Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 311129
Khách trực tuyến : 2136
Thành viên trực tuyến : 0
 

VĂN BẢN QUẢN LÝ CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 391/UBND-TH; Công văn số 9129/UBND-TH; Kế hoạch số 238/KH-UBND; hướng dẫn của Sở Nội vụ tại Công văn số 309/SNV-TTr ngày 09/02/2018 về việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật công vụ; Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:..
VĂN BẢN CHÍNH SÁCH MỚI - THÔNG BÁO
Thực hiện Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 11/01/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại Hoa Phượng và sau khi xem xét hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại Hoa Phượng; ngày 22/02/2018, Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng đã ra Thông báo số 223/TB-STP về việc cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng Thừa phát lại Hoa Phượng..
HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH TƯ PHÁP HẢI PHÒNG
Khối cơ quan Tư pháp Khu vực Đồng bằng Bắc bộ ký kết giao ước thi đua năm 2018
14/03/2018 - 08:02
Ngày 09/3/2018, tại Hải Phòng, lãnh đạo 11 Sở Tư pháp và 11 Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố Khu vực thi đua Đồng bằng Bắc bộ đã tổ chức chương trình phát động và ký giao ước thi đua năm 2018...
Chi bộ Trợ giúp pháp lý tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho 03 đảng viên mới (12/03/2018 - 16:22)
Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2018 (13/02/2018 - 15:57)
Gặp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp Xuân Mậu Tuất (13/02/2018 - 15:52)
Phê duyệt và công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2017 của Ngành Tư pháp (01/02/2018 - 17:07)
Chung kết giải bóng đá Đoàn khối các cơ quan thành phố Hải Phòng lần thứ IV (21/12/2017 - 10:32)
PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT - TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015” đến năm 2020
08/03/2018 - 10:37
Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật, phát huy đầy đủ tinh thần tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật trong thanh, thiếu niên; đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho thanh, thiếu niên phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan, tổ chức, đơn vị nhằm phát huy đầy đủ vai trò của thanh, thiếu niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; ngày 21/02/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 288/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015” đến năm 2020...
Bộ Tư pháp hướng dẫn xây dựng, quản lý, khai thác nâng cao hiệu quả hoạt động của Tủ sách pháp luật (08/03/2018 - 10:36)
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 (01/03/2018 - 08:10)
Luật Trợ giúp pháp lý 2017 - mở rộng chính sách trợ giúp, tạo điều kiện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có công với cách mạng và các đối tượng yếu thế trong xã hội (13/02/2018 - 08:23)
Chương trình phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ; hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2018-2022 (30/01/2018 - 14:41)
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp (30/01/2018 - 14:29)
XÂY DỰNG, KIỂM TRA THI HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Tăng cường công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật gắn kết chặt chẽ với công tác tổ chức thi hành pháp luật
12/03/2018 - 15:39
Thời gian qua, được sự hướng dẫn kịp thời của Bộ Tư pháp, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố, công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) ở Hải Phòng tiếp tục đạt được những kết quả tích cực; đặc biệt bước đầu có sự gắn kết giữa công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL với công tác tổ chức thi hành pháp luật theo các quy định mới của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015...
Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trên địa bàn thành phố Hải Phòng kỳ 2014 - 2018 (01/03/2018 - 08:20)
Sở Tư pháp Hải Phòng họp hướng dẫn nghiệp vụ rà soát văn bản Quy phạm pháp luật và chuẩn bị Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2018 (06/02/2018 - 08:40)
Thực hiện Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018 (06/02/2018 - 08:37)
Sở Tư pháp Hải Phòng họp hướng dẫn nghiệp vụ rà soát văn bản Quy phạm pháp luật và chuẩn bị Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2018 (01/02/2018 - 17:03)
Thành phố Hải Phòng: chú trọng công tác xây dựng thể chế, ban hành văn bản quy phạm pháp luật phục vụ nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước (30/01/2018 - 14:44)
BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Bảo Phát
06/02/2018 - 08:46
Ngày 23/01/2018, Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 08/QĐ-STP về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động số 14/TP-ĐKHĐ ngày 25/6/2014 cấp cho Văn phòng công chứng Bảo Phát (do công chứng viên Phạm Thị Bình thành lập và làm Trưởng Văn phòng, có trụ sở tại khu phố 1/5, thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng)...
Quyết định cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại (30/01/2018 - 14:49)
Thông báo về việc đăng ký hoạt động của Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư (30/01/2018 - 14:47)
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn thành phố Hải Phòng (30/01/2018 - 14:36)
Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Bảo Phát (30/01/2018 - 14:25)
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp (29/12/2017 - 07:50)
HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP
Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động do UNHCR tài trợ và đề xuất các khuyến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về quốc tịch
08/01/2018 - 10:51
Nhằm tổng kết, đánh giá một cách khách quan, toàn diện hiệu quả thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 và các văn bản quy định chi tiết thi hành, tiến tới hoàn thiện pháp luật về quốc tịch; vừa qua, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động do Văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) tài trợ và đề xuất các khuyến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về quốc tịch tại Hải Phòng...
