Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 154533
Khách trực tuyến : 4262
Thành viên trực tuyến : 23
 

TIN TỨC-SỰ KIỆN
Nghị quyết 66/NQ-CP Nghị quyết 66/NQ-CP năm 2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) thành phố Hải Phòng do Chính phủ ban hành
12/07/2018 - 16:01
Hội nghị Công bố Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (28/06/2018 - 16:17)
KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/6/1925 – 21/6/2018) (20/06/2018 - 08:03)
Quyết định Ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Sở Tài nguyên và Môi trường (06/06/2018 - 09:55)
Kế hoạch cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố năm 2018 (09/05/2018 - 08:15)
Giải thưởng báo chí Tài nguyên và Môi trường lần thứ IV (02/04/2018 - 09:07)
TT HÀNH CHÍNH CÔNG
Quyết định số 671/QĐ-CT ngày 02/4/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng
17/04/2018 - 17:32
Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (01/06/2015 - 14:57)
Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường (01/06/2015 - 14:56)
Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố (01/06/2015 - 14:52)
Biểu mẫu Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính (22/05/2015 - 14:44)
GIAO LƯU TRỰC TUYẾN
Câu hỏi và trả lời giao lưu trực tuyến ngày 04-6-2015
10/06/2015 - 09:08
Thông báo số 249/TB-STN&MT ngày 16/10/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc Tổ chức giao lưu trực tuyến qua mạng Internet với tổ chức và công dân trên địa bàn thành phố (20/10/2014 - 08:48)
Sử dụng đúng Luật để bảo vệ môi trường (16/08/2008 - 16:05)
Thông tin nhận định tình hình hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2005 (16/08/2008 - 16:03)
Danh sách các tổ chức có GCN QSDĐ đã được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký. (16/08/2008 - 16:00)
Thông báo về việc làm việc ngày thứ bảy. (16/08/2008 - 15:58)
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO
Bản công bố Sở Tài nguyên và Môi trường về công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
01/02/2018 - 09:19
Quyết định 286/QĐ-STNMT ngày 26/11/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (02/12/2015 - 10:35)
QUYẾT ĐỊNH SỐ 286/QĐ-STNMT NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2015 CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VỀ VIỆC CÔNG BỐ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 (01/12/2015 - 15:08)
BẢO VỆ TÀI NGUYÊN NƯỚC
Thông báo số 16/TB-CM ngày 15-12-2017 thông báo về việc thực hiện lập báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt của Công ty TNHH Hải Long
02/01/2018 - 15:11
Thông báo số 15/TB-CM ngày 15-12-2017 thông báo về việc thực hiện lập đề án khai thác, sử dụng nước mặt của Chi nhánh Công ty Cổ phần thép Việt-Ý tại Hải Phòng (02/01/2018 - 15:01)
QUYẾT ĐỊNH 1318/QĐ-UBND NGÀY 17/6/2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TÀI NGUYÊN NƯỚC THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 (08/01/2016 - 14:39)
Lễ Mít tinh quốc gia hưởng ứng Ngày Nước thế giới 2015 (23/03/2015 - 15:38)
Nghị quyết số 33/2014/NQ-HĐND về thông qua quy hoạch tài nguyên nước thành phố Hải Phòng đến năm 2020, tầm hìn đến năm 2030 (16/01/2015 - 10:05)
Nghị quyết số 23/2013/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ nguồn nước ngọt tại sông Rế, sông Giá, sông Đa Độ, sông Chanh Dương; kênh Hòn Ngọc, hệ thống trung thủy nông Tiên Lãng trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2013 - 2020 (16/01/2015 - 09:55)
THÔNG BÁO XẢ THẢI
Thông báo lập báo cáo xả nước thải vào nguồn nước cho Công ty TNHH Cát Tây
12/07/2018 - 15:54
Thông báo lập báo cáo xả nước thải vào nguồn nước cho Chi nhánh tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - Công ty TNHH MTV tại Hải Phòng (12/07/2018 - 15:52)
Thông báo lập báo cáo xả nước thải vào nguồn nước của Công ty TNHH Một thành viên 189 (Cơ sở 2 Cầu Niệm)- Công ty TNHH Một thành viên 189 (12/07/2018 - 15:49)
Thông báo lập báo cáo xả nước thải vào nguồn nước cho Công ty TNHH Nhất Ly (12/07/2018 - 15:47)
Thông báo về việc thực hiện lập báo cáo xả thải vào nguồn nước Công ty TNHH MTV Đóng tàu Phà Rừng (09/07/2018 - 14:59)
Thông báo về việc thực hiện lập báo cáo xả thải vào nguồn nước của Công ty TNHH Công nghiệp ắc quy Dai Sung (09/07/2018 - 14:57)

 

Tin mới
Nghị quyết 66/NQ-CP Nghị quyết 66/NQ-CP năm 2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) thành phố Hải Phòng do Chính phủ ban hành
Thông báo lập báo cáo xả nước thải vào nguồn nước cho Công ty TNHH Cát Tây
Thông báo lập báo cáo xả nước thải vào nguồn nước cho Chi nhánh tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - Công ty TNHH MTV tại Hải Phòng
Thông báo lập báo cáo xả nước thải vào nguồn nước của Công ty TNHH Một thành viên 189 (Cơ sở 2 Cầu Niệm)- Công ty TNHH Một thành viên 189
Thông báo lập báo cáo xả nước thải vào nguồn nước cho Công ty TNHH Nhất Ly
Thông báo về việc thực hiện lập báo cáo xả thải vào nguồn nước Công ty TNHH MTV Đóng tàu Phà Rừng
Thông báo về việc thực hiện lập báo cáo xả thải vào nguồn nước của Công ty TNHH Công nghiệp ắc quy Dai Sung
Thông báo về việc lập Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước của Trường Đại học Hàng hải Hải Phòng
Hội nghị Công bố Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/6/1925 – 21/6/2018)
Thông báo lập báo cáo xả nước thải vào nguồn nước cho Chi nhánh Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp I Việt Nam - Xí nghiệp may xuất khẩu Hải Phòng và chi nhánh Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp I Việt Nam tại thành phố Hải Phòng
Thông báo lập đề án khai thác, sử dụng nước mặt tại Công ty TNHH lợn giống DABACO Hải Phòng
Quyết định Ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Sở Tài nguyên và Môi trường
Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Sở Tài nguyên và Môi trường
Các biểu mẫu yêu cầu cung cấp thông tin