Văn bản pháp quy


Tổng Cục Thuế
Tổng Cục Hải Quan
Viện Chiến lược và CSTC
Tạp chí tài chính
Tài chính điện tử


                BẢN TIN NỢ CÔNG
Quản lý nợ
____________________________________________________
       BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 66744
Khách trực tuyến : 649
Thành viên trực tuyến : 1
 
Thông báo
Thông báo: Về việc thực hiện thu phí qua Cổng thanh toán điện tử Hải quan từ ngày 06/01/2020
04/01/2020 - 16:04
Thông báo: Về việc thực hiện thu phí qua Cổng thanh toán điện tử Hải quan từ ngày 06/01/2020 ..
Thông báo Kết quả phát hành trái phiếu chính quyền địa phương thành phố Hải Phòng năm 2019 (24/12/2019 - 10:31)
Thông báo về việc triển khai thu phí từ 16/12/2019 (15/12/2019 - 07:58)
Thông báo: Về việc điều chuyển nhiệm vụ thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng từ quận Hải An sang Sở Tài Chính (30/11/2019 - 14:26)
Thông báo: Phát hành trái phiếu chính quyền địa phương thành phố Hải Phòng năm 2019 (01/11/2019 - 08:18)
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thi công chức lĩnh vực tài chính năm 2019 (21/10/2019 - 17:01)
Quy trình giải quyết công việc (ISO 9001:2015)
27. Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
26/01/2018 - 13:23
Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương..
26. Thủ tục quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản (26/01/2018 - 13:23)
25. Thủ tục thanh toán kinh phí đào tạo nguồn nhân lực (26/01/2018 - 13:23)
24. Thủ tục tạm ứng kinh phí đào tạo nguồn nhân lực (26/01/2018 - 13:23)
23. Thủ tục tạm ứng kinh phí đào tạo nguồn nhân lực (26/01/2018 - 13:22)
23. Thủ tục tạm ứng kinh phí hỗ trợ phát triển thị trường (26/01/2018 - 13:22)
Quỹ đầu tư và phát triển đất
Quỹ Đầu tư và Phát triển đất Hải Phòng thực hiện công khai tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung 2 khối Sở, ngành, đơn vị và Quận, huyện của thành phố Hải Phòng năm 2019 về: số lượng, chủng loại tài sản mua sắm, dự toán, nguồn vốn thực hiện mua sắm
27/02/2019 - 12:23
Quỹ Đầu tư và Phát triển đất Hải Phòng thực hiện công khai tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung 2 khối Sở, ngành, đơn vị và Quận, huyện của thành phố Hải Phòng năm 2019 về: số lượng, chủng loại tài sản mua sắm, dự toán, nguồn vốn thực hiện mua sắm..
Công khai nội dung của Phụ lục thỏa thuận khung gói thầu Mua sắm máy móc thiết bị cho khối quận, huyện theo phương thức tập trung năm 2018 của thành phố Hải Phòng, phần 2: Mua sắm máy in (10/01/2019 - 10:26)
Công khai nội dung của Phụ lục thỏa thuận khung gói thầu Mua sắm máy móc thiết bị cho khối quận, huyện theo phương thức tập trung năm 2018 (29/12/2018 - 14:33)
Phụ lục điều chỉnh Thỏa thuận khung gói thầu số 1: Mua sắm máy móc, thiết bị cho khối sở, ngành, đơn vị theo phương thức tập trung năm 2018 của thành phố Hải Phòng. (28/12/2018 - 13:39)
Đăng tải thỏa thuận khung, tài liệu mô tả chi tiết từng tài sản; mẫu hợp đồng mua sắm gói thầu mua sắm máy vi tính để bàn (bao gồm cả thiết bị lưu điện) cho khối quận, huyện theo phương thức tập trung năm 2018 của thành phố Hải Phòng (27/12/2018 - 10:32)
Công khai Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm máy vi tính để bàn (bao gồm cả thiết bị lưu điện) cho khối quận, huyện theo phương thức tập trung năm 2018 của thành phố Hải Phòng (20/12/2018 - 13:10)
Cải cách hành chính - Phòng chống tham nhũng
Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của Sở Tài chính
18/04/2019 - 13:45
Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của Sở Tài chính..
Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo từ ngày 01/01 đến 08/3/2019 (09/03/2019 - 12:06)
Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo từ ngày 01/01 đến 15/02/2019 (15/02/2019 - 12:05)
Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018 (05/08/2018 - 12:03)
Kế hoạch thanh tra năm 2019 (29/12/2018 - 11:57)
Bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2018 (20/12/2018 - 21:56)
Tin tức
Kế hoạch công tác năm 2019
25/01/2019 - 18:32
Kế hoạch công tác năm 2019 03042019144100_Muc 3.6.2 KH cong tac 2019 (KH 03.VP).PDF..
Kế hoạch công tác năm 2018 (31/01/2018 - 18:31)
Quyết định khen thưởng Sở Tài chính năm 2018 (23/01/2019 - 18:29)
Quyết định khen thưởng 2017 của Sở Tài chính (13/01/2018 - 18:28)
Hoạt động Tháng Thanh niên 2019 tại huyện Tiên Lãng (25/03/2019 - 12:14)
Chi đoàn Sở Tài chính phối hợp cùng Chi đoàn Thanh tra Nhà nước thành phố triển khai thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng em đến trường” năm học 2018-2019 (07/12/2018 - 09:57)
Thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng ... khu vực cửa khẩu cảng biển
Tổ triển khai Đề án nâng cấp phần mềm thu phí tổ chức hội thảo phổ biến cho các doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho bãi trên địa bàn thành phố
08/12/2018 - 07:55
Để đáp ứng các nội dung công việc cụ thể khi thực hiện triển khai Đề án, Tổ triển khai Đề án tổ chức hội thảo triển khai đối với tất cả các Doanh nghiệp kinh doanh cảng biển, quán triệt Quyết định xây dựng Đề án của Ủy ban nhân dân thành phố và đưa ra các nội dung chuẩn hóa lại các yêu cầu quản lý dữ liệu thu phí, yêu cầu kết nối… giữa phần mềm của cơ quan thu phí, các Doanh nghiệp kinh doanh cảng biển với hệ thống quản lý Hải quan tự động - VASSCM ..
Quy chế thực hiện thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng (17/08/2017 - 16:05)
Thông báo về việc triển khai tờ khai nộp phí qua internet (23/05/2017 - 23:21)
Xin ý kiến, góp ý dự thảo văn bản
Dự thảo Quyết định về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm áp dụng trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2019
28/12/2018 - 14:20
Dự thảo Quyết định về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm áp dụng trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2019..
Dự thảo Nghị quyết của HĐND về sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị quyết 152/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND thành phố về quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2017 (28/02/2019 - 15:22)
Dự thảo Nghị quyết về việc quy định tỷ lệ phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương (05/10/2017 - 10:49)
Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện các cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng (14/11/2013 - 09:39)
Dự thảo Quyết định về việc ban hành quy định chế độ giao đất, cho thuê đất, miễn giảm tiền thu sử dụng đất, tiền thuê đất đối với đất ở, đất đô thị cho các cơ sở thực hiện xã hội hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng (14/11/2013 - 09:36)
Tham gia, đóng góp ý kiến về Đề án Xã hội hóa (08/04/2013 - 16:09)
Hải Phòng có quần đảo Cát Bà lập hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt
Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định từ nay đến 2014 sẽ cổ phần hóa, bán 25% vốn tại các cảng biển cấp 1
Tỷ giá ngoại tệ

ngoại tệ
Mua vàoBán ra
AUD1538616132
CAD1722418058
CHF2316224284
DKK03532
EUR2496126533
GBP2953430657
HKD29063029
INR0340
JPY202215
KRW1821
KWD079759
MYR05808
NOK02658
RUB0419
SAR06457
SEK02503
SGD1675517427
THB666787
USD2307523245

Cục Quản lý Công sản

DATC
Quản lý giá
VSD
SCIC