TIN TỨC - SỰ KIỆN
  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố tại Kế hoạch số 1049/KH-UBND ngày 07/07/2016 của Ban điều hành công tác xóa quảng cáo rao vặt và Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 25/6/2018 của UBND huyện Kiến Thụy về việc đẩy mạnh thực hiện công tác xóa bỏ quảng cáo, rao vặt trên bờ tường, gốc cây, cột điện trái quy định. Hiện nay, trên địa bàn Thị trấn Núi Đối vẫn còn xảy ra tình trạng dán quảng cáo rao vặt trên bờ tường, gốc cây, trên cột tín hiệu giao thông, cột điện làm mất mỹ quan đường phố...
Thư viện video
Không có danh sách video.