Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 311061
Khách trực tuyến : 11555
Thành viên trực tuyến : 13
 

HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH TƯ PHÁP HẢI PHÒNG
Chung kết giải bóng đá Đoàn khối các cơ quan thành phố Hải Phòng lần thứ IV
21/12/2017 - 10:32
Nhằm chào mừng thành công Đại hội Đoàn thành phố lần thứ 13, hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11, nhiệm kỳ 2017-2020; ngày 22/11/2017, Đoàn khối các cơ quan thành phố Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch số 958-KH/ĐTNK tổ chức giải bóng đá Đoàn Khối lần thứ IV...
Tập huấn phòng cháy, chữa cháy (28/11/2017 - 14:32)
Đoàn công tác liên ngành Trung ương kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật và công tác văn bản tại thành phố Hải Phòng (12/10/2017 - 17:29)
Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (07/09/2017 - 15:21)
Công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp (14/08/2017 - 16:43)
Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2017 (14/07/2017 - 07:39)
PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT - TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
Các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Thủy Nguyên thực hiện tốt công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý
08/01/2018 - 10:46
Công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) nói chung và công tác phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng nói riêng có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần bảo đảm quyền bào chữa, quyền được bảo vệ của người được TGPL, thực hiện nguyên tắc tranh tụng trong quá trình tố tụng, giúp các cơ quan tiến hành tố tụng xét xử, giải quyết vụ việc một cách khách quan, toàn diện, đúng pháp luật...
Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh Trung học phổ thông năm 2017 (08/01/2018 - 10:42)
Thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 (27/12/2017 - 09:45)
Giấy mời tham dự Lễ Tổng kết, trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh THPT trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2017 (26/12/2017 - 15:48)
Bộ Tư pháp hướng dẫn kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (05/12/2017 - 07:51)
Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn thành phố Hải Phòng (28/11/2017 - 14:29)
XÂY DỰNG, KIỂM TRA THI HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Sở Tư pháp Hải Phòng tổ chức cuộc họp thống nhất một số nội dung liên quan đến công tác xây dụng, ban hành, rà soát văn bản Quy phạm pháp luật
17/01/2018 - 16:47
Thực hiện Quyết định số 2795/2016/QĐ-UBND ngày 14/11/2016 ban hành Quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của Ủy ban nhân dân thành phố; Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 ban hành Quy định kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; ngày 12/01/2018, đồng chí Lã Thanh Tân - Giám đốc Sở Tư pháp đã chủ trì cuộc họp lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị liên quan để thống nhất một số nội dung liên quan đến công tác xây dựng, ban hành và rà soát văn bản QPPL...
Luật Tiếp cận thông tin - Phương tiện pháp lý hữu hiệu góp phần bảo đảm thực hiện quyền con người theo Hiến pháp năm 2013 (17/01/2018 - 16:42)
Tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (25/12/2017 - 15:26)
Sở Tư pháp Hải Phòng tổ chức Hội nghị giới thiệu, phổ biến Luật Tiếp cận thông tin (06/12/2017 - 07:53)
Bộ Tư pháp xây dựng Bộ Tiêu chí đánh giá chất lượng công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (06/12/2017 - 07:50)
Về việc lập danh mục quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chi tiết các nội dung của cơ quan Trung ương giao (05/12/2017 - 07:44)
BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp
29/12/2017 - 07:50
Ngày 14/12/ 2017 Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 2571/QĐ-BTP về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp...
Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Luật Đấu giá tài sản (29/12/2017 - 07:48)
Thông báo về việc cấp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Phú An (26/12/2017 - 15:54)
Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư (21/12/2017 - 10:29)
Hội nghị giới thiệu Bộ luật Hình sự và một số chế định bổ trợ tư pháp mới (18/12/2017 - 07:52)
Giấy mời dự Hội nghị giới thiệu Bộ luật Hình sự và một số chế định bổ trợ tư pháp mới (11/12/2017 - 10:07)
HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP
Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động do UNHCR tài trợ và đề xuất các khuyến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về quốc tịch
08/01/2018 - 10:51
Nhằm tổng kết, đánh giá một cách khách quan, toàn diện hiệu quả thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 và các văn bản quy định chi tiết thi hành, tiến tới hoàn thiện pháp luật về quốc tịch; vừa qua, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động do Văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) tài trợ và đề xuất các khuyến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về quốc tịch tại Hải Phòng...
