Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 312075
Khách trực tuyến : 5170
Thành viên trực tuyến : 12
 

VĂN BẢN CHÍNH SÁCH MỚI - THÔNG BÁO
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều
07/08/2019 - 08:04
Ngày 18/7/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 65/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều...
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước (18/07/2019 - 16:39)
Chính phủ ban hành Nghị định về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (09/07/2019 - 16:35)
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ (08/07/2019 - 14:35)
Quy định về xử lý mẫu vật bị tịch thu của các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) (08/07/2019 - 14:32)
Thông tư quy định về các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân (08/07/2019 - 14:31)
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Chương trình phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở giữa Tòa án nhân dân thành phố và Sở Tư pháp giai đoạn 2019-2023
02/08/2019 - 16:18
Ngày 19/7/2019 Tòa án nhân dân thành phố và Sở Tư pháp đã tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và hòa giải ở cơ sở giai đoạn 2019-2023...
Hội nghị giao ban công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2019 (27/07/2019 - 07:47)
Kiểm tra công tác Tư pháp tại quận Lê Chân (25/07/2019 - 09:06)
Bộ Tư pháp sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2019 (18/07/2019 - 16:36)
Hưởng ứng phong trào cả nước chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa (09/07/2019 - 16:37)
Khai giảng lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch của thành phố Hải Phòng (09/07/2019 - 16:33)
PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT - TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
Về việc thực hiện đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021”
07/08/2019 - 08:08
Để triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ, có hiệu quả Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” của Chính phủ, ngày 08/7/2019, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 2500/BTP-PBGDPL về việc triển khai Quyết định số 471/QĐ-TTg ban hành Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021”...
Công bố danh sách xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xã, phường, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 trên địa bàn thành phố Hải Phòng (18/07/2019 - 16:41)
Công văn về việc thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” (24/06/2019 - 16:40)
Sinh hoạt nghiệp vụ thường xuyên - Giải pháp nâng cao chất lượng tham gia tố tụng (11/06/2019 - 14:05)
Hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2019 tại thành phố Hải Phòng (20/05/2019 - 10:35)
Hiệu quả công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý (27/02/2019 - 07:39)
XÂY DỰNG, KIỂM TRA THI HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 7 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 8/2019
21/08/2019 - 15:19
Ngày 08/8/2019, Sở Tư pháp đã ban hành Thông báo số 1203/TB-STP về kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố trong 7 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 8/2019...
Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 06 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 7/2019 (25/07/2019 - 09:08)
Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 05 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 6/2019 (24/06/2019 - 16:37)
Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 04 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 5/2019 (20/05/2019 - 10:40)
Sở Tư pháp tổ chức họp với các sở, ngành thống nhất danh mục văn bản QPPL của UBND thành phố quy định chi tiết các nội dung được giao (27/03/2019 - 07:35)
Họp thống nhất kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hải Phòng kỳ 2014-2018 (06/03/2019 - 15:23)
BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Thông báo thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Công ty Luật
07/08/2019 - 07:39
Ngày 16/7/2019, Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng đã ký Thông báo số 1090/TB-STP về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thiên Ân...
Quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư (07/08/2019 - 07:37)
Bộ Tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề luật sư tháng 6/2019 (07/08/2019 - 07:36)
Thông báo về việc đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư (25/07/2019 - 09:03)
Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư (25/07/2019 - 09:01)
Về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản (25/07/2019 - 09:00)
HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP
Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014
20/08/2019 - 09:14
Vừa qua, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 03 năm thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành...
Kiểm tra công tác Bồi thường nhà nước tại thành phố Hải Phòng (18/07/2019 - 16:32)
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ liên thông TTHC: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất /hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí (01/04/2019 - 10:50)
Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác chứng thực năm 2019 (15/03/2019 - 15:41)
Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ (30/11/2018 - 16:39)
Triển khai Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch; xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và phối hợp cập nhật dữ liệu quốc gia về dân cư (27/11/2018 - 11:06)
QUẢN LÝ XỬ LÝ VPHC & THEO DÕI THPL
Tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố
22/08/2019 - 17:35
Ngày 20/8/2019, Sở Tư pháp đã có Công văn số 1261/STP-QLXLVPHC&TDTHPL gửi các sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện về việc tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố...
Giấy mời Hội nghị tập huấn chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính (16/08/2019 - 10:48)
Tập huấn chuyên sâu về kỹ năng xử phạt vi phạm hành chính (08/07/2019 - 14:28)
Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 06 tháng đầu năm 2019 (27/06/2019 - 11:13)
Tham gia ý kiến đối với dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị định kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (17/06/2019 - 09:08)
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (20/05/2019 - 10:37)
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Kế hoạch phát động đợt thi đua ngắn ngày lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2019); 74 năm Ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2019)
21/08/2019 - 15:23
Nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, vượt khó, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được giao; ngày 30/7/2019, Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch số 1162/KH-STP phát động đợt thi đua ngắn ngày lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2019); 74 năm Ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2019)...
Kế hoạch thực hiện phong trào “chống rác thải nhựa”, “nói không với sản phẩm ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần” của Sở Tư pháp (20/08/2019 - 09:16)
Kế hoạch phát động phong trào thi đua “cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 (07/08/2019 - 08:07)
Bộ Tư pháp hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật (30/07/2019 - 14:07)
Danh sách tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng (25/07/2019 - 09:10)
Giấy mời Hội nghị giao ban công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2019 (18/07/2019 - 09:30)
Tin mới
Tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố
Giấy mời Hội nghị tập huấn chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính
Về việc thực hiện đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021”
Kế hoạch phát động phong trào thi đua “cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều
Thông báo thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Công ty Luật
Quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
Bộ Tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề luật sư tháng 6/2019
Chương trình phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở giữa Tòa án nhân dân thành phố và Sở Tư pháp giai đoạn 2019-2023
Bộ Tư pháp hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật
Hội nghị giao ban công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2019
Danh sách tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 06 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 7/2019
Kiểm tra công tác Tư pháp tại quận Lê Chân
Thông báo về việc đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư