Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 311594
Khách trực tuyến : 3787
Thành viên trực tuyến : 14
 
Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ
Thời gian: 30/11/2018 - 16:39
 Sáng ngày 29/11/2018, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch và các văn bản hướng dẫn thi hành...
Tin nổi bật
Hội nghị tập huấn chuyên sâu kỹ năng nghiệp vụ công tác Bồi thường nhà nước
Hội nghị tập huấn chuyên sâu kỹ năng nghiệp vụ công tác hộ tịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2018
Tổ chức thành công phiên tòa giả định tại trường THPT Thái Phiên
Hội nghị tập huấn quy định xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và kỹ năng hòa giải ở cơ sở năm 2018
Hội nghị giao ban công tác tư pháp Quý III/2018
Chào cờ đầu tuần ở Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố - Nét đẹp văn hóa công sở
Sở Tư pháp bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về hương ước, quy ước cho Sở Văn hóa và Thể thao
Các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Vĩnh Bảo tăng cường công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.
 

HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH TƯ PHÁP HẢI PHÒNG
Quyết định kiện toàn Bí thư Đảng ủy cơ quan Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2015-2020
21/06/2018 - 07:32
Ngày 19/6/2018, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố tổ chức công bố Quyết định kiện toàn Bí thư Đảng ủy cơ quan Sở Tư pháp...
Phát huy hiệu quả mô hình Dân vận khéo “Trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo, đối tượng chính sách trên địa bàn thành phố Hải Phòng” (04/06/2018 - 14:55)
Khối cơ quan Tư pháp Khu vực Đồng bằng Bắc bộ ký kết giao ước thi đua năm 2018 (14/03/2018 - 08:02)
Chi bộ Trợ giúp pháp lý tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho 03 đảng viên mới (12/03/2018 - 16:22)
Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2018 (13/02/2018 - 15:57)
Gặp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp Xuân Mậu Tuất (13/02/2018 - 15:52)
PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT - TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
Về việc đề nghị công nhận, miễn nhiệm, cung cấp thông tin Báo cáo viên pháp luật thành phố
27/11/2018 - 11:04
Thực hiện Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, ngày 15/6/2017, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 1531/QĐ-UBND về việc công nhận Báo cáo viên pháp luật thành phố;..
Tổ chức thành công phiên tòa giả định tại trường THPT Thái Phiên (09/11/2018 - 11:25)
Hội nghị tập huấn quy định xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và kỹ năng hòa giải ở cơ sở năm 2018 (05/11/2018 - 07:50)
Về việc tổ chức thực hiện Ngày pháp luật năm 2018 trên địa bàn thành phố Hải Phòng (31/10/2018 - 10:08)
Giấy mời tham dự Hội nghị tập huấn quy định xã, phường, thị trấn (24/10/2018 - 07:34)
Chào cờ đầu tuần ở Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố - Nét đẹp văn hóa công sở (23/10/2018 - 09:47)
XÂY DỰNG, KIỂM TRA THI HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Hướng dẫn trình tự, thủ tục xây dựng Nghị quyết chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV
15/10/2018 - 16:03
Thực Kế hoạch số 12/KH-HĐND ngày 01/10/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về chuẩn bị kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016-2021); ngày 12/10/2018, Sở Tư pháp thành phố tổ chức họp để hướng dẫn các Sở, ngành được giao chủ trì chuẩn bị soạn thảo và trình ban hành các Nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật (QPPL)...
Hội nghị đối thoại về công tác pháp chế năm 2018 và tập huấn về đảm bảo an ninh chính trị trong quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật (24/09/2018 - 14:42)
Sở Tư pháp thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 08 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch thực hiện trong tháng 9/2018 (10/09/2018 - 10:19)
Bộ Tư pháp tổ chức Tọa đàm về xây dựng, phân tích, đánh giá tác động, thẩm định và thông qua chính sách (30/08/2018 - 14:07)
Giấy mời họp thống nhất danh mục văn bản QPPL của thành phố thuộc đối tượng, phạm vi hệ thống hóa kỳ 2014 - 2018 (28/08/2018 - 22:42)
Quyết định công bố danh sách cộng tác viên tham gia rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố (28/08/2018 - 22:36)
BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Bộ Tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề luật sư tháng 10/2018
15/10/2018 - 08:58
Ngày 01/10/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành các Quyết định số 2461/QĐ-BTP và Quyết định số 2465/QĐ-BTP về việc cấp chứng chỉ hành nghề luật sư...
Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản (20/09/2018 - 17:21)
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư (10/09/2018 - 10:24)
Hợp tác quốc tế giữa Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng và Sở Tư pháp tỉnh Viêng Chăn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (04/09/2018 - 11:11)
Thông báo về việc thành lập Văn phòng công chứng (30/08/2018 - 15:12)
Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty luật (07/08/2018 - 07:15)
HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP
Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ
30/11/2018 - 16:39
Sáng ngày 29/11/2018, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch và các văn bản hướng dẫn thi hành...
Triển khai Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch; xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và phối hợp cập nhật dữ liệu quốc gia về dân cư (27/11/2018 - 11:06)
Hội nghị tập huấn chuyên sâu kỹ năng nghiệp vụ công tác Bồi thường nhà nước (14/11/2018 - 16:51)
Hội nghị tập huấn chuyên sâu kỹ năng nghiệp vụ công tác hộ tịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2018 (14/11/2018 - 09:32)
Giấy mời hội nghị tập huấn chuyên sâu kỹ năng nghiệp vụ công tác Bồi thường nhà nước (13/11/2018 - 14:34)
Sở Tư pháp hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch và chứng thực (24/10/2018 - 07:37)
QUẢN LÝ XỬ LÝ VPHC & THEO DÕI THPL
Công văn xin ý kiến vào dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2979/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố
08/11/2018 - 09:28
Ngày 06/11/2018, Sở Tư pháp có Công văn số 1681/STP-QLXLVPHC&TDTHPL xin ý kiến các sở, ban, ngành, cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện vào dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2979/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố...
Hội nghị Bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh dành cho doanh nghiệp năm 2018 tại Hải Phòng (31/08/2018 - 15:59)
Giấy mời hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam (28/08/2018 - 22:34)
Thông báo chiêu sinh Lớp tập huấn chuyên sâu pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính (10/08/2018 - 10:46)
Hướng dẫn thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2018 (28/06/2018 - 16:35)
Về việc Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 3 tháng cuối năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 (21/06/2018 - 07:27)
Tin mới
Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ
Nghị định quy định về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động
Triển khai Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch; xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và phối hợp cập nhật dữ liệu quốc gia về dân cư
Về việc đề nghị công nhận, miễn nhiệm, cung cấp thông tin Báo cáo viên pháp luật thành phố
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng
Một số chính sách mới có hiệu lực thi hành từ tháng 11/2018
Thông báo về việc lựa chọn, ký hợp đồng với luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý năm 2018
Hội nghị tập huấn chuyên sâu kỹ năng nghiệp vụ công tác Bồi thường nhà nước
Hội nghị tập huấn chuyên sâu kỹ năng nghiệp vụ công tác hộ tịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2018
Giấy mời hội nghị tập huấn chuyên sâu kỹ năng nghiệp vụ công tác Bồi thường nhà nước
Tổ chức thành công phiên tòa giả định tại trường THPT Thái Phiên
Công văn xin ý kiến vào dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2979/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố
Hội nghị tập huấn quy định xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và kỹ năng hòa giải ở cơ sở năm 2018