Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 154533
Khách trực tuyến : 6277
Thành viên trực tuyến : 11
 
Kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017)
Thời gian: 22/07/2017 - 15:15
 Phát động phong trào Đền ơn đáp nghĩa và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ...
Tin nổi bật
Hội nghị Công bố Báo cáo hiện trạng môi trường thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011 - 2015
Thông báo điều chỉnh thời gian xét tuyển viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai năm 2016
Công văn số 1878/STNMT-KS ngày 26/6/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về xin tham gia ý kiến của các tổ chức và cá nhân về dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp về quản lý hoạt động khoáng sản, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Hội nghị công bố quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý đất đai và bổ nhiệm lại chức vụ Chi cục Trưởng Chi cục Biển và Hải đảo thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Đại dương Thế giới 08/6, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (01/6-08/6) của thành phố Hải Phòng năm 2017
Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố năm 2017
Quyết định giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Tài nguyên và Môi trường
Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai năm 2016
 

TIN TỨC-SỰ KIỆN
Kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017)
22/07/2017 - 15:15
Phát động phong trào Đền ơn đáp nghĩa và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ...
Hội nghị Công bố Báo cáo hiện trạng môi trường thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011 - 2015 (07/07/2017 - 15:20)
Thông báo điều chỉnh thời gian xét tuyển viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai năm 2016 (04/07/2017 - 15:15)
Quyết định phê duyệt Danh mục nguồn nước (không thuộc hệ thống các công trình thủy lợi) phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng (15/06/2017 - 11:03)
Kiểm tra việc xả nước thải tại Công ty TNHH Thiết bị cơ khí máy móc Hồng Vũ (08/06/2017 - 10:56)
Kiểm tra việc xả nước thải tại Công ty TNHH sản xuất Hưng Thịnh (08/06/2017 - 10:56)
TT HÀNH CHÍNH CÔNG
Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện
01/06/2015 - 14:57
Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường (01/06/2015 - 14:56)
Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố (01/06/2015 - 14:52)
Biểu mẫu Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính (22/05/2015 - 14:44)
GIAO LƯU TRỰC TUYẾN
Câu hỏi và trả lời giao lưu trực tuyến ngày 04-6-2015
10/06/2015 - 09:08
Thông báo số 249/TB-STN&MT ngày 16/10/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc Tổ chức giao lưu trực tuyến qua mạng Internet với tổ chức và công dân trên địa bàn thành phố (20/10/2014 - 08:48)
Sử dụng đúng Luật để bảo vệ môi trường (16/08/2008 - 16:05)
Thông tin nhận định tình hình hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2005 (16/08/2008 - 16:03)
Danh sách các tổ chức có GCN QSDĐ đã được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký. (16/08/2008 - 16:00)
Thông báo về việc làm việc ngày thứ bảy. (16/08/2008 - 15:58)
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO
Quyết định 286/QĐ-STNMT ngày 26/11/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
02/12/2015 - 10:35
QUYẾT ĐỊNH SỐ 286/QĐ-STNMT NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2015 CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VỀ VIỆC CÔNG BỐ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 (01/12/2015 - 15:08)
BẢO VỆ TÀI NGUYÊN NƯỚC
QUYẾT ĐỊNH 1318/QĐ-UBND NGÀY 17/6/2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TÀI NGUYÊN NƯỚC THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
08/01/2016 - 14:39
Lễ Mít tinh quốc gia hưởng ứng Ngày Nước thế giới 2015 (23/03/2015 - 15:38)
Nghị quyết số 33/2014/NQ-HĐND về thông qua quy hoạch tài nguyên nước thành phố Hải Phòng đến năm 2020, tầm hìn đến năm 2030 (16/01/2015 - 10:05)
Nghị quyết số 23/2013/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ nguồn nước ngọt tại sông Rế, sông Giá, sông Đa Độ, sông Chanh Dương; kênh Hòn Ngọc, hệ thống trung thủy nông Tiên Lãng trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2013 - 2020 (16/01/2015 - 09:55)
Nguồn nước sạch từ "hoa trên đảo" (16/01/2015 - 08:51)
Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước (14/01/2015 - 10:23)
THÔNG BÁO XẢ THẢI
Thông báo về việc lập hồ sơ xin phép xả nước thải vào nguồn nước của Công ty TNHH tư vấn và chuyển giao công nghệ môi trường Thăng Long
10/08/2017 - 07:58
Thông báo về việc lập Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước của Công ty Cổ phần Sắt tráng men - nhôm Hải Phòng (18/07/2017 - 16:28)
Thông báo về việc lập Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước của bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Phòng (18/07/2017 - 16:25)
Thông báo số 57/TB-CM ngày 30/6/2017 của Công ty Cổ phần đầu tư CM thông báo về việc thực hiện lập báo cáo xả nước thải vào nguồn nước của Công ty cổ phần Quốc tế Hòn Dáu (07/07/2017 - 13:56)
Thông báo số 24-17/CV-PCEM ngày 23/6/2017 của Công ty Cổ phần Tư vấn dự án và Môi trường Bền Vững về việc thực hiện lập báo cáo hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước và tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép (04/07/2017 - 08:44)
Công ty Cổ phần Tư vấn dự án và Môi trường Bền Vững thông báo về việc lập báo cáo xả nước thải vào nguồn nước cho Công ty TNHH Hóa chất PTN, Công ty TNHH Công nghiệp nặng DOOSAN (04/07/2017 - 08:38)

 

Tin mới
Thông báo về việc lập hồ sơ xin phép xả nước thải vào nguồn nước của Công ty TNHH tư vấn và chuyển giao công nghệ môi trường Thăng Long
Kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017)
Thông báo về việc lập Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước của Công ty Cổ phần Sắt tráng men - nhôm Hải Phòng
Thông báo về việc lập Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước của bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Phòng
Hội nghị Công bố Báo cáo hiện trạng môi trường thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011 - 2015
Thông báo số 57/TB-CM ngày 30/6/2017 của Công ty Cổ phần đầu tư CM thông báo về việc thực hiện lập báo cáo xả nước thải vào nguồn nước của Công ty cổ phần Quốc tế Hòn Dáu
Thông báo điều chỉnh thời gian xét tuyển viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai năm 2016
Thông báo số 24-17/CV-PCEM ngày 23/6/2017 của Công ty Cổ phần Tư vấn dự án và Môi trường Bền Vững về việc thực hiện lập báo cáo hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước và tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép
Công ty Cổ phần Tư vấn dự án và Môi trường Bền Vững thông báo về việc lập báo cáo xả nước thải vào nguồn nước cho Công ty TNHH Hóa chất PTN, Công ty TNHH Công nghiệp nặng DOOSAN
Công ty TNHH Tầm nhìn Xanh Hải Phòng thông báo về việc lập báo cáo xả nước thải vào nguồn nước cho Công ty Liên doanh Làng quốc tế Hướng Dương GS-HP
Công văn số 1878/STNMT-KS ngày 26/6/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về xin tham gia ý kiến của các tổ chức và cá nhân về dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp về quản lý hoạt động khoáng sản, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Thông báo về việc lập Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước của Công ty cổ phần Khách sạn du lịch Thương mại Ngôi sao Hải Phòng
Thông báo về việc lập báo cáo xả nước thải vào nguồn nước của Công ty TNHH Du lịch và Dầu khí Hoàng Minh
Thông báo về việc lập Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước của Công ty TNHH Nhật Việt
Thông báo về việc lập Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước của Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Phú Cường