Hội nghị triển khai chế định xóa án tích của Bộ luật Hình sự năm 2015 và tăng cường hoạt động phối hợp liên ngành trong công tác lý lịch tư pháp tại thành phố Hải Phòng (18/12/2017 - 11:25)
Giấy mời hội nghị triển khai chế định xóa án tích của Bộ luật Hình sự năm 2015 và tăng cường hoạt động phối hợp liên ngành trong công tác lý lịch tư pháp tại thành phố Hải Phòng (11/12/2017 - 10:06)
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (07/11/2017 - 14:08)
Hướng dẫn nghiệp vụ về việc chứng thực Sơ yếu lý lịch (18/09/2017 - 16:34)
Hướng dẫn nghiệp vụ về việc cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (14/08/2017 - 07:31)
CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN BỘ LUẬT DÂN SỰ (Sửa đổi)
Một số vấn đề về việc điều chỉnh giá đất và sự tác động nhiều chiều của giá đất trong nền kinh tế
03/07/2017 - 07:39
Đất đai là nguồn tài nguyên quý của mọi quốc gia, bởi lẽ đó là tư liệu sản xuất quan trọng để sản xuất ra của cải vật chất cho sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người...
Xác lập, thực hiện và bảo vệ quyền dân sự trong Bộ luật Dân sự 2015 (05/12/2016 - 09:29)
Áp dụng Bộ luật Dân sự; áp dụng tập quán và áp dụng tương tự pháp luật trong Bộ luật Dân sự năm 2015 (01/11/2016 - 07:58)
Thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế theo Bộ luật Dân sự 2015 (11/07/2016 - 14:29)
Hướng dẫn thi hành Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 (15/03/2016 - 08:13)
Hướng dẫn thi hành Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 (11/03/2016 - 14:27)
CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN BỘ LUẬT HÌNH SỰ (sửa đổi)
Bộ luật Hình sự năm 2015 - nội luật hóa các quy định của điều ước quốc tế và nâng cao tính minh bạch trong các quy định
04/03/2016 - 09:08
Bộ luật Hình sự năm 2015 (BLHS) đã có những sửa đổi, bổ sung phù hợp nhằm nội luật hóa các qui định có liên quan của điều ước quốc tế mà nước ta là thành viên, góp phần tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm..
Bộ luật Hình sự năm 2015 tạo cơ chế bảo vệ và thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (18/02/2016 - 08:27)
Bộ luật Hình sự năm 2015 góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm (18/02/2016 - 08:21)
Bộ luật Hình sự năm 2015 tiếp tục thể chế hóa chủ trương cải cách tư pháp, thực thi quyền con người, quyền công dân (18/02/2016 - 08:20)
Bổ sung trường hợp xử lý hình sự đối với người trộm cắp tài sản có giá trị dưới 2 triệu đồng (07/09/2015 - 08:34)
Bỏ hình phạt tử hình đối với một số tội danh (07/09/2015 - 08:32)
QUẢN LÝ XỬ LÝ VPHC & THEO DÕI THPL
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố
17/01/2018 - 16:51
Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, các văn bản pháp luật có liên quan, nhằm tăng cường và tạo bước chuyển biến trong công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố; ngày 28/12/2017, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành Chỉ thị số 40/CT-UBND về việc tăng cường công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố...
Tham gia ý kiến vào Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố (12/01/2018 - 16:33)
Công văn lấy ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2018 (29/12/2017 - 09:36)
Sở Tư pháp Hải Phòng tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ (06/11/2017 - 08:35)
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định số 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (30/10/2017 - 07:49)
Tọa đàm tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tại thành phố Hải Phòng (13/10/2017 - 07:20)
Tin mới
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố
Sở Tư pháp Hải Phòng tổ chức cuộc họp thống nhất một số nội dung liên quan đến công tác xây dụng, ban hành, rà soát văn bản Quy phạm pháp luật
Luật Tiếp cận thông tin - Phương tiện pháp lý hữu hiệu góp phần bảo đảm thực hiện quyền con người theo Hiến pháp năm 2013
Tham gia ý kiến vào Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố
Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động do UNHCR tài trợ và đề xuất các khuyến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về quốc tịch
Các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Thủy Nguyên thực hiện tốt công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý
Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh Trung học phổ thông năm 2017
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 01/2018
Công văn lấy ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2018
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp
Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Luật Đấu giá tài sản
Thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017
Giấy mời tham dự Lễ Tổng kết, trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh THPT trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2017
Tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật