Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 154533
Khách trực tuyến : 1429
Thành viên trực tuyến : 0
 

TIN TỨC-SỰ KIỆN
Giải thưởng báo chí Tài nguyên và Môi trường lần thứ IV
02/04/2018 - 09:07
Kế hoạch các hoạt động hưởng ứng Ngày nước thế giới 22/3 năm 2018 (20/03/2018 - 16:18)
Công văn số 99/VPĐKĐĐ-ĐKTK ngày 28/02/2018 của Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc công khai và cung cấp kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2016 (07/03/2018 - 09:40)
Thông báo 35/TB-STN&MT ngày 07/02/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài tài sản gắn liền với đất (08/02/2018 - 15:16)
Bản công bố Sở Tài nguyên và Môi trường về công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (01/02/2018 - 09:19)
Dự thảo phê duyệt danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển thành phố Hải Phòng (30/01/2018 - 14:48)
TT HÀNH CHÍNH CÔNG
Quyết định số 671/QĐ-CT ngày 02/4/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng
17/04/2018 - 17:32
Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (01/06/2015 - 14:57)
Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường (01/06/2015 - 14:56)
Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố (01/06/2015 - 14:52)
Biểu mẫu Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính (22/05/2015 - 14:44)
GIAO LƯU TRỰC TUYẾN
Câu hỏi và trả lời giao lưu trực tuyến ngày 04-6-2015
10/06/2015 - 09:08
Thông báo số 249/TB-STN&MT ngày 16/10/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc Tổ chức giao lưu trực tuyến qua mạng Internet với tổ chức và công dân trên địa bàn thành phố (20/10/2014 - 08:48)
Sử dụng đúng Luật để bảo vệ môi trường (16/08/2008 - 16:05)
Thông tin nhận định tình hình hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2005 (16/08/2008 - 16:03)
Danh sách các tổ chức có GCN QSDĐ đã được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký. (16/08/2008 - 16:00)
Thông báo về việc làm việc ngày thứ bảy. (16/08/2008 - 15:58)
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO
Quyết định 286/QĐ-STNMT ngày 26/11/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
02/12/2015 - 10:35
QUYẾT ĐỊNH SỐ 286/QĐ-STNMT NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2015 CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VỀ VIỆC CÔNG BỐ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 (01/12/2015 - 15:08)
BẢO VỆ TÀI NGUYÊN NƯỚC
Thông báo số 16/TB-CM ngày 15-12-2017 thông báo về việc thực hiện lập báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt của Công ty TNHH Hải Long
02/01/2018 - 15:11
Thông báo số 15/TB-CM ngày 15-12-2017 thông báo về việc thực hiện lập đề án khai thác, sử dụng nước mặt của Chi nhánh Công ty Cổ phần thép Việt-Ý tại Hải Phòng (02/01/2018 - 15:01)
QUYẾT ĐỊNH 1318/QĐ-UBND NGÀY 17/6/2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TÀI NGUYÊN NƯỚC THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 (08/01/2016 - 14:39)
Lễ Mít tinh quốc gia hưởng ứng Ngày Nước thế giới 2015 (23/03/2015 - 15:38)
Nghị quyết số 33/2014/NQ-HĐND về thông qua quy hoạch tài nguyên nước thành phố Hải Phòng đến năm 2020, tầm hìn đến năm 2030 (16/01/2015 - 10:05)
Nghị quyết số 23/2013/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ nguồn nước ngọt tại sông Rế, sông Giá, sông Đa Độ, sông Chanh Dương; kênh Hòn Ngọc, hệ thống trung thủy nông Tiên Lãng trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2013 - 2020 (16/01/2015 - 09:55)
THÔNG BÁO XẢ THẢI
Thông báo về việc thực hiện lập báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt của Công ty TNHH MTV Đóng tàu Phà Rừng
23/04/2018 - 10:50
Thông báo về việc thực hiện lập báo cáo xả nước thải vào nguồn nước - Công ty TNHH Thuốc lá Hải Phòng (23/04/2018 - 10:47)
Thông báo về việc thực hiện lập báo cáo xả nước thải vào nguồn nước của Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Nguyễn Kim Hải Phòng (16/04/2018 - 14:20)
Thông báo về việc thực hiện lập báo cáo xả nước thải vào nguồn nước của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Giải trí Yolo Beer Club (10/04/2018 - 07:46)
Thông báo về việc thực hiện lập báo cáo xả nước thải vào nguồn nước của Khách sạn Holiday View - Nhà khách Quân khu 3 (10/04/2018 - 07:43)
Thông báo về việc thực lập báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt của Công ty TNHH Tân Thanh (06/04/2018 - 08:27)

 

Tin mới
Thông báo về việc thực hiện lập báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt của Công ty TNHH MTV Đóng tàu Phà Rừng
Thông báo về việc thực hiện lập báo cáo xả nước thải vào nguồn nước - Công ty TNHH Thuốc lá Hải Phòng
Công văn số 1427/STNMT-VP ngày 17/4/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn thành phố
Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân cấp huyện
Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Cấp Sở Tài nguyên và Môi trường
Thủ tục hành chính thẩm quyền cấp Ủy ban nhân dân Thành phố
Quyết định số 671/QĐ-CT ngày 02/4/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Thông báo về việc thực hiện lập báo cáo xả nước thải vào nguồn nước của Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Nguyễn Kim Hải Phòng
Thông báo về việc thực hiện lập báo cáo xả nước thải vào nguồn nước của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Giải trí Yolo Beer Club
Thông báo về việc thực hiện lập báo cáo xả nước thải vào nguồn nước của Khách sạn Holiday View - Nhà khách Quân khu 3
Thông báo về việc thực lập báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt của Công ty TNHH Tân Thanh
Giải thưởng báo chí Tài nguyên và Môi trường lần thứ IV
Kế hoạch các hoạt động hưởng ứng Ngày nước thế giới 22/3 năm 2018
Thông báo về việc thực hiện lập báo cáo xả nước thải vào nguồn nước Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghiệp Gia Đức
Thông báo việc thực hiện đề án xả nước thải vào nguồn nước Tòa nhà Thành Đạt 1