Hội nghị triển khai chế định xóa án tích của Bộ luật Hình sự năm 2015 và tăng cường hoạt động phối hợp liên ngành trong công tác lý lịch tư pháp tại thành phố Hải Phòng (18/12/2017 - 11:25)
Giấy mời hội nghị triển khai chế định xóa án tích của Bộ luật Hình sự năm 2015 và tăng cường hoạt động phối hợp liên ngành trong công tác lý lịch tư pháp tại thành phố Hải Phòng (11/12/2017 - 10:06)
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (07/11/2017 - 14:08)
Hướng dẫn nghiệp vụ về việc chứng thực Sơ yếu lý lịch (18/09/2017 - 16:34)
Hướng dẫn nghiệp vụ về việc cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (14/08/2017 - 07:31)
CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN BỘ LUẬT DÂN SỰ (Sửa đổi)
Một số vấn đề về việc điều chỉnh giá đất và sự tác động nhiều chiều của giá đất trong nền kinh tế
03/07/2017 - 07:39
Đất đai là nguồn tài nguyên quý của mọi quốc gia, bởi lẽ đó là tư liệu sản xuất quan trọng để sản xuất ra của cải vật chất cho sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người...
Xác lập, thực hiện và bảo vệ quyền dân sự trong Bộ luật Dân sự 2015 (05/12/2016 - 09:29)
Áp dụng Bộ luật Dân sự; áp dụng tập quán và áp dụng tương tự pháp luật trong Bộ luật Dân sự năm 2015 (01/11/2016 - 07:58)
Thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế theo Bộ luật Dân sự 2015 (11/07/2016 - 14:29)
Hướng dẫn thi hành Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 (15/03/2016 - 08:13)
Hướng dẫn thi hành Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 (11/03/2016 - 14:27)
CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN BỘ LUẬT HÌNH SỰ (sửa đổi)
Bộ luật Hình sự năm 2015 - nội luật hóa các quy định của điều ước quốc tế và nâng cao tính minh bạch trong các quy định
04/03/2016 - 09:08
Bộ luật Hình sự năm 2015 (BLHS) đã có những sửa đổi, bổ sung phù hợp nhằm nội luật hóa các qui định có liên quan của điều ước quốc tế mà nước ta là thành viên, góp phần tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm..
Bộ luật Hình sự năm 2015 tạo cơ chế bảo vệ và thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (18/02/2016 - 08:27)
Bộ luật Hình sự năm 2015 góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm (18/02/2016 - 08:21)
Bộ luật Hình sự năm 2015 tiếp tục thể chế hóa chủ trương cải cách tư pháp, thực thi quyền con người, quyền công dân (18/02/2016 - 08:20)
Bổ sung trường hợp xử lý hình sự đối với người trộm cắp tài sản có giá trị dưới 2 triệu đồng (07/09/2015 - 08:34)
Bỏ hình phạt tử hình đối với một số tội danh (07/09/2015 - 08:32)
QUẢN LÝ XỬ LÝ VPHC & THEO DÕI THPL
Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
01/03/2018 - 07:46
Nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp kịp thời tiếp cận và nắm bắt đầy đủ nội dung cơ bản các quy định pháp luật hiện hành và áp dụng các văn bản pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; tạo chuyển biến cơ bản về nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần hạn chế rủi ro về pháp lý cho doanh nghiệp, ngày 13/02/2018 Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch số 46/KH-UBND về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018 trên địa bàn thành phố...
Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn thành phố Hải Phòng (22/02/2018 - 07:51)
Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2018 (22/02/2018 - 07:49)
Về việc hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 40/CT-UBND ngày 28/12/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố (06/02/2018 - 08:27)
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố (17/01/2018 - 16:51)
Tham gia ý kiến vào Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố (12/01/2018 - 16:33)
Tin mới
Khối cơ quan Tư pháp Khu vực Đồng bằng Bắc bộ ký kết giao ước thi đua năm 2018
Tăng cường công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật gắn kết chặt chẽ với công tác tổ chức thi hành pháp luật
Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015” đến năm 2020
Bộ Tư pháp hướng dẫn xây dựng, quản lý, khai thác nâng cao hiệu quả hoạt động của Tủ sách pháp luật
Thông báo về việc cấp Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại Hoa Phượng
Thông báo Về việc cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng
Thông báo về việc bàn giao hồ sơ công chứng do Văn phòng công chứng Bảo Phát chấm dứt hoạt động
Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trên địa bàn thành phố Hải Phòng kỳ 2014 - 2018
Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2018
Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2018
Gặp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp Xuân Mậu Tuất
Luật Trợ giúp pháp lý 2017 - mở rộng chính sách trợ giúp, tạo điều kiện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có công với cách mạng và các đối tượng yếu thế trong xã hội
Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Bảo Phát