 16:10
Quyết định của UBND thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011-2015..
Chương trình, Đề tài khoa học
Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND ngày 25/7/2013 Đề án Về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020
09/08/2013 - 17:46
Đề án Về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020..
Dự thảo Đề án Xã hội hóa (08/04/2013 - 16:09)
Xin ý kiến, góp ý dự thảo văn bản
Dự thảo Nghị quyết về việc quy định tỷ lệ phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương
05/10/2017 - 10:49
Dự thảo Nghị quyết về việc quy định tỷ lệ phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương ..
Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện các cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng (14/11/2013 - 09:39)
Dự thảo Quyết định về việc ban hành quy định chế độ giao đất, cho thuê đất, miễn giảm tiền thu sử dụng đất, tiền thuê đất đối với đất ở, đất đô thị cho các cơ sở thực hiện xã hội hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng (14/11/2013 - 09:36)
Tham gia, đóng góp ý kiến về Đề án Xã hội hóa (08/04/2013 - 16:09)
Kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của Sở Tài chính Hải Phòng (07/04/2013 - 08:01)
Góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (Sửa đổi năm 2013) (29/01/2013 - 08:46)
Tin mới
HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM NĂM 2017
MỘT SỐ CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT TRONG QUÝ IV/2017
Công khai Thỏa thuận khung mua sắm tập trung cho gói thầu công nghệ thông tin.
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm xe ô tô cứu thương có gắn thiết bị chuyên dùng theo phương thức tập trung của thành phố Hải Phòng.
Đăng tải thỏa thuận khung, tài liệu mô tả chi tiết từng tài sản; mẫu hợp đồng mua sắm gói thầu số 01 mua sắm máy móc, thiết bị theo phương thức tập trung đợt 1 năm 2017 cho khối quận, huyện của Thành phố Hải Phòng.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2 mua sắm máy móc, thiết bị theo phương thức tập trung đợt 1 năm 2017 cho khối sở, ngành, đơn vị của thành phố Hải Phòng.
Đăng tải thỏa thuận khung, tài liệu mô tả chi tiết từng tài sản; mẫu hợp đồng mua sắm gói thầu số 2 mua sắm máy móc, thiết bị theo phương thức tập trung đợt 1 năm 2017 cho khối sở, ngành, đơn vị của thành phố Hải Phòng.
Chương trình hoạt động cùng Chi đoàn Cục Tài chính doanh nghiệp, Chi đoàn Cục Giá - Bộ Tài chính
Dự thảo Nghị quyết về việc quy định tỷ lệ phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị tin học theo phương thức tập trung năm 2017 của thành phố Hải Phòng.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung máy móc, thiết bị năm 2017 của thành phố Hải Phòng cho khối quận huyện
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02 mua sắm máy móc, thiết bị theo phương thức tập trung đợt 1 năm 2017 của Thành phố Hải Phòng
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị tin học các cửa khẩu cảng biển theo phương thức tập trung năm 2017 của thành phố Hải Phòng
Quy chế thực hiện thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng
Thông báo tuyển dụng Công chức năm 2016 tại thành phố Hải Phòng
Hải Phòng có quần đảo Cát Bà lập hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt
Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định từ nay đến 2014 sẽ cổ phần hóa, bán 25% vốn tại các cảng biển cấp 1
Tỷ giá ngoại tệ

ngoại tệ
Mua vàoBán ra
AUD1714517402
CAD1760417994
CHF2284423303
DKK03674
EUR2675127085
GBP2988230361
HKD28682932
INR0365
JPY201205
KRW1922
KWD078012
MYR05557
NOK02838
RUB0433
SAR06282
SEK02774
SGD1668416986
THB682710
USD2269022760

Cục Quản lý Công sản

DATC
Quản lý giá
VSD
SCIC