Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 154533
Khách trực tuyến : 9054
Thành viên trực tuyến : 8
 

TIN TỨC-SỰ KIỆN
Quyết định 48a/QĐ-STNMT ngày 05/5/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
09/11/2017 - 11:27
Hội nghị tập huấn Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ (30/10/2017 - 15:09)
Phó Chủ tịch Phạm Văn Hà chủ trì đoàn kiểm tra làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường (26/10/2017 - 10:00)
Thông báo số 197/TB-STNMT ngày 06/10/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về Kết quả xét tuyển viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai năm 2016 (09/10/2017 - 14:42)
Thông báo về việc triệu tập thí sinh dự phỏng vấn xét tuyển viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai năm 2016 (27/09/2017 - 15:12)
Giao hữu thể thao, giao lưu văn nghệ Cụm thi đua số 1 Bộ Tài nguyên và Môi trường (10 tỉnh đồng bằng sông Hồng) tại tỉnh Ninh Bình (11/09/2017 - 15:22)
TT HÀNH CHÍNH CÔNG
Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện
01/06/2015 - 14:57
Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường (01/06/2015 - 14:56)
Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố (01/06/2015 - 14:52)
Biểu mẫu Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính (22/05/2015 - 14:44)
GIAO LƯU TRỰC TUYẾN
Câu hỏi và trả lời giao lưu trực tuyến ngày 04-6-2015
10/06/2015 - 09:08
Thông báo số 249/TB-STN&MT ngày 16/10/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc Tổ chức giao lưu trực tuyến qua mạng Internet với tổ chức và công dân trên địa bàn thành phố (20/10/2014 - 08:48)
Sử dụng đúng Luật để bảo vệ môi trường (16/08/2008 - 16:05)
Thông tin nhận định tình hình hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2005 (16/08/2008 - 16:03)
Danh sách các tổ chức có GCN QSDĐ đã được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký. (16/08/2008 - 16:00)
Thông báo về việc làm việc ngày thứ bảy. (16/08/2008 - 15:58)
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO
Quyết định 286/QĐ-STNMT ngày 26/11/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
02/12/2015 - 10:35
QUYẾT ĐỊNH SỐ 286/QĐ-STNMT NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2015 CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VỀ VIỆC CÔNG BỐ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 (01/12/2015 - 15:08)
BẢO VỆ TÀI NGUYÊN NƯỚC
QUYẾT ĐỊNH 1318/QĐ-UBND NGÀY 17/6/2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TÀI NGUYÊN NƯỚC THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
08/01/2016 - 14:39
Lễ Mít tinh quốc gia hưởng ứng Ngày Nước thế giới 2015 (23/03/2015 - 15:38)
Nghị quyết số 33/2014/NQ-HĐND về thông qua quy hoạch tài nguyên nước thành phố Hải Phòng đến năm 2020, tầm hìn đến năm 2030 (16/01/2015 - 10:05)
Nghị quyết số 23/2013/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ nguồn nước ngọt tại sông Rế, sông Giá, sông Đa Độ, sông Chanh Dương; kênh Hòn Ngọc, hệ thống trung thủy nông Tiên Lãng trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2013 - 2020 (16/01/2015 - 09:55)
Nguồn nước sạch từ "hoa trên đảo" (16/01/2015 - 08:51)
Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước (14/01/2015 - 10:23)
THÔNG BÁO XẢ THẢI
Thông báo về việc thực hiện lập báo cáo hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước và tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép - Xí nghiệp giầy Lê Lai II thuộc Công ty Cổ phần da giầy và Phát triển Hải Phòng
05/10/2017 - 10:06
Thông báo số 161/TB-STNMT ngày 28-8-2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tiếp nhận Hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (01/09/2017 - 11:18)
Thông báo về việc thực hiện lập báo cáo xả nước thải vào nguồn nước của Kho xăng dầu K99 thuộc Công ty xăng dầu Quân Đội Khu vực I (23/08/2017 - 08:48)
Thông báo về việc lập hồ sơ xin phép xả nước thải vào nguồn nước của Công ty TNHH tư vấn và chuyển giao công nghệ môi trường Thăng Long (10/08/2017 - 07:58)
Thông báo về việc lập Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước của Công ty Cổ phần Sắt tráng men - nhôm Hải Phòng (18/07/2017 - 16:28)
Thông báo về việc lập Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước của bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Phòng (18/07/2017 - 16:25)

 

Tin mới
Quyết định 48a/QĐ-STNMT ngày 05/5/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Hội nghị tập huấn Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ
Phó Chủ tịch Phạm Văn Hà chủ trì đoàn kiểm tra làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường
Thông báo số 197/TB-STNMT ngày 06/10/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về Kết quả xét tuyển viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai năm 2016
Thông báo về việc thực hiện lập báo cáo hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước và tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép - Xí nghiệp giầy Lê Lai II thuộc Công ty Cổ phần da giầy và Phát triển Hải Phòng
Thông báo về việc triệu tập thí sinh dự phỏng vấn xét tuyển viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai năm 2016
Giao hữu thể thao, giao lưu văn nghệ Cụm thi đua số 1 Bộ Tài nguyên và Môi trường (10 tỉnh đồng bằng sông Hồng) tại tỉnh Ninh Bình
Thông báo số 161/TB-STNMT ngày 28-8-2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tiếp nhận Hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
Thông báo điều kiện dự tuyển và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển Viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai năm 2016
Thông báo về việc thực hiện lập báo cáo xả nước thải vào nguồn nước của Kho xăng dầu K99 thuộc Công ty xăng dầu Quân Đội Khu vực I
Đại hội Công đoàn cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường
Thông báo về việc lập hồ sơ xin phép xả nước thải vào nguồn nước của Công ty TNHH tư vấn và chuyển giao công nghệ môi trường Thăng Long
Kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017)
Thông báo về việc lập Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước của Công ty Cổ phần Sắt tráng men - nhôm Hải Phòng
Thông báo về việc lập Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước của bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Phòng