Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 154533
Khách trực tuyến : 737
Thành viên trực tuyến : 0
 
HỘI NGHỊ CÔNG BỐ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BỔ NHIỆM CHỨC DANH PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Thời gian: 16/04/2019 - 22:51
 Ngày 16 tháng 4 năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về bổ nhiệm hai chức danh Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đối với hai đồng chí Nguyễn Văn Thuấn và Chu Thanh Lương.
Tin nổi bật
Công văn 1346/BTNMT-TĐKTTT Về việc định hướng nội dung tuyên truyền tài nguyên và môi trường năm 2019
Lịch tiếp công dân Quý II
Quyết định về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của thành phố Hải Phòng kỳ 2014-2018 (đến hết ngày 31/12/2018)
Quyết định phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2017
Quyết định phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với Trạm cấp nước sạch Kim Sơn của Công ty TNHH Xây dựng Thanh Bình
Quyết định phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vự lấy nước sinh hoạt đối với Nhà máy nước sạch Tân Thanh của Công ty TNHH Tân Thanh
Quyết định phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với Trạm cấp nước sạch Lê Thiện của Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại dịch vụ cấp nước sạch Lê Thiện
Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Chùa Hưng Quang tại xã Tiên Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng
 

TIN TỨC-SỰ KIỆN
Quyết định ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng
08/05/2019 - 10:04
HỘI NGHỊ CÔNG BỐ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BỔ NHIỆM CHỨC DANH PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (16/04/2019 - 22:51)
Công văn 1346/BTNMT-TĐKTTT Về việc định hướng nội dung tuyên truyền tài nguyên và môi trường năm 2019 (29/03/2019 - 09:31)
Lịch tiếp công dân Quý II (29/03/2019 - 09:28)
Quyết định về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của thành phố Hải Phòng kỳ 2014-2018 (đến hết ngày 31/12/2018) (14/03/2019 - 09:10)
Quyết định phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2017 (12/02/2019 - 09:18)
TT HÀNH CHÍNH CÔNG
Quyết định 555/QĐ-CT của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng
20/03/2019 - 08:53
Quyết định số 671/QĐ-CT ngày 02/4/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng (17/04/2018 - 17:32)
Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (01/06/2015 - 14:57)
Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường (01/06/2015 - 14:56)
Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố (01/06/2015 - 14:52)
Biểu mẫu Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính (22/05/2015 - 14:44)
GIAO LƯU TRỰC TUYẾN
Câu hỏi và trả lời giao lưu trực tuyến ngày 04-6-2015
10/06/2015 - 09:08
Thông báo số 249/TB-STN&MT ngày 16/10/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc Tổ chức giao lưu trực tuyến qua mạng Internet với tổ chức và công dân trên địa bàn thành phố (20/10/2014 - 08:48)
Sử dụng đúng Luật để bảo vệ môi trường (16/08/2008 - 16:05)
Thông tin nhận định tình hình hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2005 (16/08/2008 - 16:03)
Danh sách các tổ chức có GCN QSDĐ đã được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký. (16/08/2008 - 16:00)
Thông báo về việc làm việc ngày thứ bảy. (16/08/2008 - 15:58)
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO
Bản công bố Sở Tài nguyên và Môi trường về công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
01/02/2018 - 09:19
Quyết định 286/QĐ-STNMT ngày 26/11/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (02/12/2015 - 10:35)
QUYẾT ĐỊNH SỐ 286/QĐ-STNMT NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2015 CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VỀ VIỆC CÔNG BỐ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 (01/12/2015 - 15:08)
BẢO VỆ TÀI NGUYÊN NƯỚC
Quyết định phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với Trạm cấp nước sạch Kim Sơn của Công ty TNHH Xây dựng Thanh Bình
22/11/2018 - 15:44
Thông báo số 16/TB-CM ngày 15-12-2017 thông báo về việc thực hiện lập báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt của Công ty TNHH Hải Long (02/01/2018 - 15:11)
Thông báo số 15/TB-CM ngày 15-12-2017 thông báo về việc thực hiện lập đề án khai thác, sử dụng nước mặt của Chi nhánh Công ty Cổ phần thép Việt-Ý tại Hải Phòng (02/01/2018 - 15:01)
QUYẾT ĐỊNH 1318/QĐ-UBND NGÀY 17/6/2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TÀI NGUYÊN NƯỚC THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 (08/01/2016 - 14:39)
Lễ Mít tinh quốc gia hưởng ứng Ngày Nước thế giới 2015 (23/03/2015 - 15:38)
Nghị quyết số 33/2014/NQ-HĐND về thông qua quy hoạch tài nguyên nước thành phố Hải Phòng đến năm 2020, tầm hìn đến năm 2030 (16/01/2015 - 10:05)
THÔNG BÁO XẢ THẢI
Thông báo về việc thực hiện lập báo cáo hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước của Công ty CP Cảng Đoạn Xá
08/05/2019 - 08:55
Thông báo về việc thực hiện lập báo cáo xả nước thải vào nguồn nước Công ty Cổ phần Thủy sản Anh Minh (07/05/2019 - 09:04)
Thông báo về việc thực hiện lập báo cáo hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước và tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép của Công ty Cổ phần Habour View (11/04/2019 - 10:02)
Thông báo về việc thực hiện lập báo cáo hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước và tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng - Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ (05/04/2019 - 14:56)
Quyết định 542/QĐ-UBND Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với công trình khai thác nước mặt từ sông Rế của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng (29/03/2019 - 09:25)
Quyết định 541/QĐ-UBND Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với công trình khai thác nước mặt từ sông Mía của Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (29/03/2019 - 09:24)

 

Tin mới
Quyết định ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Thông báo về việc thực hiện lập báo cáo hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước của Công ty CP Cảng Đoạn Xá
Thông báo về việc thực hiện lập báo cáo xả nước thải vào nguồn nước Công ty Cổ phần Thủy sản Anh Minh
Quyết định giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Tài nguyên và Môi trường
HỘI NGHỊ CÔNG BỐ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BỔ NHIỆM CHỨC DANH PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Thông báo về việc thực hiện lập báo cáo hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước và tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép của Công ty Cổ phần Habour View
Thông báo về việc thực hiện lập báo cáo hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước và tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng - Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ
Công văn 1346/BTNMT-TĐKTTT Về việc định hướng nội dung tuyên truyền tài nguyên và môi trường năm 2019
Lịch tiếp công dân Quý II
Quyết định 542/QĐ-UBND Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với công trình khai thác nước mặt từ sông Rế của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng
Quyết định 541/QĐ-UBND Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với công trình khai thác nước mặt từ sông Mía của Cơ sở cai nghiện ma túy số 2
Thông báo việc thực hiện báo cáo xả nước thải vào nguồn nước tại Trung tâm tập huấn và cung ứng dịch vụ thuộc văn phòng, Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam
Thông báo về việc thực hiện lập báo cáo khai thác nước mặt Công ty cổ phần luyện thép cao cấp Việt Nhật
Thông báo về việc thực hiện lập báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng và tình hình thực hiện giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt sông Giá của Công ty TNHH Huyndai E&C Vina Sông Giá
Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã năm 2019