Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 310552
Khách trực tuyến : 10454
Thành viên trực tuyến : 12
 
Sở Tư pháp Hải Phòng tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư pháp Quý I/2017
Thời gian: 20/04/2017 - 10:37
 Ngày 14/4/2017, Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư pháp quý I và triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2017 với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Tư pháp quận, huyện và Pháp chế các sở, ngành...
Tin nổi bật
Đoàn thanh niên Sở Tư pháp tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2019
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố tổ chức trợ giúp pháp lý cho học sinh các trường học trên địa bàn
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định số 20/2016/NĐ-CP, Thông tư số 13/2016/TT-BTP quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính
Sở Tư pháp Hải Phòng tổ chức họp hướng dẫn việc chuẩn bị các Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân thành phố năm 2017
Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng trao Quyết định bổ nhiệm Công chứng viên và thẻ Công chứng viên
Sở Tư pháp Hải Phòng và Bưu điện thành phố ký kết Thỏa thuận cung ứng dịch vụ tích hợp đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến và chuyển phát hồ sơ, kết quả qua bưu điện
Sở Tư pháp tổ chức tập huấn công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017
Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2016, triển khai công tác tư pháp năm 2017
 


HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH TƯ PHÁP HẢI PHÒNG
Sở Tư pháp Hải Phòng tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư pháp Quý I/2017
20/04/2017 - 10:37
Ngày 14/4/2017, Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư pháp quý I và triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2017 với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Tư pháp quận, huyện và Pháp chế các sở, ngành...
Đoàn thanh niên Sở Tư pháp tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2019 (20/04/2017 - 10:25)
Bộ Tư pháp hướng dẫn việc thực hiện Kế hoạch theo dõi THPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2017 và Hệ dữ liệu VBQPPL có nội dung liên quan đến doanh nghiệp khởi nghiệp (18/04/2017 - 08:00)
Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề “Cơ quan tư pháp địa phương tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2017” (14/04/2017 - 14:48)
Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch hoạt động bình đẳng giới năm 2017 của ngành Tư pháp (22/03/2017 - 07:58)
Về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 trên địa bàn thành phố Hải Phòng (20/03/2017 - 08:21)
PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT - TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
Hội đồng Phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2017
25/04/2017 - 16:57
Nhằm bảo đảm triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Trợ giúp pháp lý, Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025 và Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 18/01/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015-2025; đồng thời, để tăng cường sự phối hợp giữa các ngành thành viên và từng thành viên Hội đồng; nâng cao ý thức trách nhiệm và sự hỗ trợ của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố, người thực hiện trợ giúp pháp lý; ngày 21/4/2017...
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Dân sự năm 2015 và Luật Đất đai năm 2013 (14/04/2017 - 15:05)
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố tổ chức trợ giúp pháp lý cho học sinh các trường học trên địa bàn (14/04/2017 - 14:57)
Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Tổ chức Trợ giúp pháp lý (06/9/1997 - 06/9/2017) (11/04/2017 - 10:40)
Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch hoạt động liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2017 (03/04/2017 - 07:47)
Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố họp triển khai công tác năm 2017 (22/03/2017 - 08:18)
XÂY DỰNG, KIỂM TRA THI HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Hội nghị tổng kết Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017
25/04/2017 - 16:52
Ngày 13/4/2017, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) năm 2016 và triển khai Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 22/3/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt danh mục Quyết định do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định chi tiết Luật, Nghị quyết của Quốc hội; Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Lệnh, Quyết định của Chủ tịch nước, Nghị định của Chính phủ..
Sở Tư pháp Hải Phòng tổ chức họp hướng dẫn việc chuẩn bị các Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân thành phố năm 2017 (11/04/2017 - 10:30)
Sở Tư pháp Hải Phòng tổ chức họp thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (07/02/2017 - 15:13)
Công văn về việc báo cáo công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2016 (18/01/2017 - 09:16)
Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL năm 2017 (11/01/2017 - 10:01)
Về việc tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật (25/11/2016 - 09:18)
BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Quyết định của Bộ Tư pháp về việc cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên
25/04/2017 - 16:59
Ngày 17 tháng 4 năm 2017, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 549/QĐ-BTP về việc cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên...
Quyết định của Bộ Tư pháp về việc cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá (25/04/2017 - 16:58)
Quyết định bổ nhiệm Giám định viên kỹ thuật hình sự (04/04/2017 - 07:42)
Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng trao Quyết định bổ nhiệm Công chứng viên và thẻ Công chứng viên (03/04/2017 - 07:51)
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng (22/03/2017 - 07:55)
Bộ Tư pháp hướng dẫn việc xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng và ban hành quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng (20/03/2017 - 08:26)
HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP
Sở Tư pháp hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch
11/04/2017 - 10:39
Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tạo thuận lợi cho công chức làm công tác hộ tịch và công dân khi đăng ký hộ tịch; ngày 07/4/2017, Sở Tư pháp ban hành Công văn số 354/STP-HCTP hướng dẫn Phòng Tư pháp các quận, huyện quán triệt, thực hiện và hướng dẫn Ủy ban xã, phường, thị trấn một số nghiệp vụ hộ tịch với những nội dung sau:..
Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng tiếp Đoàn công tác của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam (22/03/2017 - 08:09)
Thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 (22/03/2017 - 08:03)
Sở Tư pháp Hải Phòng và Bưu điện thành phố ký kết Thỏa thuận cung ứng dịch vụ tích hợp đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến và chuyển phát hồ sơ, kết quả qua bưu điện (22/03/2017 - 07:49)
Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp quán triệt thực hiện một số quy định của pháp luật về chứng thực (20/03/2017 - 08:27)
Sở Tư pháp Hải Phòng tổ chức tập huấn, đào tạo phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch (18/01/2017 - 09:04)
CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN BỘ LUẬT DÂN SỰ (Sửa đổi)
Xác lập, thực hiện và bảo vệ quyền dân sự trong Bộ luật Dân sự 2015
05/12/2016 - 09:29
Trên cơ sở kế thừa, sửa đổi, bổ sung Bộ luật Dân sự năm 2005, Bộ luật Dân sự năm 2015 đã bổ sung một Chương riêng - Chương II về xác lập, thực hiện và bảo vệ quyền dân sự...
Áp dụng Bộ luật Dân sự; áp dụng tập quán và áp dụng tương tự pháp luật trong Bộ luật Dân sự năm 2015 (01/11/2016 - 07:58)
Thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế theo Bộ luật Dân sự 2015 (11/07/2016 - 14:29)
Hướng dẫn thi hành Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 (15/03/2016 - 08:13)
Hướng dẫn thi hành Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 (11/03/2016 - 14:27)
Một số nội dung, chính sách mới, chủ yếu của Bộ luật Dân sự (07/03/2016 - 14:30)
CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN BỘ LUẬT HÌNH SỰ (sửa đổi)
Bộ luật Hình sự năm 2015 - nội luật hóa các quy định của điều ước quốc tế và nâng cao tính minh bạch trong các quy định
04/03/2016 - 09:08
Bộ luật Hình sự năm 2015 (BLHS) đã có những sửa đổi, bổ sung phù hợp nhằm nội luật hóa các qui định có liên quan của điều ước quốc tế mà nước ta là thành viên, góp phần tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm..
Bộ luật Hình sự năm 2015 tạo cơ chế bảo vệ và thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (18/02/2016 - 08:27)
Bộ luật Hình sự năm 2015 góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm (18/02/2016 - 08:21)
Bộ luật Hình sự năm 2015 tiếp tục thể chế hóa chủ trương cải cách tư pháp, thực thi quyền con người, quyền công dân (18/02/2016 - 08:20)
Bổ sung trường hợp xử lý hình sự đối với người trộm cắp tài sản có giá trị dưới 2 triệu đồng (07/09/2015 - 08:34)
Bỏ hình phạt tử hình đối với một số tội danh (07/09/2015 - 08:32)
QUẢN LÝ XỬ LÝ VPHC & THEO DÕI THPL
Về việc báo cáo công tác thi hành pháp luật 6 tháng đầu năm 2017
14/04/2017 - 14:50
Sở Tư pháp có Công văn số 376/STP-QLXLVPHC&TDTHPL đề nghị các Sở, ngành; Ủy ban nhân dân các quận, huyện báo cáo kết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2017 của cơ quan, đơn vị, địa phương mình...
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định số 20/2016/NĐ-CP, Thông tư số 13/2016/TT-BTP quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính (11/04/2017 - 10:33)
Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm năm 2017 (22/03/2017 - 08:06)
Tin mới
Quyết định của Bộ Tư pháp về việc cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên
Quyết định của Bộ Tư pháp về việc cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá
Hội đồng Phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2017
Quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao
Hội nghị tổng kết Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017
Sở Tư pháp Hải Phòng tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư pháp Quý I/2017
Đoàn thanh niên Sở Tư pháp tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2019
Bộ Tư pháp hướng dẫn việc thực hiện Kế hoạch theo dõi THPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2017 và Hệ dữ liệu VBQPPL có nội dung liên quan đến doanh nghiệp khởi nghiệp
Nghị quyết quy định về thể thức, kỹ thuật trình bày VBQPPL của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Dân sự năm 2015 và Luật Đất đai năm 2013
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố tổ chức trợ giúp pháp lý cho học sinh các trường học trên địa bàn
Về việc báo cáo công tác thi hành pháp luật 6 tháng đầu năm 2017
Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề “Cơ quan tư pháp địa phương tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2017”
Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 4/2017
Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Tổ chức Trợ giúp pháp lý (06/9/1997 - 06/9/2017)