Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 311352
Khách trực tuyến : 4263
Thành viên trực tuyến : 23
 


HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH TƯ PHÁP HẢI PHÒNG
Quyết định kiện toàn Bí thư Đảng ủy cơ quan Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2015-2020
21/06/2018 - 07:32
Ngày 19/6/2018, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố tổ chức công bố Quyết định kiện toàn Bí thư Đảng ủy cơ quan Sở Tư pháp...
Phát huy hiệu quả mô hình Dân vận khéo “Trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo, đối tượng chính sách trên địa bàn thành phố Hải Phòng” (04/06/2018 - 14:55)
Khối cơ quan Tư pháp Khu vực Đồng bằng Bắc bộ ký kết giao ước thi đua năm 2018 (14/03/2018 - 08:02)
Chi bộ Trợ giúp pháp lý tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho 03 đảng viên mới (12/03/2018 - 16:22)
Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2018 (13/02/2018 - 15:57)
Gặp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp Xuân Mậu Tuất (13/02/2018 - 15:52)
PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT - TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
Thành phố Hải Phòng công bố danh sách xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xã, phường, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017
16/07/2018 - 16:19
Căn cứ Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Ủy ban nhân dân thành phố công bố danh sách xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xã, phường, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 trên địa bàn thành phố Hải Phòng..
Chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước (11/07/2018 - 10:15)
Giấy mời hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động và Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi năm 2017) (11/07/2018 - 10:12)
Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2018” (11/07/2018 - 09:28)
V/v rà soát, đánh giá việc thực hiện các biện pháp hòa giải ở cơ sở trong việc xử lý các vụ bạo lực gia đình đối với phụ nữ và xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước (15/06/2018 - 14:35)
Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ; hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2018-2022 (04/06/2018 - 15:01)
XÂY DỰNG, KIỂM TRA THI HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Hội nghị tập huấn chuyên sâu Luật Tiếp cận thông tin và hướng dẫn nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2014-2018
24/05/2018 - 08:03
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tại Công văn số 2140/UBND-NC ngày 20/4/2018 và Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 13/02/2018; ngày 17/5/2018, Sở Tư pháp thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu Luật Tiếp cận thông tin và hướng dẫn nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2014-2018...
Sở Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về nghiệp vụ thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018. (02/04/2018 - 09:21)
Họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về công tác theo dõi thi hành pháp luật (27/03/2018 - 13:57)
Tăng cường công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật gắn kết chặt chẽ với công tác tổ chức thi hành pháp luật (12/03/2018 - 15:39)
Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trên địa bàn thành phố Hải Phòng kỳ 2014 - 2018 (01/03/2018 - 08:20)
Sở Tư pháp Hải Phòng họp hướng dẫn nghiệp vụ rà soát văn bản Quy phạm pháp luật và chuẩn bị Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2018 (06/02/2018 - 08:40)
BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Thông báo về việc cấp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Công Minh
12/07/2018 - 08:01
Căn cứ quy định của Luật Công chứng năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sau khi xem xét hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Công Minh; Ngày 04/7/2018, Sở Tư pháp đã ký Thông báo số 981/TB-STP về việc cấp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng Công chứng Công Minh...
Quyết định về việc bổ nhiệm công chứng viên (12/07/2018 - 07:58)
Hướng dẫn thi hành Luật Đấu giá tài sản (11/07/2018 - 10:14)
Về việc cấp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng Vĩnh Thịnh (04/07/2018 - 08:41)
Thông báo về việc đăng ký tập sự hành nghề công chứng (04/07/2018 - 08:40)
Thông báo về việc cấp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Cao Anh Minh (04/07/2018 - 08:38)
HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP
Kế hoạch sơ kết 03 năm triển khai thi hành Luật Hộ tịch
11/07/2018 - 09:25
Ngày 27/6/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký Quyết định ban hành Kế hoạch sơ kết 03 năm triển khai thi hành Luật Hộ tịch...
Hội nghị phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn thành phố Hải Phòng (04/07/2018 - 08:55)
Tập huấn nghiệp vụ cho công chức tư pháp tại huyện Kiến Thụy (04/07/2018 - 08:44)
Triển khai các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (04/07/2018 - 08:27)
Triển khai thực hiện nhiệm vụ về nuôi con nuôi trong tình hình mới (04/07/2018 - 08:23)
Chính phủ ban hành Nghị định số 68/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (24/05/2018 - 08:06)
QUẢN LÝ XỬ LÝ VPHC & THEO DÕI THPL
Hướng dẫn thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2018
28/06/2018 - 16:35
Ngày 29/12/2017, Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 2701/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2018, để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các địa phương khi thực hiện Kế hoạch trên, ngày 05/6/2018 Bộ Tư pháp đã ra văn bản số 1972/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL về việc hướng dẫn thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2018, theo đó Bộ Tư pháp đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo thực hiện một số nội dung cụ thể sau:..
Về việc Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 3 tháng cuối năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 (21/06/2018 - 07:27)
V/v chiêu sinh Lớp bồi dưỡng kỹ năng chuyên sâu về xử lý vi phạm hành chính (21/05/2018 - 08:41)
Hội nghị rà soát, đánh giá chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (27/04/2018 - 14:52)
Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018 trên địa bàn thành phố Hải Phòng (01/03/2018 - 07:46)
Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn thành phố Hải Phòng (22/02/2018 - 07:51)
Tin mới
Thành phố Hải Phòng công bố danh sách xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xã, phường, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017
Thông báo về việc cấp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Công Minh
Quyết định về việc bổ nhiệm công chứng viên
Chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước
Hướng dẫn thi hành Luật Đấu giá tài sản
Giấy mời hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động và Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi năm 2017)
Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2018”
Kế hoạch sơ kết 03 năm triển khai thi hành Luật Hộ tịch
Thông tư hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP
Hội nghị phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Văn bản có hiệu lực tháng 7/2018
Tập huấn nghiệp vụ cho công chức tư pháp tại huyện Kiến Thụy
Về việc cấp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng Vĩnh Thịnh
Thông báo về việc đăng ký tập sự hành nghề công chứng