Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 154533
Khách trực tuyến : 14643
Thành viên trực tuyến : 14
 
Công văn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu theo quy định cho các doanh nghiệp đang sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Thời gian: 15/07/2019 - 08:15
 
Tin nổi bật
Sở Tài nguyên và Môi trường Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Tài nguyên và Môi trường phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Tuyên truyền những ảnh hưởng tiêu cực, ô nhiễm môi trường của rác thải nhựa
MÍT TINH HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM (1/6/2019 - 8/6/2019), NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI 05/6, NGÀY ĐẠI DƯƠNG THẾ GIỚI 08/6
Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cung cấp tài liệu, poster và đăng tải, phát sóng Trailer và tuyên truyền về Tuần Lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học, Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới trên địa bàn thành phố
Thông báo về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 866999 ngày 16/7/2017 và Hợp đồng thuê đất số 92/HĐ-TĐ ngày 18/7/2017
Tham gia ý kiến dự thảo Quyết định "Quy định chi tiết một số nội dung theo Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ"
Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng chồng thiên tai (15-22/5) năm 2019 của ngành tài nguyên và môi trường
 

TIN TỨC-SỰ KIỆN
Công văn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu theo quy định cho các doanh nghiệp đang sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng
15/07/2019 - 08:15
Tuyên truyền những ảnh hưởng tiêu cực, ô nhiễm môi trường của rác thải nhựa (11/06/2019 - 08:40)
MÍT TINH HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM (1/6/2019 - 8/6/2019), NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI 05/6, NGÀY ĐẠI DƯƠNG THẾ GIỚI 08/6 (10/06/2019 - 11:18)
Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (04/06/2019 - 09:39)
Cung cấp tài liệu, poster và đăng tải, phát sóng Trailer và tuyên truyền về Tuần Lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học, Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới trên địa bàn thành phố (04/06/2019 - 08:48)
Thông báo về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 866999 ngày 16/7/2017 và Hợp đồng thuê đất số 92/HĐ-TĐ ngày 18/7/2017 (28/05/2019 - 10:58)
TT HÀNH CHÍNH CÔNG
Quyết định 555/QĐ-CT của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng
20/03/2019 - 08:53
Quyết định số 671/QĐ-CT ngày 02/4/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng (17/04/2018 - 17:32)
Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (01/06/2015 - 14:57)
Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường (01/06/2015 - 14:56)
Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố (01/06/2015 - 14:52)
Biểu mẫu Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính (22/05/2015 - 14:44)
GIAO LƯU TRỰC TUYẾN
Câu hỏi và trả lời giao lưu trực tuyến ngày 04-6-2015
10/06/2015 - 09:08
Thông báo số 249/TB-STN&MT ngày 16/10/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc Tổ chức giao lưu trực tuyến qua mạng Internet với tổ chức và công dân trên địa bàn thành phố (20/10/2014 - 08:48)
Sử dụng đúng Luật để bảo vệ môi trường (16/08/2008 - 16:05)
Thông tin nhận định tình hình hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2005 (16/08/2008 - 16:03)
Danh sách các tổ chức có GCN QSDĐ đã được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký. (16/08/2008 - 16:00)
Thông báo về việc làm việc ngày thứ bảy. (16/08/2008 - 15:58)
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO
Sở Tài nguyên và Môi trường Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Tài nguyên và Môi trường phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
21/06/2019 - 14:36
Bản công bố Sở Tài nguyên và Môi trường về công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (01/02/2018 - 09:19)
Quyết định 286/QĐ-STNMT ngày 26/11/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (02/12/2015 - 10:35)
QUYẾT ĐỊNH SỐ 286/QĐ-STNMT NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2015 CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VỀ VIỆC CÔNG BỐ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 (01/12/2015 - 15:08)
BẢO VỆ TÀI NGUYÊN NƯỚC
Quyết định phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với Trạm cấp nước sạch Kim Sơn của Công ty TNHH Xây dựng Thanh Bình
22/11/2018 - 15:44
Thông báo số 16/TB-CM ngày 15-12-2017 thông báo về việc thực hiện lập báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt của Công ty TNHH Hải Long (02/01/2018 - 15:11)
Thông báo số 15/TB-CM ngày 15-12-2017 thông báo về việc thực hiện lập đề án khai thác, sử dụng nước mặt của Chi nhánh Công ty Cổ phần thép Việt-Ý tại Hải Phòng (02/01/2018 - 15:01)
QUYẾT ĐỊNH 1318/QĐ-UBND NGÀY 17/6/2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TÀI NGUYÊN NƯỚC THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 (08/01/2016 - 14:39)
Lễ Mít tinh quốc gia hưởng ứng Ngày Nước thế giới 2015 (23/03/2015 - 15:38)
Nghị quyết số 33/2014/NQ-HĐND về thông qua quy hoạch tài nguyên nước thành phố Hải Phòng đến năm 2020, tầm hìn đến năm 2030 (16/01/2015 - 10:05)
THÔNG BÁO XẢ THẢI
Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước cho tòa nhà Duy Khánh thuộc Công ty TNHH Duy Khánh
15/07/2019 - 08:13
Thông báo việc thực hiện lập Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước của Dự án Đầu tư xây dựng khu dịch vụ cuối tuyến Đình Vũ của Công ty Cổ phần Đầu tư VIDIFI Duyên Hải (03/07/2019 - 09:51)
Thông báo việc thực hiện lập báo cáo xả nước thải vào nguồn nước của Nhà máy xử lý chất thải Tràng Cát (28/06/2019 - 09:26)
Thông báo việc thực hiện lập Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước của Khách sạn Trung Kiên thuộc Công ty Cổ phần Trung Kiên (11/06/2019 - 15:14)
Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt Công ty TNHH Sản xuất Anh Phương (28/05/2019 - 10:43)
Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Thống Nhất (28/05/2019 - 10:37)

 

Tin mới
Công văn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu theo quy định cho các doanh nghiệp đang sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước cho tòa nhà Duy Khánh thuộc Công ty TNHH Duy Khánh
Thông báo việc thực hiện lập Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước của Dự án Đầu tư xây dựng khu dịch vụ cuối tuyến Đình Vũ của Công ty Cổ phần Đầu tư VIDIFI Duyên Hải
Lịch tiếp công dân tại Sở Tài nguyên và Môi trường Quý III năm 2019
Nội quy tiếp công dân tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường
Thông báo việc thực hiện lập báo cáo xả nước thải vào nguồn nước của Nhà máy xử lý chất thải Tràng Cát
Sở Tài nguyên và Môi trường Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Tài nguyên và Môi trường phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Thông báo việc thực hiện lập Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước của Khách sạn Trung Kiên thuộc Công ty Cổ phần Trung Kiên
Tuyên truyền những ảnh hưởng tiêu cực, ô nhiễm môi trường của rác thải nhựa
MÍT TINH HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM (1/6/2019 - 8/6/2019), NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI 05/6, NGÀY ĐẠI DƯƠNG THẾ GIỚI 08/6
Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cung cấp tài liệu, poster và đăng tải, phát sóng Trailer và tuyên truyền về Tuần Lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học, Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới trên địa bàn thành phố
Thông báo về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 866999 ngày 16/7/2017 và Hợp đồng thuê đất số 92/HĐ-TĐ ngày 18/7/2017
Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt Công ty TNHH Sản xuất Anh Phương
Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Thống Nhất