Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 311831
Khách trực tuyến : 8194
Thành viên trực tuyến : 24
 

VĂN BẢN CHÍNH SÁCH MỚI - THÔNG BÁO
Nghị định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành
06/03/2019 - 15:39
Ngày 01/02/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 12/2019/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành...
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng (01/02/2019 - 16:37)
Tăng 10 lần mức xử phạt vi phạm hành chính tối đa trong lĩnh vực thủy sản đối với cá nhân (25/01/2019 - 14:00)
Thông tư quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (25/01/2019 - 13:58)
Một số chính sách về thuế, phí, lệ phí có hiệu lực từ tháng 01/2019 (25/01/2019 - 13:57)
Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em (25/01/2019 - 13:55)
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Hội nghị giao ban công tác tư pháp quý I/2019
17/04/2019 - 17:18
Ngày 12/4/2019, Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư pháp quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019...
Thành đoàn và Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng ký kết Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019- 2022 (27/03/2019 - 07:38)
Quyết định kiện toàn Bí thư Đảng ủy cơ quan Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2015-2020 (21/06/2018 - 07:32)
Phát huy hiệu quả mô hình Dân vận khéo “Trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo, đối tượng chính sách trên địa bàn thành phố Hải Phòng” (04/06/2018 - 14:55)
Khối cơ quan Tư pháp Khu vực Đồng bằng Bắc bộ ký kết giao ước thi đua năm 2018 (14/03/2018 - 08:02)
Chi bộ Trợ giúp pháp lý tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho 03 đảng viên mới (12/03/2018 - 16:22)
PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT - TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
Hiệu quả công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý
27/02/2019 - 07:39
Năm 2018 - năm đầu tiên triển khai thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý..
Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (27/02/2019 - 07:31)
Về việc hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV (27/02/2019 - 07:24)
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố được Chủ tịch UBND thành phố tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018 (27/02/2019 - 07:20)
Kiện toàn, sáp nhập một số Chi nhánh trợ giúp pháp lý trên địa bàn thành phố Hải Phòng (22/01/2019 - 07:34)
Hội đồng phối hợp liên ngành trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng của thành phố làm việc tại quận Kiến An (09/01/2019 - 15:22)
XÂY DỰNG, KIỂM TRA THI HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Sở Tư pháp tổ chức họp với các sở, ngành thống nhất danh mục văn bản QPPL của UBND thành phố quy định chi tiết các nội dung được giao
27/03/2019 - 07:35
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL và Quyết định số 2795/2016/QĐ-UBND ngày 14/11/2016 của UBND thành phố, theo đó giao Sở Tư pháp chủ trì lập và trình Chủ tịch UBND thành phố danh mục Quyết định của Ủy ban nhân dân quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước...
Họp thống nhất kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hải Phòng kỳ 2014-2018 (06/03/2019 - 15:23)
Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2019 (27/02/2019 - 07:27)
Họp lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (25/01/2019 - 13:52)
Đổi mới công tác pháp chế trên địa bàn thành phố để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới (21/12/2018 - 10:26)
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về đánh giá tác động chính sách trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (21/12/2018 - 10:21)
BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 và Luật Công chứng năm 2014
17/04/2019 - 17:11
Ngày 15/6/2018, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch, tại Điều 2 của Luật có sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật công chứng năm 2014, cụ thể là bãi bỏ các quy định có liên quan đến Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020...
Thông báo về việc tạm ngừng hoạt động của Công ty đấu giá hợp danh TMK Việt Nam (15/03/2019 - 15:50)
Thông báo về việc cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Hải Phòng (15/03/2019 - 15:48)
Thông báo về việc cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Trung tâm (15/03/2019 - 15:45)
Tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản (06/03/2019 - 15:46)
Thông tư hướng dẫn một số nội dung về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển (06/03/2019 - 15:43)
HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ liên thông TTHC: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất /hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí
01/04/2019 - 10:50
Sở Tư pháp phối hợp với Công an thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thực hiện liên thông thủ tục hành chính(TTHC): Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện liên thông TTHC trên địa bàn thành phố Hải Phòng vào các ngày 19/3 và 20/3/2019..
Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác chứng thực năm 2019 (15/03/2019 - 15:41)
Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ (30/11/2018 - 16:39)
Triển khai Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch; xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và phối hợp cập nhật dữ liệu quốc gia về dân cư (27/11/2018 - 11:06)
Hội nghị tập huấn chuyên sâu kỹ năng nghiệp vụ công tác Bồi thường nhà nước (14/11/2018 - 16:51)
Hội nghị tập huấn chuyên sâu kỹ năng nghiệp vụ công tác hộ tịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2018 (14/11/2018 - 09:32)
QUẢN LÝ XỬ LÝ VPHC & THEO DÕI THPL
Về việc rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính
01/03/2019 - 14:39
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân thành phố, ngày 22/02/2019, Sở Tư pháp đã có văn bản số 233/STP-QLXLVPHC&TDTHPL gửi các sở, ban, ngành, cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện về việc rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012...
Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 (09/01/2019 - 15:39)
Công văn xin ý kiến vào dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2979/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố (08/11/2018 - 09:28)
Hội nghị Bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh dành cho doanh nghiệp năm 2018 tại Hải Phòng (31/08/2018 - 15:59)
Giấy mời hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam (28/08/2018 - 22:34)
Thông báo chiêu sinh Lớp tập huấn chuyên sâu pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính (10/08/2018 - 10:46)
Tin mới
Hội nghị giao ban công tác tư pháp quý I/2019
Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2019
Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2019
Về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 và Luật Công chứng năm 2014
Thông báo Lịch tiếp công dân Quý II năm 2019
Dự thảo quy trình giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ liên thông TTHC: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất /hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí
Thành đoàn và Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng ký kết Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019- 2022
Sở Tư pháp tổ chức họp với các sở, ngành thống nhất danh mục văn bản QPPL của UBND thành phố quy định chi tiết các nội dung được giao
Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác chứng thực năm 2019
Quy trình thực hiện liên thông thủ tục hành chính đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/mai táng phí
Tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản
Thông tư hướng dẫn một số nội dung về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển
Nghị định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành
Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 trên địa bàn thành phố Hải Phòng